Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2734 Семінарське заняття 9-10, з курсу Макроекономіка

Семінарське заняття 9-10, з курсу Макроекономіка

« Назад

Семінарське заняття 9

Питання для обговорення

 1. Метод визначення рівноважного ВВП «витрати-випуск»

 2. Метод визначення рівноважного ВВП «вилучення-ін’єкції»

 3. Теорія мультиплікатора-акселератора.

 4. Рівноважний ВВП в умовах повної та неповної зайнятості. Інфляційний та рецесійний розриви

Семінарське заняття 10

Питання для обговорення

 1. Рівновага товарного ринку та побудова кривої IS

 2. Рівновага грошового ринку та побудова кривої LM

 3. Механізм досягнення одночасної рівноваги на товарному та грошовому ринках у моделі IS-LM

 4. Загальна рівновага національної економіки: неокласичний та кейнсіанський підхід.

Завдання для домашньої роботи

Завдання 1. Виписати до словника наступні терміни та поняття: «кейнсіанський хрест», «інвестиційна» пастка, акселератор, вилучення, ефект мультиплікатора, ефективний попит, загальна рівновага, заплановані інвестиції,  ін’єкції, інфляційний розрив, крива IS, крива LM, метод «витрати – випуск», метод «вилучення – ін’єкції», модель IS–LM, модель Хікса-Хансена, незаплановані інвестиції, пастка «ліквідності», простий мультиплікатор витрат, рецесійний розрив, рівноважний рівень ВВП, складний мультиплікатор витрат, сукупні витрати, фактичні інвестиції.

Завдання 2. Відповісти на питання для самоперевірки знань:

 1. В чому полягає модель акселератора-мультиплікатора?

 2. Чому так званий парадокс ощадливості притаманний лише ситуації економіки з неповною зайнятістю? Що відбудеться, коли населення почне зберігати при такому стані економіки, якому властивий інфляційний розрив?

 3. Яким чином досягається одночасна рівновага в моделі IS-LM?

 4. Яким чином поводить себе ефект мультиплікатора на різних ділянках кривої сукупної пропозиції: а) на горизонтальному відрізку; б) на проміжному; в) на вертикальному?

 5. Які особливі випадки виділяють в моделі IS-LM? Який механізм їх дії.

 6. Яку роль відіграють незаплановані інвестиції в товарні запаси в умовах, коли фактичні сукупні витрати менші або більші, ніж ВВП?

Завдання для самостійної роботи

Завдання 1. Питання для самостійного вивчення

 1. Модель загальної рівноваги Вальраса.

 2. Парадокс ощадливості та його графічна інтерпретація.

Завдання 2. В дистанційному курсі опрацювати лекційний матеріал по темі, відповівши на контрольні питання.

Завдання 3. В дистанційному курсі виконати тестування за темою.

Інформаційні джерела: 1, с. 156-161, 169-218, 281-304; 2, с. 114-132, 163-171; 3, с. 57-60, 66-95; 4, с. 210-232, 535-580; 6, с. 215-238, 342-348; 7, с. 75-84, 179-191; 8; 9; 10; 11; 12.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!