Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2856 Індивідуальна робота №1 на тему Грошові надходження підприємств

Індивідуальна робота №1 на тему Грошові надходження підприємств

« Назад

Індивідуальна робота №1 на тему Грошові надходження підприємств

Задача1
Визначити доходи підприємства від фінансово-інвестиційної діяльності на підставі таких даних:
1) фабрика планує придбати акції в червні місяці на суму 800N тис. грн. За цими акціями очікується виплата девідендів в розмірі 41% річних;
2) фабрика у вересні місяці планує вкласти в депозити тимчасово вільні кошти в розмірі 60N тис. грн. на 2 місяці під 21% річних;
3) надходження від здачі у фінансову оренду майна становить 50N тис. грн.
Задача 2
Розрахуйте планову виручку від реалізації продукціїї за даними:    
1. Товарна продукція у плановому році:

Вироби
Кількість  штук
Оптова ціна за одиницю, гривень
А
2200N
285
Б
800N
11075
В
1600N
780

2. Залишки продукції по виробничій собівартості на початок  планового року 48000 тис. грн.
3. Коефіцієнт перерахунку обсягу продукції по виробничій собіварості в обсяг по оптових цінах 1,4.
4. Залишок продукції на кінець планового року становить 7,7% планового річного  обсягу товарної продукції. 
Задача 3
Визначити обсяг реалізації продукції підприємства в плановому  році, використовуючи дані:
1) Залишки продукції по виробничій собівартості на початок планового року 510N тис. грн.
2) Коефіцієнт перерахунку обсягу продукції по виробничій собівартості в обсяг по оптових цінах 1,4.
3) Випуск товарної продукції в плановому році в оптових цінах 9700N тис.грн.
4) Залишок продукції на кінець планового року становить 5,3 % випуску товарної продукції. 
Задача 4 
Підприємство випускає підакцизну продукцію і реалізує її через торгову мережу. Визначити відпускну ціну і роздрібну вартість партії підакцизного товару, скориставшись даними:
1. Кількість одиниць в партії товару – 10000N літрів;
2. Повна собівартість одиниці товару – 5,3 грн.;
3. Норма рентабельності – 20%;
4. Ставка акцизного збору у твердих сумах з одиниці реалізованого товару – 1 грн за 1 літр;
5. Торгова націнка магазину – 30%. 
Задача 5
Автомобільний завод реалізував автомобілі:
1. 80 автомобілів марки “А”  з робочим об¢ємом циліндрів двигуна 1500 куб.см. за ціною 2500N грн.. за одиницю ( ставка акцизного збору у твердих сумах з одиниці товару 0,2 євро за 1 куб.см.);
2. 75 автомобілів марки “Б” з робочим об¢ємом циліндрів двигуна 3000 куб.см. за ціною2900N грн.. за одиницю ( ставка акцизного збору у твердих сумах з одиниці товару 0,6 євро за 1 куб.см.); 
3. Курс гривні до євро за станом на перший день звітного кварталу 6,71 грн.
Визначити суму ПДВ та акцизного збору, яку заводу необхідно перерахувати до бюджету.
Задача 6
Визначити грошові надходження трикотажної фабрики від звичайної діяльності на основі таких даних:
1. Обсяг реалізації жіночих костюмів

Модель
Залишок на початок року, штук
Очікуваний випуск товарної продукції, штук
Залишок на кінець року, штук
А
70
190N
25
Б
80
160N
35
В
95
100N
55
Г
65
110N
35
Д
120
80N
60

2. Оптові ціни підприємства

Модель
Повна собівартість одиниці продукції, гривень
Прибуток підприємства, % до повної собівартості
А
255
40
Б
280
35
В
340
66
Г
330
30
Д
410
45

3. У плановому році фабрика планує реалізувати: а) зайві товарно-матеріальні цінності на суму 120N тис. грн., б) списані основні фонди на суму 220N тис. грн., в) витрати на демонтаж та реалізацію вибулих ОФ становитимуть 18 тис. гривень. 
Задача 7
Визначити, як вплине зміна дебіторської заборгованості на суму грошових надходжень від реалізації продукції у плановому році, якщо відомо:
1. Плановий розмір виручки від реалізації за рік 24637N тис.грн..;
2. Сума дебіторської заборгованості на початок планового року 2200N,5 тис.грн..;
3. Середні залишки дебіторської заборгованості у звітному році 2090N тис.грн.. 
Задача 8
Визначити планову виручку від реалізації, якщо залишки нереалізованої продукції на початок планового року за повною собівартістю 61000N гривень, по оптовим цінам – 75000N  гривень, товарна продукція за повною собівартістю в плановому році 6300 тис. гривень, по оптовим цінам - 7700 тис. нривень. Залишки готової продукції на кінець планового року становлять 11% від обсягу планового випуску товарної продукції.

  

Індивідуальна робота №2

Тема: “Формування і розподіл прибутку”

Задача 1

Визначити суму планового прибутку по заводу, виходячи з даних: товарна продукція в оптових цінах підприємства у плановому році становить 370N тис. гривень, а затрати на одну гривню продукції в оптових цінах підприємства 86 копійок. 

Задача 2

Визначити, як змінилася сума прибутку по підприємству в порівнянні з 1-м півріччям поточного року, якщо товарна  продукція в оптових цінах підприємства в 1 півріччі склала 7720N тис. грн., при затратах на 1 гривню продукції - 87,8 коп. У 2-му півріччі обсяг товарної продукції було збільшено на 9%, а затрати на 1 гривню  продукції зменшено на 5%.   

Задача 3

Визначити прибуток підприємства (прибуток від усіх видів діяльності до оподаткування), скориставшись даними. Обсяг реалізації товарної продукції  за повною собівартістю 320N тис. грн., рентабельність реалізованої продукції 23%; обсяг іншої реалізації  266 тис. грн., собівартість іншої реалізації  216 тис. грн.; прибуток одержаний підприємством від участі в спільному підприємстві 117 тис. гривень; прибуток від здачі в оренду майна підприємства 119 тис. грн., прибуток одержаний від акцій, облігацій, які належать підприємству 270 тис. грн., сума штрафів, одержаних підприємством за порушення господарських угод іншими підприємствами 212 тис. грн. і сума сплачених підприємством штрафів за порушення ним господарських угод 107 тис. грн.

Задача 4

Обчислити плановий прибуток від випуску продукції методом прямого розрахунку, скориставшись даними:

                    Вид продукції   
    
 
Кількість, шт.
Повна  собівартість одиниці продукції,
грн.
Рівень
рентабельності, %
                              
 план
  факт
  план
  факт
  план
 факт
А
   70N                  
60N
206                    
208
24
31
Б
300N
380N
86
84
26
21
В
230N
240N
258
260
21
27
Г
1650N
1600N
207
211
23
25
Д
90N
80N
15
16
22
22

Задача 5

Розрахувати прибуток від випуску товарної продукції у 4-у кварталі і вплив на прибуток від випуску товарної продукції у 4-у кварталі зрушень у структурі асортименту продукції порівняно з 3-м кварталом за даними:

Показники
Групи виробів
 
А
 
Б
 
В
 
Г
 
Д
Рентабельність за групами виробів в 3 кварталі, %
 
14

 

 
 
16

 

 
 
22

 

 
 
13

 

 
 
25
Питома вага в загальному випуску продукції окремих груп виробів в 3 кварталі, %.
 
 
12

 

 

 
 
 
18

 

 

 
 
 
25

 

 

 
 
 
17

 

 

 
 
 
23
Питома вага в загальному випуску продукції окремих груп виробів в 4 кварталі, %
 
 
8

 

 

 
 
 
14

 

 

 
 
 
27

 

 

 
 
 
14

 

 

 
 
 
32

Згідно з прогнозом випуск товарної продукції в 4-у кварталі за повною собівартістю 4980N тис. грн.

Задача 6

Визначити суму прибутку від реалізації основної продукції і рівень рентабельності продукції, виходячи з даних: виручка від реалізації товарної продукції в оптових цінах 2500 тис.грн. Собівартість реалізованої продукції 190N тис.грн. 

Задача 7

Розрахувати прибуток від випуску продукції в ІІІ кварталі з використанням показника витрат на 1 грн. продукції, скориставшись даними:

очікувані витрати на виробництво товарної продукції в ІІ кварталі за повною собівартостю 2450N тис. грн., очікуваний випуск товарної продукції в ІІ кварталі в оптових цінах 3130N тис. грн., за прогнозом витрати на 1 грн. продукції в ІІІ кварталі знизяться на 1,8 коп. Прогнозний обсяг товарної продукції ІІІ кв. в оптових цінах складає 3730N тис. грн.

Задача 8

Визначити плановий прибуток від реалізації продукції по заводу, виходячи з даних:

1) залишки нереалізованої продукції на початок планового року:

а) в оптових цінах підприємства - 370 тис. грн;

б) по виробничій собівартості - 330 тис. грн.

2) випуск продукції у плановому році:               

Найменування
Випуск в шт.
Оцінка виробу по собівартості, грн
Рентабельність виробу, %
В1
1500N
30
33
В2
1900N
48
42
В3
460N
74
26

3) залишки нереалізованої продукції на кінець плановвого року:

а) в опт. цінах підприємства - 372 тис. грн.;

б) по виробничій собівартості - 293 тис. грн..

Задача 9

Визначити прибуток від випуску продукції та рентабельність, скориставшись даними: 

Вид продукції
Кількість, штук
Повна собівартість, гривень
Рівень рентабельності, %
А
70N
34
35
Б
290N
52
20
В
230N
66
20
Г
2630N
84
27
Д
390N
79
33

 Задача 10

Визначити  річну суму прибутку підприємства від операційної діяльності на основі таких даних:

1. Доход (виручка) від реалізації продукції 649785210,8 тис.грн.;

2. Сума ПДВ 86756023 тис.грн.;

3. Сума акцизного збору 2341277 тис.грн.;

4. Інші вирахування з доходу (виручки) 11651697,N тис.грн.;

5. Чистий доход (виручка) від реалізації продукції - ?

6. Виробнича собівартість продукції 489999366,N тис.грн.;

7. Адміністративні витрати 20935206,N тис.грн.;

8. Втрати на збут 139353312,N тис.грн.;

9. Доходи від реалізації оборотних активів  3650000 тис.грн.;

10. Втрати від операційних курсових різниць 12784050 тис. грн.;

11. Сума безнадійних боргів та втрат від знецінення 297400 тис.грн.;

12. Дохід від оперативного лізингу 48560000 тис.грн.

Задача 11

Визначити прибуток від операційної діяльності, прибуток від звичайної діяльності до оподаткування, а також прибуток підприємства від усіх видів діяльності до оподаткування за звітний період на основі таких даних:

1. Чистий доход (виручка) від реалізації продукції 31192728,N тис.грн.;

2. Виробнича собівартість продукції 26851899,N тис.грн.;

3. Адміністративні витрати 1430813 тис.грн.;

4. Втрати на збут 1445763,N тис.грн; 

5. Дохід від реалізації іноземної валюти 36780 тис.грн.;

6. Сума одержаних підприємством штрафів 230069 тис.грн.;

7. Доходи від реалізації фінансових інвестицій 543987 тис.грн.;

8. Доходи від реалізації основних засобів 1256789 тис.грн.;

9. Втрати від не операційних курсових різниць 467892 тис.грн.;

10. Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій 56920 тис.грн.;

11. Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства 6526098 тис.грн.;

12. Дивіденди і відсотки, отримані від інших фінансових інвестицій 2786000 тис.грн.;

13. Доход від фінансового лізингу 2789600 тис.грн.;

14. Доход у вигляді відсотків за позички, надані іншим сторонам 2558900 тис.грн.;

15. Втрати від технічних аварій 150890 тис.грн.

Тема: “Оподаткування підприємств” 

Задача 1

Визначити суму ПДВ, яка підлягає сплаті до бюджету, та строки сплати, якщо у січні загальний обсяг продажу власного виробництва підприємства становить 250N грн (без ПДВ). У цьому ж місяці підприємство сплатило вартість сировини та матеріалів, вартість яких відноситься до складу валових витрат на суму 130N грн (без  ПДВ). Сума ПДВ минулого звітного періоду, яка зменшує суму податку, належну до сплати в поточному звітному періоді, становить 14 грн.

Задача 2

Визначити суму податку на прибуток, якщо відомо:

Загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого протягом звітного періоду 87030N тис.грн.

Суми податку на додану вартість, отримані платником податку на додану вартість, нарахованого на вартість продажу товарів (робіт, послуг) 14500N ти.грн.

Сума одержаного платником емісійного доходу 5478 тис.грн.

Сума валових витрат за звітний період 497500 ти.грн.

Сума амортизаційних відрахувань за звітний період 3658 тис.грн.

 Задача 3

Загальна сума придбаних у звітному періоді товарів, що відносяться до  складу валових витрат підприємства,  становить 1000N грн. (без суми ПДВ). Загальний обсяг продажу у звітному періоді становить 900N грн. (без суми ПДВ), у тому числі обсяг експортного продажу становить 400N грн. Визначити суму бюджетного відшкодування.

Задача 4

Розрахувати комунальний податок за рік, якщо середньоспискова чисельність працівників підприємства склала 550 чоловік. Фактично було сплачено за 9 місяців 290N грн. Вказати терміни сплати і подачі розрахунку.

Задача 5

Визначити суму податку на прибуток, якщо в звітному періоді сума скоригованого валового доходу підприємства становила 7000Nгрн., сума валових витрат 2000Nгрн, сума амортизаційних відрахувань 10000грн. Крім того, на ремонт основних виробничих фондів  підприємство витратило 7000грн. (балансова вартість фондів на початок звітного періоду становила 60000грн.). Підприємство включає витрати на ремонт ОВФ до валових витрат у сумі, яка передбачена чинним законодавством.

Задача 6

Підприємство випустило за травень місяць 150000N пляшок коньяку місткістю 0,5 літрів, які було реалізовано за ціною 35 гривень за 1 пляшку. Визначити суму акцизного збору і суму ПДВ, які підлягають сплаті до бюджету. Ставка  акцизного збору 3 гривні за 1 літр.

Задача 7

Підприємство випустило і реалізувало за місяць 125590N одиниць підакцизних товарів. Максимальна роздрібна ціна одиниці товару, встановлена виробником, складає 12 гривень. Акцизний збір обчислюється за ставками у відсотках до обороту з продажу (ставка АЗ – 10%). Визначити суму акцизного збору, який підлягає сплаті до бюджету.

Задача 8

Визначити суму податку на прибуток, яку необхідно сплатити підприємству (підприємство зареєстроване платником ПДВ) за 1-й квартал поточного року, якщо відомо:

1. Сума загальних доходів від продажу товарів    460250N тис.грн.;

2. Сума безповоротної фінансової допомоги, одержана підприємством у звітному періоді 3784 тис.грн.;

3. Сума доходів від здійснення операцій лізингу 150N тис.грн.;

4. Сума штрафів, фактично одержаних підприємством за рішенням сторін договору 26 тис.грн.;

5. Сума ПДВ, нарахованого на вартість продажу товарів 767083 тис.грн.;

6. Сума витрат, пов¢язаних з продажем продукції 985096 тис.грн.;

7. Сума нарахованих податків, зборів (обов¢язкових платежів) 2380 тис.грн.;

8. Витрати, пов¢язані з поліпшенням основних фондів у сумі, яку, відповідно з чинним законодавством, можна віднести до валових витрат 5 тис.грн.;

9. Вартість сплачених торгових патентів 560грн.;

10. Сума нарахованих амортизаційних відрахувань у звітному кварталі 9240 тис.грн.

Тема: “Обігові кошти”

Задача 1

Визначити норматив оборотних засобів за окремими видами основних матеріалів і в цілому за підприємством, скориставшись такими даними: 

                № п/п
Види сировини і матеріалів
Потреба
в 4  кв. планового року, тис.грн
Середній інтервал поставки, днів
Транс-портний запас, днів
Час на розван-тажен-ня, днів
Час на під-готовку до виробниц-тва, днів
1.
Прокат чавуну
120N
20
3
2
2
2.
Прокат чорних металів
280N
18
2
3
3
3.
Труби
520N
30
4
5
1
4.
Металови-роби
870N
40
5
2
2
5.
Метало-конструкції
1020N
45
4
2
-

Питома вага наведених п`яти найменувань матеріалів щодо загальної потреби в сировині і матеріалах становить 80%.

Згідно з кошторисом витрат на виробництво витрати на сировину і матеріали у 4 кварталі становлять – 9600 тис. гривень.

Задача 2

Визначити норматив оборотних коштів на підприємстві за окремими видами основних матеріалів на підставі таких даних:

1. Потреба підприємства в основних матеріалах в 4 кварталі планового року:

матеріалу А – 30N тис. гривень;

матеріалу Б – 170N тис. гривень;

матеріалу В – 10N тис. гривень.

2. Час доставлення зазначених матеріалів, днів: А – 12; Б – 10; В – 6.

Тривалість документообороту (оформлення, поштовий пробіг, перевірка і т. ін.) відповідно становить – 6, 7 та 4 дні.

3. Час, необхідний для одержання матеріалів та підготовку їх до виробництва, днів: 

Матеріали
Відвантаження та доставка на склад
Приймання та аналіз
Складування
Технологічна підготовка до виробництва
А
1
1
1
1
Б
1
1
1
1
В
1
2
1
2

4. Середній інтервал поставки за матеріалами становить відповідно днів:

А – 64, Б – 48, В – 36.

5. На підприємстві передбачено страховий запас.

Задача 3

Визначити норматив оборотних коштів за незавершеним виробництвом, скориставшись даними:

Вид продукції

Термін виготовлення, днів

Питома вага в загальному випуску, %

Коефіцієнт наростання витрат

А

14

45

0,8

Б

10

35

0,75

В

8

20

0,7

Витрати на виробництво товарної продукції за виробничою собівартістю в 4 кварталі – 2700 тис.г .ивень.

Задача 4

У плановому році випуск товарної продукції в оптових цінах становить 1500N тис. гривень, за виробничою собівартістю – 120N тис. гривень. Питома вага випуску продукції в 4 кварталі – 30% від річного випуску. Тривалість операцій, пов`язаних з підготовкою продукції до реалізації:

а) нагромадження і комплектування партій – 5 днів;

б) пакування і маркування – 2 дні;

в) доставка до місця відправлення і відвантаження – 1 день;

г) оформлення і здача розрахункових документів до банку – 2 дні.

Визначити норматив оборотних коштів за готовою продукцією. 

Задача 5

Визначити коефіцієнт оборотності оборотних коштів у 1-у півріччі та який розмір середніх  залишків нормованих оборотних коштів припадає на 1-у гривню реалізації за такими даними:

Реалізація продукції в оптових цінах підприємства за 1-е півріччя склала 5300 тис. гривень.

Сукупні залишки нормованих оборотних коштів становили:

на 1 січня – 140N тис. грн;

на 1 лютого – 120N тис. грн;

на 1 березня – 160N тис. грн.;

на 1 квітня –150N тис.грн.;

на 1 травня – 160N тис.грн.;

на 1 червня – 170N тис.грн.;

на 1 липня – 180N тис.грн..

Задача 6

Визначити сукупний норматив по виробничим запасам за даними:

1) за кошторисом витрат на виробництво на рік передбачені витрати:

- по матеріалах - 37 тис. гривень;

- по допоміжних матеріалах - 21 тис. гривень;

- по паливу 16 тис. гривень.

2) питома вага витрат 4 кварталу у витратах на рік - 30%.

3) норма запасу:

- по матеріалах 23 дні;

- по допоміжних матеріалах 15 днів;

- по паливу 22 дні.

Задача 7

Визначити норму запасу в днях по сировині і основних матеріалах, виходячи із таких даних: час вантажообороту 22 дні, час документообороту 17 днів, час підготовки сировини до виробництва 9 днів, кількість перевозок за квартал 2, на підприємстві передбачено страховий запас. 

Задача 8

Визначити норму запасу в днях по сировині і основних матеріалах, виходячи із таких даних: час вантажообороту 20 днів, час документообороту 16 днів, кількість перевозок за 1 півріччя 5, на підприємстві передбачено страховий запас.

Задача 9

Визначити, яку суму оборотних засобів підприємство звільнило, або залучило в оборот у 2 кварталі в порівнянні з 1 кварталом, якщо оборот по реалізації в оптових цінах підприємства в 1 кварталі становив 9250N тис. грн., у 2 кварталі 9530N тис. грн., середній залишок нормованих оборотних коштів у 1 кварталі становив 31690 тис. грн., у 2 кв. – 31770 тис. грн.

Задача 10

Визначити середній інтервал поставки і величину поточного (складського) запасу машинобудівного заводу, якщо протягом 4 кварталу поточного року метал надходив на завод 6 разів у таких розмірах (тонн):

1) 3 жовтня –40N;

2) 18 жовтня – 420N;

3) 5 листопада – 470N;

4) 19 листопада –30N;

5) 10 грудня – 50N;

6) 20 грудня -40N   

Задача 11 

Розрахувати норматив оборотних коштів за незавершеним виробництвом, скориставшись даними: 

Вид продукції
Випуск продукції в 4 кв.планового року за виробничою собівартістю
Тривалість виробничого циклу, діб
А
380N
16
Б
470N
18
В
170N
13
Г
80N
6

Виробничу собівартість продукції  і розподіл витрат на її виготовлення протягом виробничого циклу виражають дані:

Вид продукції
Виробнича собівартість одиниці про-дукції, грн
у тому числі:
вартість матеріалів при запуску у виробництво, грн
Вартість наступних витрат, грн
А
28
16,2
11,8
Б
26,8
16,2
10,6
В
18,4
12,3
6,1
Г
12,5
7,5
5,0

Задача 12

Розрахувати норматив оборотних коштів по підприємству економічним методом за такими даними.

1. Норматив оборотних коштів на початок планового року становив 15860N тис.грн.., в тому числі нормативи по сировині, основним і допоміжним матеріалам, покупним напівфабрикатам, тарі, незавершеному виробництві та готовій продукції – 12680N тис.грн.., а по запчастинам для ремонту устаткування, МШП і витратам майбутніх періодів – 3170N тис.грн..

2. У плановому році передбачається збільшення обсягів виробництва на 8% порівняно з минулим роком і прискорення оборотності оборотних коштів на 1,5%.

Задача 13

Визначити норматив оборотних коштів на витрати майбутніх періодів, якщо відомо:

1. Сума коштів, яка вкладена у витрати майбутніх періодів на початок запланованого періоду – 76420N тис.грн..

2. Сума отриманих банківських кредитів – 20000N тис.грн..

3. Сума витрат, які будуть проводитись у плановому році і передбачені відповідним кошторисом – 34890N тис.грн..

4. Сума витрат, які будуть включені у собівартість продукції планового року і передбачені кошторисом виробництва – 4590N тис.грн.. 

Задача14

Визначіть термін обороту кредиторської заборгованості у 2 кварталі поточного року і порівняйте показник з попереднім періодом за даними фінансової звітності: тис.грн

Показник
1 квартал
2 квартал
1. Виручка від реалізації продукції
625468245,5
649785210,8
2.Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
4082748,2
6028925,9
3. Поточні зобов¢язаня за розрахунками:
 
 
з одержаних авансів
214976,5
284137,3
з бюджетом
1721605
887886,6
з оплати праці
241490,8
271832,2
з учасниками
913807,9
1124646,8

Задача 15

Визначте термін обороту дебіторської заборгованості у 3 кварталі поточного року і порівняйте  показник з попереднім періодом за даними фінансової звітності: тис.грн 

Показник
2 квартал
3 квартал
1. Виручка від реалізації продукції
625468245,5
649785210,8
2.Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
2733669,8
3903547,4
3. Дебіторська заборгованість за розрахунками:
 
 
з бюджетом
385139,7
503430,2
за виданими авансами
603963,2
767711,9
з нарахованих доходів
3028,9
10705,7
із внутрішніх розрахунків
787773,9
1254002,5

  

Тема: “Кредитування підприємств” 

Задача 1

Яку суму коштів підприємство поверне банку, якщо відомо що кредит у сумі 1500N  грн. надано 1 лютого поточного року на 5 місяців під 40% річних, причому з 1 квітня процентна ставка знизилась до 35%, а з 1 червня – до 30%. 

Задача 2

Підприємство 20 січня поточного року одержало кредит на суму 8000N грн.  строком на 8 місяців під 24% річних. Через 90 днів банк збільшив плату за кредит на 3%. Визначити, яку суму коштів у встановлений термін поверне підприємство банку. 

Задача 3

Підприємству надано кредит на 4 місяці в розмірі 2000N грн. під 25% річних, причому через 45 днів процентна ставка знизилася до 23% річних. Визначити, яку суму коштів підприємство поверне банку. 

Задача 4

Підприємство 5 квітня одержало кредит на 8500N  грн. строком на 6 місяців на просту ставку 22% річних. Визначити суму, яку має погасити боржник, якщо кожного місяця ставка сплати збільшувалась на 2%. 

Задача 5

Підприємство 28 квітня поточного року одержало кредит на суму 300N тис. грн. строком на 5 місяців під 25% річних. Через 60 днів банк збільшив плату за кредит на 2%, а ще через 30 днів підвищив до 28%. Визначити, яку суму коштів підприємство поверне банку 28 вересня поточного року. 

Задача 6

Підприємство з установою банку уклали факторингову угоду, у відповідності з якою банк викупив рахунки-фактури підприємства на суму 3570N тис.грн..Плата за кредит становить 24% річних, а середній термін обороту коштів у розрахунках з покупцем – 9 днів. Комісійна винагорода за факторингове обслуговування – 2,5%. Визначити суму плати за факторинг. 

Задача 7

Лізингодавець і підприємство-лізингоодержувач уклали лізингову угоду про передачу обладнання вартістю 9000N тис.грн.. терміном на 3 роки. Для фінансування угоди лізингодавець залучає банківський кредит в сумі 90000 тис.грн. під 28% річних із щорічним погашенням відсотків та основної суми боргу (відсотки нараховуються на непогашену суму боргу). Відшкодування вартості обладнання здійснюється щорічно рівними частками. Щорічна маржа лізингодавця (платіж-винагорода лізингодавцеві за отримане в лізинг майно) становить  2,9%, а щорічні страхові платежі (об¢єкт застраховано лізингодавцем) – 2%. Лізингові платежі виплачуються щорічно. Визначити суму лізингових платежів за кожний рік. 

Задача 8

Векселетримач звернувся до банку з проханням купити вексель, номінальною вартістю 2000N тис.грн. Облікова ставка банку 18% річних. Строк погашення векселя – 90 днів. Визначити суму дисконту та суму, що отримає трасант від банку. 

Задача 9

Номінальна вартість векселя 10N дол. США, облікова ставка 5% річних та 60-денна відстрочка платежу за векселем. Визначити розмір дисконту, за яким банк  викупить цей вексель. 

Задача 10

Банк видав кредит позичальникові в сумі 240N євро на строк 1 рік під 14 % річних. Погашення кредиту відбувається в євро щомісячно рівними частинами. Одночасно сплачуються позичальником проценти, але в гривнях. Визначити суму кредиту, яку щомісячно погашає позичальник і  суму процентів за цим кредитом, якщо курс протягом перших 6-ти місяців становив 5,32 грн за 1 євро, а наступні 6 місяців 5, 896 грн за 1 євро. 

 

Тема: “Фінансове забезпечення відтворення основних засобів” 

Задача 1

АТ «Світязь» мав в своєму розпорядженні на початок 4 кварталу минулого року основні виробничі фонди:  будівлі з балансовою вартістю 23тис.грн., автомобільний транспорт – 17 тис.грн., обладнання – 78N тис.грн., ЕОМ – 10,N тис. грн., телефони – 1,9N тис. грн., меблі – 14,N тис. грн., невиробничі основні фонди –15 тис.грн..

Протягом 4 кварталу минулого року було придбано та поліпшено основних фондів:

1 групи – на суму 5 тис.грн..;

2 групи – на суму 4,8 тис.грн..;

4 групи – на суму 2,5 тис.грн..

Протягом 4 кварталу минулого року було реалізовано основних фондів:

3 групи – на суму 12 тис.грн..

Амортвідрахування в 4 кварталі минулого року становили:

1 групи – на суму 460 грн.;

2 групи – на суму 3322 грн.;

3 групи – на суму 46800 грн.;

4 групи – на суму 1605 грн.

Визначити суму амортизаційних відрахувань за І квартал звітного року.

Задача 2

Товариство з обмеженою відповідальністю “Мрія” має в розпорядженні на 1 липня поточного року основні виробничі фонди на суму:

група 1 - 10000 тис. грн.,

група 2 - 8000 тис. грн.,

група 3 - 5300 тис. грн.,

група 4 – 4387 тис.грн..

Протягом І11 кварталу поточного року відбулися такі зміни:

а.) ліквідовано ОФ на суму:

група 1 - 2000 тис. грн.,

група 2 - 1700 тис. грн.

б.) зроблено ремонт ОФ на суму:

група 1 - 1750 тис. грн.,

група 2 -  835 тис. грн.

Амортизація основних виробничих фондів в 111 кварталі становила:

1 групи – на суму 200 тис.грн..;

2 групи – на суму 800 тис.грн..;

3 групи – на суму 318 тис.грн..;

4 групи – на суму 620 тис.грн..

Визначити суму амортизаційних відрахувань за ІУ квартал поточного року. 

Задача 3

Визначити показник фондовіддачі по заводу,якщо відомо:

Середньорічна вартість осовних фондів на початок року – 8700N  грн.

Середньорічна вартість фондів, ведених на  протязі року - 50 тис. грн.

Середньорічна вартість вибувших на протязі року основних фондів - 23 тис. грн.

Вартість товарної продукції – 9700N  грн. 

Задача 4

Визначити середньорічну вартість основних виробничих фондів на плановий рік, скориставшись наведеними даними.

Вартість основних фондів підприємства в цілому на початок планового року становить 73140N тис. грн. Передбачається введення фондів у лютому на – 2440N тис. грн., у червні – 1520N тис. грн., у грудні 4650N тис. грн. Вибуття фондів передбачається в липні  - 1120N тис. грн., у жовтні – 3900N тис. грн.

 Задача 5

Середньорічна вартість основних виробничих фондів на початок планового  року становить 510N тис. грн. На протязі планового року   будуть введені в експлуатацію нові об’єкти основних виробничих фондів на суму 3200N грн. Вибуття планується на суму 5400N грн.

Визначити коефіцієнт вибуття, коефіцієнт оновлення та коефіцієнт приросту основних виробничих фондів у плановому році.

Задача 6

Визначити суму амортизаційних відрахувань підприємства за 2 квартал поточного року, виходячи із таких даних: тис.грн.

п/п

Промислово-виробничі фонди

Балансова вартість ОВФ на 1 січня поточного року

Вартість поступив- ших ОВФ у 1-ому кварталі      

Вартість вибувших ОВФ у

1-ому кварталі      

Амортвідра-хування за 1 квартал поточного року

1.

Будівлі

530N

12

-

250

2.

Споруди

50N

4,8

-

24

3.

Передавальні пристрої

100N

-

329

47

4.

Машини і обладнання (силові)

 

680N

 

  467

 

79,5

 

403

5.

Транспортні засоби

40N

24

76

41

6.

Електромеханічні прилади та інстру-менти

 

 

30N

 

 

-

 

 

53,1

 

 

3,7

7.

Конторське обладнання

 

90

 

15

 

12

 

0,6

8.

Мікрофони та рації

80

-

37,9

11

Задача 7

Визначити коефіцієнт оновлення та вибуття основних фондів і зробити висновки за даними швейної фабрики:

1) балансова вартість на початок планового року основних фондів 7120N тис. грн.;

2) на протязі планового року будуть введені  в експлуатацію нові об’єкти основних виробничих фондів на суму 1400N тис.грн.;

3) вибуття основних виробничих фондів планується на суму 980N тис.грн.. 

Задача 8

Визначити, яку суму підприємство має право включити до валових витрат у 2 кварталі поточного року, якщо відомо:

Витрати звітного кварталу, пов¢язані з капітальним ремонтом основних фондів, що підлягають амортизації, становлять 2-ї групи -24,N тис.грн., 3-ї групи – 12,N тис.грн.., 4-ї групи – 9,N тис.грн..

Сукупна балансова вартість всіх груп основних фондів станом на 1 квітня поточного року становить 396 тис.грн..

Задача 9

Розрахувати суму амортизаційних відрахувань на підприємстві за I квартал поточного року, якщо відомо:

Індекс інфляції минулого року становив 111%. Підприємство проводить індексацію основних фондів.

Вартість на 1 жовтня минулого року становила: будівель та споруд – 5800N грн., транспортних засобів – 700N грн.., ЕОМ – 1500N грн., устаткування й обладнання- 6700N грн.

Вартість придбаних ОВФ у 4 кварталі минулого року становила: по I гр.–30 тис.грн., по ІІ гр. – 30 тис.грн., по ІІІ гр. – 72 тис.грн., по IV гр.. – 64 тис.грн..

Вартість виведених ОВФ у 4 кварталі минулого року становила: по I гр.–10 тис.грн., по ІІ гр. – 15 тис.грн., по ІІІ гр. – 25 тис.грн.

Сума амортизаційних відрахувань за 4 квартал минулого року склала: по I гр.– 5 тис.грн., по ІІ гр. – 10 тис.грн., по ІІІ гр. – 15 тис.грн., по IV гр.. – 21,7 тис.грн.. 

Задача 10

Розрахувати суму амортизаційних відрахувань на підприємстві за I квартал поточного року, якщо відомо:

Індекс інфляції минулого року становив 105%. Підприємство проводить індексацію основних фондів.

Вартість на 1 жовтня минулого року будівель та споруд становила 60N тис.грн.

Вартість поліпшення будівель та споруд  за IV квартал минулого року становила 49 тис.грн.

Вартість виведених будівель та споруд  за IV квартал минулого року становила 23 тис.грн.

Сума амортизаційних відрахувань будівель та споруд за IV квартал минулого року склала 7 тис.грн. 

Задача11

Розрахувати суму амортизаційних відрахувань на підприємстві за II квартал поточного року, якщо відомо:

Вартість на 1 січня поточного року транспортних засобів  становила 50N тис.грн.

Вартість придбаних транспортних засобів за I квартал поточного року становила 25 тис.грн.

Вартість виведених транспортних засобів  за I квартал поточного року становила 10 тис.грн.

Сума амортизаційних відрахувань транспортних засобів за I квартал поточного року склала 4 тис.грн. 

Задача 12

Розрахувати суму амортизаційних відрахувань на підприємстві за I квартал поточного року, якщо відомо:

Індекс інфляції минулого року становив 113%. Підприємство проводить індексацію основних фондів.

Вартість на 1 жовтня минулого року  ЕОМ становила 50N тис.грн.

Вартість придбаних ЕОМ  за IV квартал минулого року становила 32 тис.грн.

Вартість виведених ЕОМ за IV квартал минулого року становила 15 тис. грн.

Сума амортизаційних відрахувань ЕОМ за IV квартал минулого року склала 6 тис.грн. 

Задача13

Розрахувати суму амортизаційних відрахувань на підприємстві за II квартал поточного року, якщо відомо:

Вартість на 1 січня поточного року устаткування і обладнання становила 6200N грн.

Вартість придбаного устаткування і обладнання  за I квартал поточного року становила 27 тис.грн.

Вартість виведеного устаткування і обладнання за I квартал поточного року становила 15тис.грн.

Сума амортизаційних відрахувань устаткування і обладнання за I квартал поточного року склала 6,9 тис.грн. 

Задача 14

Визначити показники фондовіддачі, фондоємкості та прибутку, який приходиться на 1 гривню основних виробничих фондів, та зробити висновки щодо ефективності використання ОВФ на підприємствах на основі таких даних (в тис.грн.).

Показники

Завод

 

I

II

III

Середньорічна вартість основних виробничих фондів.

2000N

5000N

8000N

Товарна продукція підприємства.

42000

110000

168000

Прибуток.

1000

4000

4000

 

Тема: “Оцінювання фінансового стану підприємств”

Задача 1

Використовуючи дані балансу підприємства (форма №1), визначіть показники оцінки майнового стану підприємства на початок і кінець звітного періоду:

Суму господарських коштів, які є у розпорядженні підприємства;

Коефіцієнт зносу основних засобів;

Суму власного капіталу підприємства;

Суму власних оборотних коштів підприємства.

На основі одержаних розрахунків зробіть висновки.

Задача 2

Використовуючи дані балансу підприємства (форма №1), визначте показники оцінки ліквідності та платоспроможності  підприємства на початок і кінець звітного періоду:

Коефіцієнт абсолютної ліквідності;

Проміжний коефіцієнт покриття балансу;

Загальний коефіцієнт покриття балансу;

Частка оборотних коштів у активах;

Частка запасів у поточних активах;

Частка власних оборотних коштів у покритті запасів.

На основі одержаних розрахунків зробіть висновки.

 Задача 3

Використовуючи дані балансу підприємства (форма №1), визначте показники оцінки фінансової стійкості і незалежності  підприємства на початок і кінець звітного періоду:

1. Коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів;

Коефіцієнт автономії (незалежності);

3. Коефіцієнт маневреності власних коштів;

Коефіцієнт концентрації залученого капіталу;

Коефіцієнт довгострокового залучення капіталу;

Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів;

Показник заборгованості кредиторам;

Показник фінансового левериджу.

На основі одержаних розрахунків зробіть висновки.

Задача 4

Використовуючи дані балансу підприємства (форма №1) і «Звіту про фінансові результати» (форма №2), визначіть показники оцінки ділової активності підприємства на початок і кінець звітного періоду:

1.  Загальна оборотність капіталу;

Оборотність готової продукції;

Оборотність дебіторської заборгованості;

Середній строк обороту дебіторської заборгованості;

Оборотність кредиторської заборгованості;

Середній строк обороту кредиторської заборгованості;

Оборотність власного капіталу;

Фондовіддача основних засобів та інших необоротних активів.

На основі одержаних розрахунків зробіть висновки.

Задача 5

Використовуючи дані балансу підприємства (форма №1) і «Звіту про фінансові результати» (форма №2), визначте показники прибутковості та рентабельності підприємства на початок і кінець звітного періоду:

Головний показник прибутковості;

2. Прибутковість реалізації;

3. Рентабельність продажу;

4. Рентабельність продукції (основної діяльності);

5. Рентабельність усього капіталу підприємства.

На основі одержаних розрахунків зробіть висновки. 

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!