Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2731 Семінарське заняття 5-6, з курсу Макроекономіка

Семінарське заняття 5-6, з курсу Макроекономіка

« Назад

Семінарське заняття 5

Питання для обговорення

 1. Грошова маса та пропозиція грошей.

 2. Вплив банківської системи на пропозицію грошей.

 3. Попит на гроші та його чинники.

 4. Грошовий ринок та його рівновага.

Семінарське заняття 6

Питання для обговорення

 1. Сутність та види інфляції.

 2. Причини інфляції попиту та інфляції витрат.

 3. Соціально-економічні наслідки інфляції.

 4. Антиінфляційна політика держави.

Завдання для домашньої роботи

Завдання 1. Виписати до словника наступні терміни та поняття:альтернативна вартість зберігання грошей, відкрита інфляція, галопуюча інфляція, гіперінфляція, грошова база грошова маса, грошова пропозиція, грошовий мультиплікатор, грошовий попит, грошовий ринок, грошові агрегати, дезінфляція, депозитний мультиплікатор, ефект Фішера, інфляція витрат, інфляція попиту, ліквідність активів, надлишкові резерви банку, неочікувана інфляція, номінальна процентна ставка, обов’язкові резерви банку, очікувана інфляція, помірна інфляція, рівняння обміну Фішера, реальна процентна ставка, спекулятивний попит на гроші, трансакційний попит на гроші.

Завдання 2. Відповісти на питання для самоперевірки знань:

 1. В чому полягає особливість кейнсіанської теорії попиту на гроші?

 2. До яких наслідків призводить неочікувана інфляція?

 3. Коли саме мала місце в незалежній Україні гіперінфляція, дефляція, дезінфляція?

 4. Що таке грошові агрегати? За якими принципами вони розраховуються?

 5. Що таке імпортована інфляція? Які її наслідки?

 6. Як діє механізм банківської системи по збільшенню пропозиції грошей?

 7. Які процеси відбуваються в національній економіці, якщо порушується рівновага на грошовому ринку?

Завдання для самостійної роботи

Завдання 1. Питання для самостійного вивчення

 1. Інфляційні очікування та їх вплив на поведінку економічних суб’єктів.
 2. Запасові та портфельні теорії попиту на гроші.

Завдання 2. В дистанційному курсі опрацювати лекційний матеріал по темі, відповівши на контрольні питання.

Завдання 3. В дистанційному курсі виконати тестування за темою.

Інформаційні джерела: 1, с. 219-257; 2, с. 58-68, 138-158; 3, с. 60-66, 82-88, 147-153; 4, с. 356-405, 462-495; 5, с. 153-166, 220-231; 6, с. 109-161; 7, с. 88-116, 293-340; 8; 9; 10; 11; 12.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!