Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2872 Варіанти контрольних робіт з курсу Конституційне право України, КНУ ім. Т. Шевченка

Варіанти контрольних робіт з курсу Конституційне право України, КНУ ім. Т. Шевченка

« Назад

ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

Варіант 1

Перше завдання

Поняття та предмет конституційного права як провідної галузі права. Спів­відношення термінів «конституційне право» і «державне право».

Друге завдання

глава держави,

монарх,

президент,

вето 

Варіант 2

Перше завдання

Метод конституційно-правового регулювання.

Друге завдання

указ,

розпорядження,

контрасигнатура,

імпічмент 

Варіант 3

Перше завдання

Конституційно-правові норми: поняття та ознаки. Структура конституційно-правової норми. Класифікація конституційно-правових норм та її значення.

Друге завдання

система стримувань та противаг,

законодавча влада,

парламент,

бікамералізм

Варіант 4

Перше завдання

Джерела конституційного права України: поняття та система. Місце Конститу­ції України в системі джерел га­лузі конституційного права. Колізії в конституційному праві.

Друге завдання

змішана виборча система,

законодавчий процес,

лобізм,

промульгація 

Варіант 5

Перше завдання

Система галузі конституційного права. Поняття та види конституційно-правових інститутів. Загальні, головні та по­чаткові конституційно-правові інститути. Специфіка окре­мих конституційно-правових інститутів.

Друге завдання

компетенція,

законодавча ініціатива,

сесія,

закон 

Варіант 6

Перше завдання

Конституційно-правова відповідальність. Консти­туційно-правова відповідальність посадових осіб та органів публічної влади. Відповідальність держави перед своїми громадянами.

Друге завдання

постанова,

заява,

звернення,

декларація

Варіант 7

Перше завдання

Поняття та предмет конституції. Риси та юридичні властивості конституції. Установчий характер конституційних поло­жень. Види конституцій. Місце конституції в системі національного законо­давства. Охорона конституції.

Друге завдання

народний депутат України,

імунітет,

індемнітет,

інтерпеляція 

Варіант 8

Перше завдання

Порядок прийняття та внесення змін до Конституції України.

Друге завдання

комітет,

комісія,

компетенція,

омбудсмен 

Варіант 9

Перше завдання

Поняття конституційного ладу та закріплення його загальних засад в Конституції України. Співвідношення конституційного ладу з державним ладом. Конституційний лад - державний лад конституційної держави. Конституційні основи державного ладу. Закріплення основ суспільного ладу в Конституції України.

Друге завдання

депутатська група,

депутатська фракція,

політична партія,

система стримувань і противаг 

Варіант 10

Перше завдання

Гуманістичні і демократичні засади конституційного ладу в Україні. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека - найвища соціальна цінність в Україні. Утвердження і забезпечення прав і свобод люди­ни – головний обов'язок Української держави.

Друге завдання

державний апарат,

орган державної влади,

компетенція,

народовладдя 

Варіант 11

Перше завдання

Конституційне закріплення принципу народного су­веренітету. Співвідношення народного, національного, державного суверенітету. Форми здійснення влади народу. Пряма демократія. Здійснення народовладдя через органи державної влади і органи місцевого самоврядування.

Друге завдання

народовладдя,

установча влада,

референдум,

плебісцит 

Варіант 12

Перше завдання

Конституційна характеристика якісних рис України як суверенної і незалежної, демократичної, соціальної, право­вої держави.

Друге завдання

безпосередня демократія,

вибори,

виборче право,

виборча система 

Варіант 13

Перше завдання

Захист конституційного ладу в Україні. Особливий порядок внесення змін до розділу Конституції України, в якому визначаються загальні засади конституційного ладу.

Друге завдання

виборчий процес,

активне виборче право,

пасивне виборче право,

абсентеїзм 

Варіант 14

Перше завдання

Нормативне регулювання прав і свобод людини: внутрішньодержавне та міжнародне законодавство.

Друге завдання

виборчий блок,

мажоритарна виборча система,

пропорційна виборча система,

змішана виборча система 

Варіант 15

Перше завдання

Громадянство України: поняття, принципи та ознаки. Набуття громадянства України. Припинення громадянства України.

Друге завдання

прямі вибори,

об’єктивне виборче право,

передвиборна агітація, 

виборчий бюлетень. 

Варіант 16

Перше завдання

Правовий статус іноземців та осіб без громадянства: поняття та правове регулювання їх перебування в Україні. 

Друге завдання

суб’єктивне виборче право,

непрямі вибори,

громадянство,

оптація 

Варіант 17

Перше завдання

Правовий статус біженців. Порядок надання статусу біженця.

Друге завдання

філіація,

правовий статус,

іноземець,

апатрид 

Варіант 18

Перше завдання

Система конституційних прав і свобод людини і громадянина­­­.

Друге завдання

біпатрид,

біженець,

безперервне проживання на території України,

екстрадиція, 

Варіант 19

Перше завдання

Особисті права і свободи. Економічні і соціальні права і свободи.

Друге завдання

репатріація,

свобода,

обов’язок,

природні права 

Варіант 20

Перше завдання

Вибори: поняття, види, їх соціальна функція.

Друге завдання

набуті права,

об’єднання громадян,

політична партія,

заява 

Варіант 21

Перше завдання

Центральна виборча комісія: конституційно-правовий статус.

Друге завдання

суверенітет,

демократія,

соціальна держава,

громадянське суспільство 

Варіант 22

Перше завдання

Поняття, види предмет та соціальна функція референдуму.

Друге завдання

правова держава,

форма правління,

форма державного устрою

громадянство 

Варіант 23

Перше завдання

Конституційне-правове регулювання питань організації і діяльності органів державної влади. Поняття та риси органів державної влади.

Друге завдання

правова держава,

унітарна держава,

федеративна держава,

політична партія 

Варіант 24

Перше завдання

Верховна Рада як єдиний орган законодавчої влади України. Функції Верховної Ради. Види парламентів.

Друге завдання

об’єднання громадян,

республіка,

державний режим,

суспільний лад 

Варіант 25

Перше завдання

Правовий статус народного депутата України.

Друге завдання

державний лад,

державний механізм,

конституція,

реформа 

Варіант 26

Перше завдання

Комітети і комісії Верховної Ради України: склад, порядок формування, функції та повноваження.

Друге завдання

юридична конституція,

фактична конституція,

формальна конституція,

матеріальна конституція 

Варіант 27

Перше завдання

Законодавчий процес

Друге завдання

соціальна конституція, конституційно-правова норма, метод конституційно-правового регулювання, біженець 

Варіант 28

Перше завдання

Роль Президента України в системі стримувань і противаг державної влади.

Друге завдання

система права,

галузь права,

правова норма,

джерело права 

Варіант 29

Перше завдання

Підстави і порядок дострокового припинення повноважень Президента України.

Друге завдання

конституційно-правова норма,

гіпотеза,

диспозиція,

санкція 

Варіант 30

Перше завдання

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини: функції та повноваження.

Друге завдання

метод правового регулювання,

принципи права,

імпічмент,

конституційне право

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!