Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2737 Семінарське заняття 15, з курсу Макроекономіка

Семінарське заняття 15, з курсу Макроекономіка

« Назад

Семінарське заняття 15

Питання для обговорення

 1. Загальна характеристика економічних циклів. Індикатори циклічних коливань

 2. Теорії та моделі циклічності розвитку економіки

 3. Економічне зростання: суть, види та чинники.

 4. Модель економічного зростання Домара-Харрода

 5. Модель економічного зростання Солоу

Завдання для домашньої роботи

Завдання 1. Виписати до словника наступні терміни та поняття:депресія, довгострокові цикли, економічне зростання, економічний (діловий цикл), екстернальні (екзогенні) теорії циклічності, залишок Солоу, золоте правило нагромадження, інтернальні (ендогенні) теорії циклічності, короткострокові цикли, крива виробничих можливостей, криза (спад), критична величина інвестицій, модель Домара-Харрода, модель Солоу, піднесення, пожвавлення, середньострокові цикли, стійкий рівенькапіталоозброєності, теорія реального ділового циклу, теорія рівноважного ділового циклу

Завдання 2. Відповісти на питання для самоперевірки знань:

 1. В чому особливість фінансових криз та які їх наслідки?

 2. Поясніть економічний зміст кривої виробничих можливостей. Як ця крива ілюструє економічне зростання?

 3. Що розуміють під «сталим економічним розвитком»? Чим це поняття відрізняється від економічного зростання?

 4. Які існують методи антициклічного регулювання у фазі спаду та в період економічного підйому?

 5. Які коливання ділової активності не відносяться до циклічних?

 6. Які показники виміру економічного зростання вам відомі?

Завдання для самостійної роботи

Завдання 1. Питання для самостійного вивчення

 1. Антициклічна політика держави

 2. Ендогенні теорії економічного зростання

 3. Сталий економічний розвиток та його критерії

Завдання 2. В дистанційному курсі опрацювати лекційний матеріал по темі, відповівши на контрольні питання.

Завдання 3. В дистанційному курсі виконати тестування за темою.

Інформаційні джерела: 1, с. 305-358, 422-452; 2, с. 47-50, 329-349; 3, с. 208-234; 4, с. 263-289, 323-353; 5, с. 137-151, 289-309; 6, с. 239-267; 7, с. 254-285, 518-548; 8; 9; 10; 11; 12.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!