Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2703 Теми рефератів для семінарського заняття 6, Історія української культури

Теми рефератів для семінарського заняття 6, Історія української культури

« Назад

Теми рефератів для семінарського заняття

Шановні студенти! Дайте відповіді на запитання нижче та надішліть їх, будь-ласка, викладачу відповідь у вигдяді файлу.

 1. Кобзарство як соціально-культурне явище.

 2. Реалістичні традиції у творчості Т. Шевченка художника.

 3. Жанрові особливості українського театру ХІХ ст.

 4. Внесок М.І. Костомарова у вивчення та популяризацію української культури.

 5. І.Я.Франко як митець і дослідник української культури.

 6. Створення і функціонування Полтавського учительського інституту.

 7. Класицизм в архітектурі Полтави

Теми навчальних завдань

Шановні студенти! Дайте відповіді на запитання нижче та надішліть їх, будь-ласка, викладачу відповідь у вигдяді файлу.

1) Суспільно-політичні, духовно-ідеологічні процеси в Україні у ХІХ – початку ХХ ст.

2) Розвиток освіти та науки в Україні у другій половині ХІХ – поч. ХХ ст. Процес становлення національної свідомості. Журнал «Основа».

3) Особливості українського літературного процесу. Розвиток музично-драматичного мистецтва. М.Лисенко – засновник української класичної музики.

4) Стилі в архітектурі та образотворчому мистецтві. Модерн в архітектурі Полтави.

Питання для самостійної роботи

Напишіть есе на одне із запропонованих питань. Обсяг до 1 сторінки. Відповідь надішліть у вигляді файлу.

 1. Умови і причини виникнення процесу національно-культурного відродження у Східній Україні.

 2. Університети України в національно-культурному відродженні.

 3. І.Я. Франко – видатний митець і науковець.

Питання для поточного контролю знань

Оберіть одне із запропонованих питань і зробіть короткий конспект відповідь. Надішліть файлом.

 1. Яким було національне відродження та які його особливості в першій половині ХІХ ст. ?

 2. В чому історичне і культуротворче значення Т.Г. Шевченка як камертону української культури ?

 3. У чому полягають особливості містичного реалізму у творчості М.В. Гоголя ?

 4. Кого вважають засновником української класичної музики ?

 5. У чому полягає світоглядне значення творчості І. Франка у формуванні української національної культури у вимірі світової цивілізації?

 6. Проаналізуйте розвиток українського театру на перехресті ХХ – ХХІ століть.

 7. Визначте провідні тенденції розвитку української літератури ХІХ ст.

 8. Охарактеризуйте основні положення концепції Кирило-Мефодіївського товариства щодо культурно-історичних процесів в Україні.

 9. Назвіть і проаналізуйте відкриття видатних учених України ХІХ ст.

 10. Розкрийте особливості модерну в архітектурі.

 11. Доведіть, що наші краяни відіграли велику роль у становленні новітньої української культури.

Питання для дискусії

Аргументовано доведіть власну точку зору з однієї обраної вами проблеми. Надішліть текст відповіді окремим файлом.

 1. Чи є підстави стверджувати, що в 1840-1880 рр. розпочався народницький період національно-культурного відродження в Україні?

 2. Чому, на ваш погляд, справа заснування університету в Києві затягнулася на декілька десятиліть ?

 3. Чи можна погодитися з думкою дослідника І. Лисяка-Рудницького про те, що потрібно розрізняти дві різні речі: історію національного руху та історію країни й народу. Обґрунтуйте свою думку.

 4. Доведіть, що наші земляки внесли великий вклад у розвиток російської культури. Чи була їхня праця на чужому культурному полі зрадою Батьківщині?

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!