Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2889 Тематика курсових робіт з курсу Фінансовий облік, УАБС НБУ

Тематика курсових робіт з курсу Фінансовий облік, УАБС НБУ

« Назад

2. ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

Студентам надається право вибору теми курсової роботи з наведеного переліку або можливість запропонувати власну тему, виходячи з обґрунтування доцільності її дослідження. Тема курсової роботи повинна бути узгоджена з науковим керівником, закріпленим на кафедрі. Під час вибору теми курсової роботи студент повинен враховувати свої наукові інтереси, перспективність розробки даної теми у наступних дослідженнях, у тому числі в курсових роботах з інших облікових дисциплін і дипломній роботі.

Обрана тема курсової роботи студента не повинна дублюватися в межах однієї групи.

Після узгодження теми курсової роботи з науковим керівником затверджується її план (який у ході її написання може бути відкоригований з відома керівника) та строки виконання її структурних частин і представлення роботи на кафедру.

Рекомендовані теми курсових робіт:

1. Облік грошових коштів у національній валюті.

2. Облік грошових коштів в іноземній валюті.

3. Облік довгострокових фінансових інвестицій.

4. Облік поточних фінансових інвестицій.

5. Облік фінансових активів і зобов’язань.

6. Облік операцій з хеджування ризиків.

7. Облік розрахунків з покупцями та замовниками.

8. Облік дебіторської заборгованості за розрахунками з підзвітними особами.

9. Облік розрахунків за претензіями.

10. Облік іншої дебіторської заборгованості.

11. Облік готової продукції та її реалізації.

12. Облік товарів на підприємствах торгівлі.

13. Облік виробничих запасів.

14. Облік паливно-мастильних матеріалів.

15. Облік запасних частин.

16. Облік МШП та інших необоротних матеріальних активів.

17. Облік наявності та руху основних засобів.

18. Амортизація основних засобів: методи нарахування та облік.

19. Облік ремонту та поліпшення основних засобів.

20. Облік капітальних інвестицій підприємств.

21. Облік зменшення (відновлення) корисності активів.

22. Облік інвестиційної нерухомості.

23. Облік орендних (лізингових) операцій.

24. Облік нематеріальних активів.

25. Облік гудвіла в процесах злиття-поглинання підприємства.

26. Облік статутного (пайового) капіталу підприємства.

27. Облік додаткового капіталу.

28. Облік неоплаченого та вилученого капіталу.

29. Облік кредитів банку.

30. Облік довгострокових зобов’язань.

31. Облік розрахунків з бюджетом за обов’язковими платежами.

32. Облік витрат з податку на прибуток.

33. Облік розрахунків з оплати праці.

34. Облік виплат персоналу підприємства.

35. Облік розрахунків зі страхування.

36. Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками.

37. Облік розрахунків з учасниками та власниками підприємства.

38. Облік платежів на основі акцій підприємства.

39. Облік забезпечень майбутніх витрат, платежів і резервів.

40. Облік витрат на виробництво продукції промислового підприємства.

41. Облік реалізації готової продукції (товарів, робіт послуг) і витрат на збут.

42. Облік доходів підприємства від основної діяльності.

43. Облік інших доходів операційної та звичайної діяльності підприємства.

44. Облік інших витрат операційної та звичайної діяльності підприємства.

45. Облік фінансових витрат на створення кваліфікаційних активів.

46. Облік витрат на розвідку запасів корисних копалин.

47. Облік результатів діяльності підприємства.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!