Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2857 Методичні рекомендації для написання курсової роботи з курсу Експериментальна психологія

Методичні рекомендації для написання курсової роботи з курсу Експериментальна психологія

« Назад

Методичні рекомендації для написання курсової роботи з курсу Експериментальна психологія

Тема: Зорова та слухова пам’ять особистості

Обсяг роботи: мінімум 25, максимум 35 сторінок.

Шрифт times new roman 14, інтервал 1,5. В списку літератури повинно бути не менше 4 джерел із зазначенням сторінок.

Мінімальна та максимальна вимоги до кількості респондентів: мінімум 20 осіб (респондентів), максимум 25 осіб (респондентів). Якщо порівняльне дослідження, то 2 вибірки по 10 або по 12.

Мінімальна кількість методик: мінімум 1 методика, максимум 2 методики.

Робити інтерпретацію таблиць і діаграм.

Замість поняття особистість можна обрати або певну вікову групу, або певну професійну групу.

Після проведення дослідження обов’язково проводиться математична обробка даних, яка може існувати у наступних варіантах:

 • Порівняльний аналіз якоїсь однієї характеристики у 2 та більше групах (вікові групи, які поряд розташовані, або професійні групи, які мають спільні ознаки). Т-критерій Стьюдента.

 • Порівняльне дослідження в межах однієї групи за статтю, гендером.

 • Можливо дослідити зв’язок одного психологічного поняття з іншим самостійно обраним.

Структура курсової роботи включає наступні компоненти:

- 1 аркуш – титульний

- Завдання на виконання курсової роботи (див. зразок)

- 3 аркуш – реферат (див. зразок)

- 4 аркуш – зміст

- Перелік умовних позначень (не обов’язково)

- Вступ (1,5-2 сторінки):

 • Актуальність дослідження (для чого необхідно, для кого актуально) 5-7 речень

 • Об’єкт дослідження (певне психічне явище)

 • Предмет дослідження

 • Мета дослідження (встановити…, визначити…)

 • Завдання курсової роботи (дати психологічну характеристику поняття…, визначити, встановити вікові або професійні особливості…). При постановці завдання:

  • Визначити рівень розвитку однієї характеристики, потім другої характеристики.

  • Встановити зв’язок між характеристиками (спільне й відмінне).

  • Методи та методики дослідження

  • Вибірка дослідження

- Основна частина. Включає 2 розділи: теоретичний і практичний:

 • Розділ 1. Теоретичний аналіз проблеми… (див. тему). Визначення, історія вивчення. Розділ може мати 2 підрозділи. Обсяг теоретичного розділу становить 1/3 частину від обсягу курсової роботи.

 • Розділ 2. Психологічне дослідження…(див. тему). Може мати 3 підрозділи.

  • Характеристика методик психологічного дослідження. Аргументувати вибір методики.

  • Аналіз та інтерпретація результатів дослідження.

  • Математична обробка результатів дослідження. Кореляційний аналіз. Можна використовувати підручник Сидоренка «Математические методы в психологии».

- Висновки у відповідності до поставлених завдань (1,5-2 сторінки)

- Список використаної літературиоформляється відповідно до вимог вищої школи, тобто література надається в алфавітному порядку, з наведенням усіх вихідних даних джерела

- Додатки: повністю представлені методики, які використовувались в курсовій роботі; усі бланки з відповідями респондентів.

Робити посилання на цитати, на книги, авторів, цитати чи тексти яких наводяться у роботі! 

Таблички з індивідуальним і груповим результатом (для прикладу):

Індивід.

 

Бали

Рівень

1

15

Низ.

2

20

Сер.

3

25

Сер.

4

40

Вис.

 

Групов.

Рівень

 

%

Вис.

2

 

Сер.

2

 

Низ.

1

 

 

5

100%

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!