Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2732 Семінарське заняття 7, з курсу Макроекономіка

Семінарське заняття 7, з курсу Макроекономіка

« Назад

Семінарське заняття 7

Питання для обговорення

 1. Зайнятість і безробіття. Наслідки безробіття.

 2. Механізм функціонування ринку праці (неокласична та кейнсіанська модель)

 3. Державна політика зайнятості.

 4. Безробіття та інфляція. Крива Філліпса

Завдання для домашньої роботи

Завдання 1. Виписати до словника наступні терміни та поняття:безробіття, ВВП-розрив, вимушене безробіття, вторинна зайнятість, добровільне безробіття, ефективна зайнятість, зайнятість, закон Оукена, крива Беверіджа, крива Філліпса, неповна зайнятість, повна зайнятість, потенційний ВВП, природне безробіття, ринок праці, рівень безробіття, слампфляція, стагфляція, структурне безробіття, тривалість безробіття, фрикційне безробіття, циклічне безробіття

Завдання 2. Відповісти на питання для самоперевірки знань:

 1. Від яких чинників залежить природний рівень безробіття?

 2. У чому полягає суть і зміст кривої Філліпса у короткостроковому і довгостроковому періодах?

 3. Що таке стагфляції та слампфляція? Якими причинами вони зумовлені?

 4. Як визначається тривалість безробіття в середньому по економіці?

 5. Як пояснюється наявність безробіття в неокласичній та кейнсіанській теоріях?

 6. Які заходи вживаються державою для підвищення рівня зайнятості в економіці?

 7. Які недоліки виникають при обчисленні рівня безробіття в країні?

Завдання для самостійної роботи

Завдання 1. Питання для самостійного вивчення

 1. Теорії та причини негнучкості заробітної плати.
 2. Теорія гнучкого ринку праці.

Завдання 2. В дистанційному курсі опрацювати лекційний матеріал по темі, відповівши на контрольні питання.

Завдання 3. В дистанційному курсі виконати тестування за темою.

Інформаційні джерела: 1, с. 258-278, 388-415; 2, с. 50-58, 181-195; 3, с. 153-162; 4, с. 291-321; 5, с. 168-187; 6, с. 64-86, 151-161; 7, с. 193-209; 8; 9; 10; 11; 12.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!