Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2729 Семінарське заняття 2, з курсу Макроекономіка

Семінарське заняття 2, з курсу Макроекономіка

« Назад

Семінарське заняття 2

Питання для обговорення

 1. Економічний кругообіг та основні макроекономічні тотожності

 2. Система національного рахівництва та її принципи

 3. Валовий внутрішній та валовий національний продукт та методи їх розрахунку.

 4. Номінальні та реальні макроекономічні показники. Індекси цін

Завдання для домашньої роботи

Завдання 1. Виписати до словника наступні терміни та поняття:амортизація, валовий випуск, валовий внутрішній продукт, валовий національний доход,  валовий національний доход, наявний валовий національний продукт, використаний національний доход, дефлювання, дефлятор, дохід кінцевого використання, економічний кругообіг, індекс економічної свободи, індекс людського розвитку, індекс цін, кінцева продукція, національне багатство, національний доход, номінальний ВВП, основна макроекономічна тотожність, проміжна продукція, реальний ВВП, система національних рахунків, тіньова економіка чистий економічний добробут, чистий національний продукт.

Завдання 2. Відповісти на питання для самоперевірки знань:

 1. В чому полягає сутність показника чистого економічного добробуту?

 2. У чому полягає суть процесу інфлювання і дефлювання ВВП?

 3. Чим відрізняються ВВП, валовий національний дохід і валовий національний наявний дохід?

 4. Що включає проміжне споживання і як воно впливає на величину ВВП?

 5. Як функціонування тіньового сектора впливає на стан національної економіки?

 6. Які ви знаєте недоліки системи національних рахунків? Що вона не враховує?

Завдання для самостійної роботи

Завдання 1. Питання для самостійного вивчення

 1. Похідні макроекономічні показники та їх розрахунок.
 2. Тіньовий сектор національної економіки, її економічна безпека та суспільний добробут нації.

Завдання 2. В дистанційному курсі опрацювати лекційний матеріал по темі, відповівши на контрольні питання.

Завдання 3. В дистанційному курсі виконати тестування за темою.

Інформаційні джерела: 1, с. 39-94; 2, с. 10-39; 3, с. 22-45; 4, с. 53-91; 5, с. 29-63; 6, с. 33-63; 7, с. 30-44; 8; 9; 10; 11; 12.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!