Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2736 Семінарське заняття 14, з курсу Макроекономіка

Семінарське заняття 14, з курсу Макроекономіка

« Назад

Семінарське заняття 14

Питання для обговорення

 1. Валютний курс, його види та режими. Чинники валютного курсу.

 2. Вплив валютного курсу на стан платіжного балансу

 3. Рівновага у відкритій економіці. Модель Манделла-Флемінга.

 4. Ефективність макроекономічної політики у відкритій економіці.

Завдання для домашньої роботи

Завдання 1. Виписати до словника наступні терміни та поняття:абсолютна перевага, валютний (обмінний) курс, валютні інтервенції, велика відкрита економіка, виграш від міжнародної торгівлі, відкрита економіка, вільна торгівля, вільний плаваючий валютний курс, гранична схильність до імпорту, девальвація валюти, ефект «голландської хвороби», ефект Балласа-Самюельсона, керовано плаваючий валютний курс, крива платіжного балансу, мала відкрита економіка, модель Манделла-Флемінга, номінальний валютний курс, офіційні резерви, парадокс Фельдштейна-Хоріокі, паритет купівельної спроможності, платіжний баланс, порівняльна перевага, протекціонізм, рахунок поточних операцій, рахунок руху капіталу, реальний валютний курс, ревальвація, теорема Столпера-Семюелсона, теорема Рибчинського, фіксований валютний курс.

Завдання 2. Відповісти на питання для самоперевірки знань:

 1. Під впливом яких чинників буде змінюватися величина чистого експорту? Якими будуть наслідки для національної економіки?

 2. Що відображає крива платіжного балансу? Від чого залежить її нахил та положення?

 3. Що характеризують динаміка, рівень та структура експорту (імпорту) окремої країни?

 4. Яка різниця між малою відкритою економікою і великою відкритою економікою? До якої з них належить Україна?

 5. Яким чином досягається нульове сальдо платіжного балансу? Як держава може вплинути на це?

 6. Які митні і немитні засоби та заходи можуть застосуватися в процесі здійснення зовнішньоекономічної політики окремої країни?

 7. Які існують методи державного регулювання курсу національної валюти? З якою метою вони використовуються?

 8. Що таке двосторонній, багатосторонній та ефективний валютний курс?

Завдання для самостійної роботи

Завдання 1. Питання для самостійного вивчення

 1. Модель Манделла-Флемінга для великої економіки.

 2. Рівні цін і реальних доходів у країнах з відкритою економікою. Ефект Балласа-Самюельсона.

Завдання 2. В дистанційному курсі опрацювати лекційний матеріал по темі, відповівши на контрольні питання.

Завдання 3. В дистанційному курсі виконати тестування за темою.

Інформаційні джерела: 1, с. 594-623; 2, с. 288-323; 3, с. 169-207; 4, с. 91-99, 178-209, 432-460, 581-622; 5, с. 251-287; 6, с. 366-417; 7, с. 406-477; 8; 9; 10; 11; 12.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!