Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2770 Питання для самоконтролю знань 1.1, Регіональна економіка

Питання для самоконтролю знань 1.1, Регіональна економіка

« Назад

Питання для самоконтролю знань

 1. Що вивчає навчальна дисципліна «Регіональна економіка»?

 2. Які методи наукових досліджень застосовує «Регіональна еко­номіка» в своїх дослідженнях?

 3. Охарактеризуйте місце «Регіональної економіки» в системі дис­циплін загальноекономічної підготовки та прикладних еконо­мічних наук.

 4. Охарактеризуйте взаємозв’язок «Регіональної економіки» з географічними науками.

 5. У чому полягає практичне значення вивчення дисципліни «Регіональна економіка»?

 6. Які наукові концепції та теорії вплинули на розвиток сучасної науки про розміщення продуктивних сил та регіональний розвиток?

 7. Які положення теорії штандарту не втратили своєї актуальності та можуть використовуватись для дослідження проблем територіа­льної організації промислового виробництва?

 8. Чому Вебера називають засновником факторного аналізу?

 9. Поясніть основний зміст тюненівської моделі територіальної сільськогосподарської спеціалізації.

 10. Обґрунтуйте доцільність використання основних положень теорії «центральних місць» для оптимізації систем розселення тарозміщення галузей обслуговування населення.

 11. Яке практичне значення має теорія просторової економічної рівноваги А. Льоша?

 12. Дайте стислу порівняльну характеристику зарубіжних теорій розміщення повоєнного періоду.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!