Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2733 Семінарське заняття 8, з курсу Макроекономіка

Семінарське заняття 8, з курсу Макроекономіка

« Назад

Семінарське заняття 8

Питання для обговорення

 1. Споживання та заощадження як функції доходу

 2. Теорії споживання та заощаджень

 3. Інвестиційний попит та чинники, що його визначають.

 4. Теорії інвестиційного попиту (неокласична, кейнсіанська, q-теорія)

Завдання для домашньої роботи

Завдання 1. Виписати до словника наступні терміни та поняття:q-теорія інвестицій, автономне споживання, автономні інвестиції, валові приватні інвестиції, гранична ефективність капіталу, гранична схильність до споживання (заощадження) , загадка Кузнєца,заощадження, інвестиції, індекс Джині, індуційовані інвестиції, концепція «життєвого циклу» , концепція «перманентного доходу», крива Лоренца, оптимальний запас капіталу, очікувана норма чистого прибутку, парадокс заощаджень, психологічний закон Кейнса, реноваційні інвестиції, рівень життя, середня схильність до споживання (заощадження), соціальна допомога, соціальна політика, соціальне страхування, соціальні гарантії, споживання

Завдання 2. Відповісти на питання для самоперевірки знань:

 1. В чому полягає ефект Саргана?

 2. В чому полягає сутність та числові значення коефіцієнта q-Тобіна в теорії інвестицій?

 3. Як Ви розумієте поняття «інвестиційний клімат»?

 4. Як графічно представити вплив недоходних факторів на споживання та заощадження?

 5. Яка думка об’єднує теорії споживання Дж. Дьюзенберрі, Ф. Модільяні та М. Фрідмена? В чому полягає її відмінність він кейнсіанських поглядів?

 6. Яка тенденція спостерігається у зміні граничної схильності до споживання і заощадження при зростанні доходу в коротко- і довгостроковому періодах?

 7. Які чинники визначають величину інвестицій в неокласичній та кейнсіанській теоріях?

Завдання для самостійної роботи

Завдання 1. Питання для самостійного вивчення

 1. Доходи населення та проблеми їх розподілу. Крива Лоренца
 2. Рівень життя населення та соціальна політика держави

Завдання 2. В дистанційному курсі опрацювати лекційний матеріал по темі, відповівши на контрольні питання.

Завдання 3. В дистанційному курсі виконати тестування за темою.

Інформаційні джерела: 1, с. 127-155, 162-168; 2, с. 76-109; 4, с. 102-155; 5, с. 107-136; 6, с. 162-215; 7, с. 51-72; 8; 9; 10; 11; 12.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!