Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2890 Рекомендовані плани курсових робіт з курсу Фінансовий облік, УАБС НБУ

Рекомендовані плани курсових робіт з курсу Фінансовий облік, УАБС НБУ

« Назад

Рекомендовані плани курсових робіт

Тема 1. Облік грошових коштів у національній валюті

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи обліку грошових коштів у національній валюті

1.1 Правове регулювання готівкового обігу

1.2 Правове регулювання безготівкового обігу

Розділ 2. Облік грошових коштів на підприємстві

2.1 Облік касових операцій

2.2 Облік операцій на рахунках банку в національній валюті

2.3 Облік інших грошових коштів

2.4 Інвентаризація грошових коштів

Розділ 3. Шляхи вдосконалення обліку грошових коштів на підприємстві

3.1 Шляхи вдосконалення обліку касових операцій

3.2 Шляхи вдосконалення обліку операцій на рахунках банку в національній валюті та інших грошових коштів

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Тема 2. Облік грошових коштів в іноземній валюті

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи обліку грошових коштів в іноземній валюті

1.1 Правила використання готівкової іноземної валюти на території України

1.2 Режим банківських рахунків в інвалюті

1.3 Інвентаризація грошових коштів

Розділ 2. Облік грошових коштів в іноземній валюті на підприємстві

2.1 Облік операцій у касі та на рахунках банку в іноземній валюті

2.2 Облік інших коштів в іноземній валюті

Розділ 3. Шляхи вдосконалення обліку грошових коштів на підприємстві

3.1 Шляхи вдосконалення обліку операцій на рахунках банку в іноземній валюті

3.2 Шляхи вдосконалення обліку інших коштів в іноземній валюті

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Тема 3. Облік довгострокових фінансових інвестицій

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи обліку довгострокових фінансових інвестицій

1.1 Визначення та класифікація довгострокових фінансових інвестицій

1.2 Визнання та вибуття довгострокових фінансових інвестицій

1.3 Особливості первісної оцінки довгострокових фінансових інвестицій та їх оцінки на дату балансу

Розділ 2. Облік фінансових інвестицій на підприємстві

2.1 Первинний та аналітичний облік довгострокових фінансових інвестицій

2.2 Порядок оцінки довгострокових фінансових інвестицій на дату балансу

2.3 Синтетичний облік довгострокових фінансових інвестицій

Розділ 3. Шляхи вдосконалення обліку довгострокових фінансових інвестицій

3.1 Удосконалення первинного, аналітичного та синтетичного обліку довгострокових фінансових інвестицій

3.2 Удосконалення обліку фінансових інвестицій та відобра­ження у фінансовій звітності довгострокових інвестицій в асоційовані, дочірні та спільні підприємства

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Тема 4. Облік поточних фінансових інвестицій

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи обліку поточних фінансових інвестицій

1.1 Визначення та класифікація поточних фінансових інвестицій

1.2 Визнання та оцінка поточних фінансових інвестицій

Розділ 2. Облік фінансових інвестицій на підприємстві

2.1 Первинний та аналітичний облік поточних фінансових інвестицій

2.2 Порядок оцінки поточних фінансових інвестицій на дату балансу

2.3 Синтетичний облік поточних фінансових інвестицій

Розділ 3. Шляхи вдосконалення обліку поточних фінансових інвестицій

3.1 Удосконалення первинного й аналітичного обліку поточних фінансових інвестицій

3.2 Удосконалення синтетичного обліку поточних фінансових інвестицій

Список використаних джерел

Додатки

Тема 5. Облік фінансових активів і зобов’язань

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи обліку фінансових активів і зобов’я­зань

1.1 Сутність і класифікація фінансових активів та зобов’я­зань підприємства

1.2 Особливості визнання, оцінки та вибуття фінансових активів і зобов’язань

1.3 Нормативне регулювання фінансових активів і зобов’я­зань

Розділ 2. Облік фінансових активів і зобов’язань

2.1 Первинний та аналітичний облік операцій з фінансовими активами і фінансовими зобов’язаннями підприємства

2.2 Синтетичний облік операцій з фінансовими активами і фінансовими зобов’язаннями

2.3 Особливості переоцінки фінансових активів і фінансових зобов’язань

Розділ 3. Шляхи вдосконалення обліку фінансових активів і фінансових зобов’язань

3.1 Шляхи вдосконалення документування та аналітичного обліку фінансових активів і зобов’язань

3.2 Рекомендації з удосконалення облікових процедур виз­нання, оцінки, вибуття фінансових активів і фінансових зобов’язань

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Тема 6. Облік операцій з хеджування ризиків

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи обліку операцій хеджування

1.1 Сутність і види операцій хеджування в системі управління ризиками підприємства

1.2 Облік фінансових інструментів, що застосовуються в операціях хеджування

Розділ 2. Облік операцій хеджування ризиків на підприємстві

2.1 Первинний, аналітичний і синтетичних облік операцій хеджування

2.2 Особливості визнання, оцінки та вибуття фінансових інструментів в операціях хеджування

2.3 Оцінка ефективності хеджування підприємства

Розділ 3. Шляхи вдосконалення операцій з хеджування ризиків підприємства

3.1 Шляхи вдосконалення облікових процедур визнання, первісної оцінки, оцінки на дату балансу та вибуття фінансових інструментів

3.2 Методика визначення ефективності хеджування ризиків

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Тема 7. Облік розрахунків з покупцями та замовниками

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи обліку дебіторської заборгованості

1.1 Визначення, класифікація та первісна оцінка дебіторської заборгованості

1.2 Порядок та методи нарахування резерву сумнівних боргів

Розділ 2. Облік розрахунків з покупцями та замовниками на підприємстві

2.1 Первинний та аналітичний облік розрахунків з покупцями та замовниками

2.2 Синтетичний облік розрахунків з покупцями та замовниками на підприємстві

2.3 Інвентаризація розрахунків з покупцями та замовниками

Розділ 3. Шляхи вдосконалення обліку розрахунків з покупцями та замовниками

3.1 Шляхи вдосконалення обліку розрахунків з покупцями та замовниками

3.2 Шляхи вдосконалення обліку резерву сумнівних боргів за товари, роботи, послуги

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Тема 8. Облік дебіторської заборгованості за розрахунками з підзвітними особами

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи обліку дебіторської заборгованості за розрахунками з підзвітними особами

1.1 Види, визначення та первісна оцінка дебіторської заборгованості підзвітних осіб

1.2 Нормативне регулювання обліку дебіторської заборгованості підзвітних осіб

1.3 Особливості обліку розрахунків з підзвітними особами у разі завдання ними збитків підприємству

Розділ 2. Облік дебіторської заборгованості за розрахунками з підзвітними особами

2.1 Первинний, аналітичний і синтетичний облік дебіторської заборгованості за розрахунками з підзвітними особами

2.2 Інвентаризація іншої дебіторської заборгованості

2.3 Порядок відображення дебіторської заборгованості у фінансовій звітності підприємства

Розділ 3. Шляхи вдосконалення обліку дебіторської заборгованості підзвітних осіб

3.1 Удосконалення первинного та аналітичного обліку іншої дебіторської заборгованості

3.2 Удосконалення синтетичного обліку іншої дебіторської заборгованості

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Тема 9. Облік розрахунків за претензіями

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи обліку розрахунків за претензіями

1.1 Роль і місце претензійної роботи у ділових стосунках суб’єкта господарювання

1.2 Нормативне регулювання розрахунків за претензіями

1.3 Особливості відображення претензії в обліку

Розділ 2. Облік розрахунків за претензіями на підприємстві

2.1 Первинний облік розрахунків за претензіями

2.2 Аналітичний і синтетичний облік розрахунків за претензіями

Розділ 3. Шляхи вдосконалення обліку розрахунків за претензіями

3.1 Удосконалення первинного та аналітичного обліку розрахунків за претензіями

3.2 Удосконалення синтетичного обліку розрахунків за претензіями

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Тема 10. Облік іншої дебіторської заборгованості

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи обліку іншої дебіторської заборгованості

1.1 Визначення, класифікація та первісна оцінка іншої дебіторської заборгованості

1.2 Нормативне регулювання обліку розрахунків за іншою дебіторською заборгованістю

Розділ 2. Облік іншої дебіторської заборгованості на підприємстві

2.1 Бухгалтерський облік іншої дебіторської заборгованості

2.2 Інвентаризація іншої дебіторської заборгованості

2.3 Порядок відображення дебіторської заборгованості у фінансовій звітності підприємства

Розділ 3. Шляхи вдосконалення обліку дебіторської заборгованості

3.1 Удосконалення первинного та аналітичного обліку іншої дебіторської заборгованості

3.2 Удосконалення синтетичного обліку іншої дебіторської заборгованості

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Тема 11. Облік готової продукції та її реалізації

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи обліку готової продукції та її реалізації

1.1 Поняття та класифікація готової продукції

1.2 Визначення собівартості готової продукції та собівартості її реалізації

Розділ 2. Облік готової продукції та її реалізації на підприємстві

2.1 Організація первинного і аналітичного обліку готової продукції на підприємстві та її реалізації

2.2 Синтетичний облік готової продукції та її реалізації на підприємстві

2.3 Інвентаризація готової продукції

Розділ 3. Шляхи вдосконалення обліку готової продукції та її реалізації

3.1 Шляхи вдосконалення складського та первинного обліку готової продукції

3.2 Шляхи вдосконалення обліку реалізації готової продукції

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Тема 12. Облік товарів на підприємствах торгівлі

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи обліку товарів на підприємствах торгівлі

1.1 Поняття, класифікація та оцінка товарів

1.2 Законодавче регулювання обліку товарних операцій

Розділ 2. Облік товарів на підприємстві

2.1 Облік надходження та вибуття товарів на підприємстві

2.2 Облік повернутих товарів

2.3 Особливості оцінки товарів на дату

2.4 Інвентаризація товарів

Розділ 3. Шляхи вдосконалення обліку товарів на підприємствах торгівлі

3.1 Шляхи вдосконалення методів оцінки товарів

3.2 Шляхи вдосконалення обліку товарів

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Тема 13. Облік виробничих запасів

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи обліку виробничих запасів

1.1 Визначення, склад і первісна оцінка виробничих запасів

1.2 Порядок і методи оцінки запасів, які вибули, і запасів на дату балансу

Розділ 2. Облік виробничих запасів на підприємстві

2.1 Первинний і складський облік виробничих запасів

2.2 Методи оцінки вибуття виробничих запасів

2.3 Аналітичний і синтетичний облік виробничих запасів

2.4 Інвентаризація виробничих запасів

Розділ 3. Шляхи вдосконалення обліку виробничих запасів на підприємстві

3.1 Шляхи вдосконалення первинного і складського обліку

3.2 Шляхи вдосконалення синтетичного та аналітичного обліку

3.3 Рекомендації щодо вдосконалення методів оцінки вибуття виробничих запасів

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Тема 14. Облік паливно-мастильних матеріалів

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи обліку паливно-мастильних матеріалів

1.1 Визначення, склад і первісна оцінка паливно-мастиль­них матеріалів

1.2 Порядок і методи оцінки паливно-мастильних матеріалів на дату балансу

Розділ 2. Облік паливно-мастильних матеріалів на підприємстві

2.1 Первинний і складський облік паливно-мастильних матеріалів

2.2 Методи оцінки вибуття паливно-мастильних матеріалів

2.3 Аналітичний і синтетичний облік паливно-мастильних матеріалів

2.4 Інвентаризація паливно-мастильних запасів

Розділ 3. Шляхи вдосконалення обліку паливно-мастильних матеріалів на підприємстві

3.1 Шляхи вдосконалення первинного та складського обліку паливно-мастильних матеріалів

3.2 Шляхи вдосконалення синтетичного та аналітичного обліку

3.3 Можливості вдосконалення методів оцінки вибуття паливно-мастильних матеріалів

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Тема 15. Облік запасних частин

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи обліку запасних частин

1.1 Визначення, склад і первісна оцінка запасних частин

1.2 Порядок і методи оцінки вибуття запасних частин та їх наявності на дату балансу

Розділ 2. Облік запасних частин на підприємстві

2.1 Первинний і складський облік запасних частин

2.2 Методи оцінки вибуття запасних частин

2.3 Аналітичний і синтетичний облік запасних частин

2.4 Інвентаризація запасних частин

Розділ 3. Шляхи вдосконалення обліку запасних частин на підприємстві

3.1 Шляхи вдосконалення первинного та складського обліку

3.2 Шляхи вдосконалення синтетичного та аналітичного обліку

3.3 Можливості вдосконалення методів оцінки запасних частин

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Тема 16 Облік МШП і малоцінних необоротних матеріальних активів

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів

1.1 Особливості обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів у сучасних умовах господарювання

1.2 Оцінка та визнання малоцінних необоротних матеріальних активів

Розділ 2. Облік МШП і малоцінних необоротних матеріальних активів на підприємстві

2.1 Аналітичний і синтетичний облік малоцінних та швидкозношуваних предметів

2.2 Аналітичний і синтетичний облік малоцінних необоротних матеріальних активів

2.3 Інвентаризація МШП і малоцінних необоротних матеріальних активів

Розділ 3. Шляхи вдосконалення обліку МШП і малоцінних необоротних матеріальних активів на підприємстві

3.1 Шляхи вдосконалення обліку МШП

3.2 Шляхи вдосконалення обліку малоцінних необоротних матеріальних активів

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Тема 17. Облік наявності та руху основних засобів

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи обліку наявності та руху основних засобів

1.1 Склад і класифікація основних засобів

1.2 Оцінка і переоцінка основних засобів

Розділ 2. Облік наявності та руху основних засобів на підприємстві

2.1 Первинний облік основних засобів

2.2 Аналітичний облік наявності та руху основних засобів

2.3 Синтетичний облік надходження і вибуття основних засобів

2.4 Облік законсервованих основних засобів

2.5 Інвентаризація основних засобів

Розділ 3. Шляхи вдосконалення обліку наявності та руху основних засобів

3.1 Шляхи вдосконалення обліку основних засобів

3.2 Шляхи вдосконалення оцінки та переоцінки основних засобів

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Тема 18. Амортизація основних засобів: методи нарахування та облік

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи нарахування амортизації основних засобів

1.1 Сутність і роль амортизації у відтворенні основних засобів

1.2 Порівняльна характеристика методів нарахування амортизації

Розділ 2. Бухгалтерський обліку зносу і порядку нарахування амортизації на підприємстві

2.1 Порядок і методи нарахування амортизації на підприємстві

2.2 Облік нарахованої амортизації (зносу)

Розділ 3. Шляхи вдосконалення методів нарахування амортизації і обліку зносу основних засобів

3.1 Шляхи вдосконалення методів нарахування амортизації

3.2 Шляхи вдосконалення обліку нарахованої амортизації (зносу) основних засобів

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Тема 19. Облік ремонту та поліпшення основних засобів

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи обліку ремонту та поліпшення основних засобів

1.1 Визначення та види ремонту й поліпшення основних засобів

1.2 Порядок визнання витрат, пов’язаних з ремонтом і поліпшенням основних засобів

Розділ 2. Облік ремонту та поліпшення основних засобів на підприємстві

2.1 Первинний облік витрат на ремонт та поліпшення

2.2 Синтетичний і аналітичний облік витрат на ремонт та поліпшення основних засобів

2.3 Облік витрат, пов’язаних з утриманням законсервованих основних засобів

Розділ 3. Шляхи вдосконалення обліку ремонту та поліпшення основних засобів

3.1 Удосконалення первинного обліку ремонту та поліпшен­ня основних засобів

3.2 Удосконалення синтетичного та аналітичного обліку витрат на ремонт і поліпшення основних засобів

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Тема 20. Облік капітальних інвестицій підприємств

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи обліку капітальних інвестицій

1.1 Визначення та сутність капітальних інвестицій на підприємстві

1.2 Порядок визнання витрат, пов’язаних з капітальними інвестиціями на підприємстві

Розділ 2. Облік капітальних інвестицій на підприємстві

2.1 Первинний облік капітальних інвестицій

2.2 Синтетичний і аналітичний облік капітальних інвестицій

Розділ 3. Шляхи вдосконалення обліку капітальних інвестицій

3.1 Удосконалення первинного обліку капітальних інвестицій

3.2 Удосконалення синтетичного та аналітичного обліку капітальних інвестицій

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Тема 21. Облік зменшення (відновлення) корисності активів

Розділ 1. Теоретичні основи обліку зменшення корисності активів

1.1 Визнання та оцінка зменшення корисності активу

1.2 Особливості обліку відновлення корисності активу

Розділ 2. Облік зменшення (відновлення) корисності активів на підприємстві

2.1 Первинний, аналітичний і синтетичний облік зменшення (відновлення) корисності активів

2.2 Розкриття інформації щодо зменшення (відновлення) ко­рисності активів за їх групами у фінансовій звітності

Розділ 3. Шляхи вдосконалення обліку зменшення (відновлення) корисності активів

3.1 Удосконалення документального оформлення обліку зменшення (відновлення) корисності активів

3.2 Шляхи вдосконалення синтетичного та аналітичного обліку зменшення (відновлення) корисності активів

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Тема 22. Облік інвестиційної нерухомості

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи обліку інвестиційної нерухомості

1.1 Значення інвестиційної нерухомості та формування її складу

1.2 Визнання та оцінка інвестиційної нерухомості

Розділ 2. Облік інвестиційної нерухомості на підприємстві

2.1 Первинний, аналітичний і синтетичний облік інвестиційної нерухомості

2.2 Облік переведення нерухомості до складу інвестиційної, а також її вибуття

Розділ 3. Шляхи вдосконалення обліку інвестиційної нерухомості

3.1 Удосконалення первинного обліку інвестиційної нерухо­мості

3.2 Удосконалення аналітичного та синтетичного обліку інвестиційної нерухомості

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Тема 23. Облік орендних (лізингових) операцій

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи обліку орендних (лізингових) операцій

1.1 Нормативне регулювання лізингових операцій

1.2 Особливості організації обліку орендних операцій за П(С)БО 14 “Оренда”

Розділ 2. Облік орендних (лізингових) операцій на підприємстві

2.1 Облік орендних (лізингових) операцій на підприємстві

2.2 Розкриття інформації щодо орендних (лізингових) операцій у фінансовій звітності

Розділ 3. Шляхи вдосконалення обліку орендних (лізингових) операцій

3.1 Удосконалення документального оформлення орендних (лізингових) операцій

3.2 Шляхи вдосконалення синтетичного і аналітичного обліку орендних (лізингових) операцій

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Тема 24. Облік нематеріальних активів

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи обліку нематеріальних активів

1.1 Економіко-правова характеристика нематеріальних активів: їх сутність і класифікація

1.2 Оцінка та переоцінка нематеріальних активів

Розділ 2. Облік нематеріальних активів на підприємстві

2.1 Документальне оформлення операцій з надходження і вибуття нематеріальних активів

2.2 Синтетичний та аналітичний облік нематеріальних активів

2.3 Методи нарахування амортизації нематеріальних активів та їх облік

Розділ 3. Шляхи вдосконалення обліку нематеріальних активів

3.1 Удосконалення первинного обліку нематеріальних активів

3.2 Удосконалення синтетичного та аналітичного обліку не­матеріальних активів

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Тема 25. Облік гудвіла в процесах об’єднання підприємств

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи обліку гудвіла

1.1 Економіко-правова характеристика гудвіла, його структурно-функціональні ознаки та значення в процесах об’єднання підприємств

1.2 Особливості визнання та оцінки гудвіла

Розділ 2. Облік гудвіла на підприємстві

2.1 Первинний, аналітичний і синтетичний облік гудвіла

2.2 Визначення вартості ідентифікованих активів і зобов’я­зань

Розділ 3. Шляхи вдосконалення обліку гудвіла

3.1 Удосконалення первинного обліку гудвіла

3.2 Удосконалення синтетичного та аналітичного обліку гудвіла

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Тема 26. Облік статутного (пайового) капіталу підприємства

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи обліку статутного (пайового) капіталу

1.1 Економічна сутність статутного капіталу та його значення для підприємства

1.2 Нормативне регулювання утворення та змін статутного капіталу

Розділ 2. Бухгалтерський облік статутного (пайового) капіталу підприємства

2.1 Первинний та аналітичний облік статутного капіталу

2.2 Синтетичний облік статутного капіталу

Розділ 3. Шляхи вдосконалення бухгалтерського обліку статутного (пайового) капіталу

3.1 Удосконалення обліку операцій з формування та зміни статутного капіталу, їх документального оформлення

3.2 Удосконалення аналітичного та синтетичного обліку статутного капіталу

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Тема 27. Облік додаткового капіталу

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи обліку додаткового капіталу

1.1 Характеристика складових елементів додаткового капіталу

1.2 Відображення в обліку формування і використання додаткового капіталу

Розділ 2. Облік додаткового капіталу підприємства

2.1 Первинний та аналітичний облік додаткового капіталу

2.2 Синтетичний облік додаткового капіталу

Розділ 3. Шляхи вдосконалення бухгалтерського обліку додаткового капіталу

3.1 Удосконалення обліку операцій з формування додаткового капіталу, їх документального оформлення

3.2 Удосконалення аналітичного та синтетичного обліку додаткового капіталу

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Тема 28. Облік неоплаченого та вилученого капіталу

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи обліку неоплаченого та вилученого капіталу

1.1 Сутність і значення неоплаченого та вилученого капіталу у відображенні реальної вартості капіталу підприємства

1.2 Особливості відображення в обліку неоплаченого капіталу у процесі формування статутного фонду підприємства

1.3 Облік вилученого капіталу за операціями зі зміни розміру статутного капіталу

Розділ 2. Облік неоплаченого та вилученого капіталу на підприємстві

2.1 Первинний, аналітичний та синтетичний облік неоплаченого капіталу

2.2 Первинний, аналітичний та синтетичний облік вилученого капіталу

Розділ 3. Рекомендації з вдосконалення обліку неоплаченого та вилученого капіталу

3.1 Удосконалення обліку неоплаченого капіталу в операціях з формування та зміни статутного капіталу, їх документального оформлення

3.2 Удосконалення аналітичного та синтетичного обліку вилученого капіталу

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Тема 29. Облік кредитів банку

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи обліку кредитів банку

1.1 Роль, значення кредиту для підприємства у сучасних умовах господарювання

1.2 Нормативне регулювання операцій кредитування та види кредитів

Розділ 2. Облік короткострокових і довгострокових кредитів банку на підприємстві

2.1 Первинний та аналітичний облік кредитів банку

2.2 Синтетичний облік кредитів банку

Розділ 3. Шляхи вдосконалення бухгалтерського обліку кредитів банку

3.1 Шляхи вдосконалення первинного та аналітичного обліку кредитів банку

3.2 Шляхи вдосконалення синтетичного обліку кредитів банку

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Тема 30. Облік довгострокових зобов’язань

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи обліку довгострокових зобов’язань

1.1 Визначення та класифікація довгострокових зобов’язань

1.2 Визнання та оцінка довгострокових зобов’язань

Розділ 2. Облік довгострокових зобов’язань на підприємстві

2.1 Первинний та аналітичний облік довгострокових зобов’язань

2.2 Синтетичний облік довгострокових зобов’язань

Розділ 3. Шляхи вдосконалення обліку довгострокових зобов’язань

3.1 Удосконалення аналітичного обліку довгострокових зобов’язань

3.2 Удосконалення синтетичного обліку довгострокових зобов’язань

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Тема 31. Облік розрахунків з бюджетом за обов’язковими платежами

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи обліку розрахунків з бюджетом за обо­в’язковими платежами

1.1 Фіскальна роль обов’язкових платежів до бюджету

1.2 Нормативне регулювання оподаткування підприємства за допомогою обов’язкових платежів

Розділ 2. Облік розрахунків з бюджетом за обов’язковими платежами на підприємстві

2.1 Види обов’язкових платежів та порядок їх розрахунку

2.2 Аналітичний облік розрахунків з бюджетом за обов’яз­ковими платежами

2.3 Синтетичний облік розрахунків з бюджетом за обов’яз­ковими платежами

Розділ 3. Шляхи вдосконалення обліку розрахунків з бюджетом за обов’язковими платежами на підприємстві

3.1 Шляхи вдосконалення аналітичного обліку розрахунків з бюджетом за обов’язковими платежами

3.2 Шляхи вдосконалення синтетичного обліку розрахунків з бюджетом за обов’язковими платежами

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Тема 32. Облік витрат з податку на прибуток

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи обліку витрат з податку на прибуток

1.1 Історичні аспекти виникнення та обліку податку на прибуток

1.2 Порядок нарахування та сплати податку на прибуток підприємствами України

Розділ 2. Облік витрат з податку на прибуток

2.1 Облік розрахунків за податком на прибуток

2.2 Синтетичний облік відстрочених податкових активів і зобов’язань

2.3 Синтетичний облік витрат з податку на прибуток

Розділ 3. Шляхи вдосконалення обліку витрат з податку на прибуток

3.1 Шляхи вдосконалення синтетичного обліку відстрочених податкових активів і зобов’язань

3.2 Шляхи вдосконалення синтетичного обліку витрат з податку на прибуток

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Тема 33. Облік розрахунків з оплати праці

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи обліку праці та її оплати

1.1 Поняття, сутність, види та нормативне регулювання оп­лати праці в Україні

1.2 Виплати працівникам: порядок формування інформації про виплати працівникам за ПСБО 26 “Виплати працівникам”

Розділ 2. Облік праці та її оплати на підприємстві

2.1 Принципи організації і системи оплати праці на підприємстві

2.2 Порядок нарахування заробітної плати та утримання з неї

2.3 Первинний облік заробітної плати та утримань з неї

2.4 Синтетичний і аналітичний облік оплати праці

2.5 Облік кількісного складу працівників і відпрацьованого часу

Розділ 3. Шляхи удосконалення обліку праці та її оплати на підприємстві

3.1 Шляхи удосконалення первинного обліку

3.2 Шляхи удосконалення синтетичного та аналітичного обліку

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Тема 34. Облік виплат персоналу підприємства

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи обліку виплат персоналу

1.1 Економічна сутність і значення виплат персоналу

1.2 Класифікація виплат персоналу та відповідних їм програм

1.3 Особливості відображення в обліку актуарних розрахунків за виплатами персоналу

Розділ 2. Облік розрахунків за виплатами персоналу на підприємстві

2.1 Первинний, аналітичний та синтетичний облік виплат персоналу

2.2 Розкриття інформації про виплати персоналу у фінансовій звітності

Розділ 3. Шляхи вдосконалення обліку розрахунків за виплатами персоналу

3.1 Удосконалення документального оформлення виплат персоналу, їх аналітичного і синтетичного обліку

3.2 Шляхи оптимізації складу та структури виплат персоналу підприємства

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Тема 35. Облік розрахунків зі страхування

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи обліку розрахунків зі страхування

1.1 Економічна сутність та значення розрахунків зі страхування

1.2 Нормативне регулювання обліку розрахунків зі страхування

Розділ 2. Облік розрахунків зі страхування на підприємстві

2.1 Облік розрахунків з пенсійного та соціального страхування

2.2 Облік розрахунків зі страхування на випадок безробіття і професійних захворювань

Розділ 3. Шляхи вдосконалення обліку розрахунків зі страхування на підприємстві

3.1 Шляхи вдосконалення обліку розрахунків з пенсійного та соціального страхування

3.2 Шляхи вдосконалення розрахунків зі страхування на випадок безробіття і професійних захворювань

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Тема 36. Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками

1.1 Розрахунки з постачальниками та підрядниками, їх місце в структурі зобов’язань підприємства

1.2 Нормативне регулювання розрахункових операцій за отримані товари, послуги та виконані роботи

Розділ 2. Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками

2.1 Первинний та аналітичний облік розрахунків з постачальниками та підрядниками

2.2 Синтетичний облік розрахунків з постачальниками та підрядниками

Розділ 3. Шляхи вдосконалення обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками

3.1 Шляхи вдосконалення первинного та аналітичного обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками

3.2 Шляхи вдосконалення синтетичного обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Тема 37. Облік розрахунків з учасниками та власниками підприємства

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи обліку розрахунків з учасниками та власниками

1.1 Нормативне регулювання обліку розрахунків з учасниками та власниками

1.2 Види зобов’язань перед учасниками та власниками на підприємствах різних організаційно-правових форм

Розділ 2. Облік розрахунків з учасниками та власниками

2.1 Порядок формування і розподілу прибутку підприємств

2.2 Облік розрахунків з учасниками та власниками

Розділ 3. Шляхи вдосконалення обліку розрахунків з учасниками та власниками

3.1 Удосконалення напрямків використання прибутку

3.2 Удосконалення дивідендної політики товариства

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Тема 38. Облік платежів на основі акцій підприємства

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи обліку платежів на основі акції

1.1 Сутність, класифікація та інструменти здійснення плате­жів на основі акцій

1.2 Визнання та оцінка операцій, платіж за якими здійснюється на основі акцій

Розділ 2. Облік операцій, платіж за якими здійснюється на основі акцій на підприємстві

2.1 Особливості відображення опціонів на акції

2.2 Розкриття інформації про операції, платіж за якими здійснюється на основі акцій

Розділ 3. Шляхи вдосконалення обліку платежів на основі акцій

3.1 Удосконалення порядку здійснення операцій, платіж за якими здійснюється на основі акцій

3.2 Удосконалення аналітичного і синтетичного обліку платежів на основі акцій

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Тема 39. Облік забезпечень майбутніх витрат і платежів та резервів

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи обліку забезпечень і резервів

1.1 Порядок утворення та обліку забезпечень і резервів підприємства

1.2 Особливості обліку непередбачених зобов’язань

Розділ 2. Облік забезпечень і резервів на підприємстві

2.1 Порядок утворення забезпечень і резервів

2.2 Облік забезпечень і резервів

Розділ 3. Шляхи вдосконалення обліку забезпечень і резервів

3.1 Удосконалення порядку формування забезпечень і ре­зервів

3.2 Удосконалення обліку забезпечень і резервів

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Тема 40. Облік витрат на виробництво продукції промислового підприємства

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи обліку витрат промислового підприємства

1.1 Визначення та класифікація витрат на виробництво продукції

1.2 Об’єкти обліку витрат та калькуляції продукції промислового виробництва

Розділ 2. Облік витрат на виробництво продукції підприємства

2.1 Порядок оцінки та визнання витрат

2.2 Первинний облік витрат на виробництво продукції

2.3 Аналітичний і синтетичний облік витрат на виробництво продукції

2.4 Особливість методики обчислення собівартості продукції

Розділ 3. Шляхи вдосконалення обліку витрат на виробництво продукції

3.1 Шляхи вдосконалення первинного та аналітичного обліку витрат

3.2 Шляхи вдосконалення синтетичного обліку витрат

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Тема 41. Облік реалізації готової продукції (товарів, робіт, послуг) і витрат на збут

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи обліку реалізації готової продукції (товарів, робіт, послуг) і витрат на збут

1.1 Нормативне регулювання обліку реалізації готової продукції (товарів, робіт, послуг)

1.2 Нормативне регулювання обліку витрат на збут

Розділ 2. Облік реалізації готової продукції (товарів, робіт, послуг) і витрат на збут

2.1 Облік реалізації готової продукції (товарів, робіт, послуг)

2.2 Синтетичний облік реалізації витрат на збут

Розділ 3. Шляхи вдосконалення обліку реалізації готової продукції (товарів, робіт, послуг) і витрат на збут

3.1 Шляхи вдосконалення обліку реалізації готової продукції

3.2 Шляхи вдосконалення обліку витрат на збут

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Тема 42. Облік доходів підприємства від основної діяльності

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи обліку доходів основної діяльності підприємства

1.1 Загальні принципи обліку доходів основної діяльності підприємства

1.2 Визначення, визнання та оцінка доходів основної діяльності

Розділ 2. Облік доходів основної діяльності на підприємстві

2.1 Первинний облік доходів основної діяльності

2.2 Синтетичний і аналітичний облік доходів від реалізації готової продукції, робіт, послуг

Розділ 3. Шляхи вдосконалення обліку доходів основної діяльності підприємства

3.1 Шляхи вдосконалення первинного та аналітичного обліку доходів основної діяльності підприємства

3.2 Шляхи вдосконалення синтетичного обліку доходів основної діяльності підприємства

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Тема 43. Облік інших доходів операційної та звичайної діяльності підприємства

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи обліку інших доходів операційної та звичайної діяльності підприємства

1.1 Визначення та класифікація інших доходів операційної та звичайної діяльності підприємства

1.2 Порядок визнання та оцінки інших доходів операційної та звичайної діяльності

Розділ 2. Облік інших доходів операційної та звичайної діяльності на підприємстві

2.1 Первинний, аналітичний і синтетичний облік інших доходів операційної діяльності

2.2 Первинний, аналітичний і синтетичний облік інших доходів звичайної діяльності

2.3 Відображення доходів операційної та звичайної діяльності у фінансовій звітності підприємства

Розділ 3. Шляхи вдосконалення обліку інших доходів операційної та звичайної діяльності підприємства

3.1 Шляхи вдосконалення первинного, аналітичного та синтетичного обліку інших доходів операційної діяльності підприємства

3.2 Шляхи вдосконалення первинного, аналітичного та синтетичного обліку інших доходів звичайної діяльності підприємства

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Тема 44. Облік інших витрат операційної та звичайної діяльності підприємства

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи обліку інших витрат операційної та звичайної діяльності підприємства

1.1 Економічна сутність і класифікація інших витрат операційної та звичайної діяльності підприємства

1.2 Порядок визнання та оцінки інших витрат операційної та звичайної діяльності

Розділ 2. Облік інших витрат операційної та звичайної діяльності на підприємстві

2.1 Первинний, аналітичний і синтетичний облік інших витрат операційної діяльності

2.2 Первинний, аналітичний і синтетичний облік інших витрат звичайної діяльності

2.3 Відображення доходів операційної та звичайної діяльності у фінансовій звітності підприємства

Розділ 3. Шляхи вдосконалення обліку інших витрат операційної та звичайної діяльності підприємства

3.1 Шляхи вдосконалення первинного, аналітичного та синтетичного обліку інших витрат операційної діяльності підприємства

3.2 Шляхи вдосконалення первинного, аналітичного та синтетичного обліку інших витрат звичайної діяльності підприємства

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Тема 45. Облік фінансових витрат

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи обліку фінансових витрат

1.1 Класифікація, визнання, оцінка фінансових витрат у діяльності підприємства

1.2 Порядок капіталізації фінансових витрат на створення кваліфікаційних активів

Розділ 2. Облік фінансових витрат

2.1 Первинний облік і документальне оформлення фінансових витрат

2.2 Аналітичний і синтетичний облік фінансових витрат

Розділ 3. Шляхи вдосконалення обліку фінансових витрат

3.1 Удосконалення первинного обліку фінансових витрат

3.2 Удосконалення аналітичного та синтетичного обліку фінансових витрат

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Тема 46. Облік витрат на розвідку запасів корисних копалин

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи обліку витрат на розвідку корисних копалин

1.1 Місце і значення витрат на розвідку запасів корисних копалин у діяльності гірничодобувного підприємства

1.2 Особливості визнання та оцінки витрат на розвідку корисних копалин

Розділ 2. Облік фінансових витрат на створення кваліфікаційних активів

2.1 Первинний облік і документальне оформлення витрат на розвідку корисних копалин

2.2 Аналітичний і синтетичний облік витрат на розвідку корисних копалин

Розділ 3. Шляхи вдосконалення обліку витрат на розвідку корисних копалин

3.1 Удосконалення первинного, аналітичного і синтетичного обліку витрат на розвідку корисних копалин

3.2 Удосконалення порядку визнання, оцінки та розкриття інформації щодо витрат на розвідку запасів корисних копалин

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Тема 47. Облік результатів діяльності підприємства

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи обліку фінансових результатів

1.1 Історичні аспекти обліку фінансових результатів

1.2 Особливості визначення категорій та елементів фінансових результатів

Розділ 2. Облік фінансових результатів на підприємстві

2.1 Облік доходів і витрат на підприємстві

2.2 Порядок визначення чистого прибутку (збитку) звітного періоду

2.3 Відображення фінансових результатів в обліку

Розділ 3. Шляхи вдосконалення обліку фінансових результатів

3.1 Удосконалення обліку фінансових результатів підприємства

3.2 Шляхи вдосконалення напрямків використання прибутку

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!