Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2730 Семінарське заняття 3-4, з курсу Макроекономіка

Семінарське заняття 3-4, з курсу Макроекономіка

« Назад

Семінарське заняття 3

Питання для обговорення

 1. Сукупний попит та його чинники. Крива AD.

 2. Сукупна пропозиція: класичний та кейнсіанський підхід.

 3.  Крива сукупної пропозиції (крива AS), її відрізки та чинники сукупної пропозиції.

Семінарське заняття 4

Питання для обговорення

 1. Модель AD-AS як базова модель макроекономічної рівноваги.

 2. Шоки сукупного попиту та відновлення макроекономічної рівноваги в коротко- і довгостроковому періоді.

 3. Шоки сукупної пропозиції та відновлення макроекономічної рівноваги в коротко- і довгостроковому періоді.

Завдання для домашньої роботи

Завдання 1. Виписати до словника наступні терміни та поняття: вертикальна ділянка кривої сукупної пропозиції, висхідна (проміжна) ділянка кривої сукупної пропозиції, горизонтальна ділянка кривої сукупної пропозиції, довгострокова крива сукупної пропозиції, довгострокова рівновага, довгостроковий період, ефект «храповика», ефект багатства (реальних касових залишків), ефект процентної ставки, ефект чистого експорту, кейнсіанська модель сукупної пропозиції, класична модель сукупної пропозиції, короткострокова крива сукупної пропозиції, короткострокова рівновага, короткостроковий період, крива сукупного попиту, нестійка рівновага, стійка рівновага, сукупна пропозиція, сукупний попит, шоки сукупного попиту (сукупної пропозиції).

Завдання 2. Відповісти на питання для самоперевірки знань:

 1. До яких наслідків може призвести стимуляція сукупного попиту державою?

 2. Коли виникає «перегрів економіки» і до яких наслідків це може призвести?

 3. Що таке ефект храповика і як він спрацьовує? Чи спостерігався цей ефект в економіці України?

 4. Який вплив на сукупний попит має грошова маса, швидкість її оберту та інфляційні процеси?

 5. Які нецінові фактори впливають на сукупну пропозицію? В чому полягає цей вплив?

 6. Які причини виникнення шоків сукупного попиту та сукупної пропозиції? Ці події носять короткостроковий чи довгостроковий характер?

Завдання для самостійної роботи

Завдання 1. Питання для самостійного вивчення

Ефект храповика та його графічна інтерпретація

Завдання 2. В дистанційному курсі опрацювати лекційний матеріал по темі, відповівши на контрольні питання.

Завдання 3. В дистанційному курсі виконати тестування за темою.

Інформаційні джерела: 1, с. 95-126; 2, с. 199-207; 3, с. 45-57; 4, с. 497-534; 5, с. 93-105; 6, с. 87-108; 7, с. 50-75; 8; 9; 10; 11, 12.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!