Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2728 Семінарське заняття 1, з курсу Макроекономіка

Семінарське заняття 1, з курсу Макроекономіка

« Назад

Питання для обговорення

  1. Макроекономіка як наука, її об’єкт, предмет та функції

  2. Ринковий механізм та необхідність державного регулювання економіки

  3. Методологія макроекономічного дослідження

  4. Розвиток макроекономіки як науки: історія та сучасність

Завдання для домашньої роботи

Завдання 1. Виписати до словника наступні терміни та поняття:адаптивні очікування, аналіз exante, аналіз expost, головна суперечність макроекономіки, державне регулювання економіки, державний сектор, домашні господарства, екзогенні величини, ендогенні величини, кейнсіанська теорія, класична дихотомія, класична економічна теорія, макроекономічне агрегування, монетаризм, нормативна макроекономіка, об’єкт макроекономіки, підприємницький сектор, позитивна макроекономіка, предмет макроекономіки, раціональні очікування, сектор «закордон», суспільні блага

Завдання 2. Відповісти на питання для самоперевірки знань:

  1. В чому полягають основні відмінності між окремими економічними системами?

  2. Які вчені внесли значний вклад у розвиток теоретичних основ макроекономічної науки?

  3. Які макроекономічні проблеми є найбільш актуальними для України сьогодні?

  4. Які цілі переслідує макроекономіка при розв’язанні проблем національної економіки?

Завдання для самостійної роботи

Завдання 1. Питання для самостійного вивчення

  1. Фундаментальна економічна суперечність та її вирішення в макроекономіці .

  2. Сучасна макроекономічна наука та методологічні проблеми «мейнстриму».

Завдання 2. В дистанційному курсі опрацювати лекційний матеріал по темі, відповівши на контрольні питання.

Завдання 3. В дистанційному курсі виконати тестування за темою.

Інформаційні джерела: 1, с. 15-38, 453-465; 2, с. 5-10; 3, с. 7-20, 95-110; 4, с. 13-50; 5, с. 11-26, 71-92; 6, с. 11-32; 7, с. 12-28; 8; 9; 10; 11; 12.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!