Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2763 Питання для підсумкового контролю, Політична економія

Питання для підсумкового контролю, Політична економія

« Назад

Питання для підсумкового контролю

  1. Аграрна сфера виробництва та її особливості. Агропромисловий комплекс.

  2. Акціонерно-корпоративний капітал.

  3. Валовий дохід та прибуток підприємства. Ціна виробництва.

  4. Виникнення, сутність та функції грошей. Теоретичні концепції виникнення грошей.

  5. Виробництво додаткової вартості та структура капіталу.

  6. Витрати виробництва та їх види.

  7. Відносини власності. Типи, види та форми власності.

  8. Глобальні проблеми: суть, причини виникнення, класифікація. Шляхи вирішення глобальних проблем людства.

  9. Господарський механізм, його структура та функції у системі суспільного відтворення

10. Грошовий обіг та його закони. Грошова система та її елементи.

11. Домогосподарство в системі економічних відносин та його функції.

12. Економічна політика держави та її види.

13. Економічна система капіталізму та її еволюція

14. Економічна система соціалізму та її ознаки.

15. Економічна система та її структурні елементи. Продуктивні сили та виробничі відносини.

16. Економічне зростання, його види і чинники.

17. Економічні категорії та закони.

18. Економічні потреби: суть, структура та розвиток. Економічні інтереси.

19. Економічні ресурси та їх взаємозв’язок. Крива виробничих можливостей та виробничий потенціал.

20. Економічні функції держави Державне регулювання економіки.

21. Ефективність суспільного виробництва, її сутність, економічні і соціальні показники.

22. Загальні форми суспільного виробництва: натуральне і товарне виробництво.

23. Зайнятість, безробіття та відтворення робочої сили

24. Заробітна плата: сутність, форми та системи заробітної плати.

25. Капітал та його сутність. Загальна формула капіталу.

26. Класифікація економічних систем та їх загальна характеристика.

27. Конкуренція, її суть, види та наслідки. Монополія.

28. Кредит як форма руху позичкового капіталу. Види та форми кредиту.

29. Кредитно-банківська система та її функції.

30. Кругообіг капіталу, його стадії та функціональні форми.

31. Методи дослідження політичної економії та її функції.

32. Методи та інструменти державного регулювання економіки.

33. Міжнародний поділ праці та інтернаціоналізація світового господарства.

34. Міжнародні економічні відносини та їх форми.

35. Національний дохід: суть, структура, розподіл.

36. Об’єкт та предмет політичної економії та її місце в системі економічних наук.

37. Оборот капіталу. Основний та оборотний капітал.

38. Перехідні економічні системи, їх зміст та основні риси.

39. Підприємництво, його форми та суб’єкти.

40. Підприємство як суб’єкт економічної системи та його функції.

41. Попит і пропозиція, їх чинники та закони. Ринкова рівновага та ціна.

42. Продукція підприємства та її економічні форми.

43. Ринкова інфраструктура та її роль в економіці

44. Ринок, його суть, суб’єкти та об’єкти. Ринкова структура

45. Робоча сила як товар та її властивості. Наймана праця.

46. Соціально-економічний розвиток та прогрес, їх критерії та рушійні сили

47. Становлення і основні етапи розвитку економічної теорії як науки.

48. Суспільне виробництво, його суть, основні риси та структура.

49. Суспільний продукт та його форми в процесі відтворення

50. Сутність земельної ренти, її види та механізм створення. Ціна землі.

51. Сутність суспільного відтворення та його основні риси. Економічний кругообіг.

52. Сутність та джерела позичкового капіталу. Позичковий процент та його норма.

53. Сутність та фактори глобалізації.

54. Сутність, етапи становлення та структура світового господарства.

55. Суть, основні ознаки та моделі змішаної економіки.

56. Товар і його властивості. Двоїстий характер праці в товарному виробництві.

57. Торговельний капітал та особливості його руху. Витрати обігу та торговельний прибуток.

58. Умови реалізації суспільного продукту в процесі економічного відтворення

59. Фінансова система. Бюджетно-податкове та грошово-кредитне регулювання.

60. Циклічність як форма прояву економічного розвитку.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!