Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2702 Теми рефератів для семінарського заняття 5, Історія української культури

Теми рефератів для семінарського заняття 5, Історія української культури

« Назад

Теми рефератів для семінарського заняття

Шановні студенти! Виберіть, будь ласка, тему реферату та надішліть викладачу.

 1. Український іконостас другої половини ХVІІ – ХVІІІ ст.

 2. Жанрова різноманітність української драматургії другої половини ХVІІ – ХVІІІ ст..

 3. Українська професійна музика другої половини ХVІІ – ХVІІІ ст.

 4. Українські архітектори: великі зодчі Бароко.

 5. Йоганн Готфрід Шедель: перлини барокової архітектури в Україні.

 6. Пилип Орлик та його “Пакти й Конституції прав і вольностей Війська Запорізького”.

 7. Бурлескно-травестійна і пародійна творчість “мандрівних дяків”.

 8. Барокова таїна Сорочинської церкви.

 9. Митці епохи Бароко на Полтавщині.

 10. Українська пісенна лірика другої половини ХVІІ – ХVІІІ ст.

Теми навчальних завдань

Шановні студенти! Дайте відповіді на запитання нижче та надішліть їх, будь-ласка, викладачу відповідь у вигдяді файлу.

1) Козацтво як явище історії й культури.

2) Діяльність Івана Мазепи у царині української культури.

3) Осередки освіти на Запоріжжі.

4) Творчість барокових композиторів – Максима Березовського, Артемія Веделя, Дмитра Бортнянського.

5) Феофан Прокопович – трагічна постать української культури.

Питання для самостійної роботи

Напишіть есе на одне із запропонованих питань. Обсяг до 1 сторінки. Відповідь надішліть у вигляді файлу. 

 1. Барокова скульптура.

 2. Український вертеп.

 3. Класицизм в українській культурі другої половини ХVІІІ ст.

Питання для поточного контролю знань

Оберіть одне із запропонованих питань і зробіть короткий конспект відповідь. Надішліть файлом.

 1. Назвіть найважливіші риси української культури другої половини Х V ІІ – Х V ІІІ ст.

 2. Що ви знаєте про створення й організацію навчального процесу в Києво-Могилянській колегії?

 3. Які літературні твори другої половини Х V ІІ – Х V ІІІ ст. вам відомі? Коротко проаналізуйте один із них.

 4. Схарактеризуйте внесок Григорія Сковороди в українську культуру.

 5. Проаналізуйте основні тенденції розвитку української архітектури Х V ІІІ ст.

 6. Назвіть основні жанри образотворчого мистецтва епохи бароко.

 7. Розкрийте специфіку барокового іконопису.

Питання для дискусії

Аргументовано доведіть власну точку зору з однієї обраної вами проблеми. Надішліть текст відповіді окремим файлом.

 1. Чим, на вашу думку, відрізняються пам’ятки західноукраїнської архітектури ХVІІ – ХVІІІ ст. від українського бароко, поширеного на Придніпров’ї та Лівобережній Україні?

 2. “Vita maxima et heroika!” Чи згодні ви з таким означенням стилю життя і мислення козацтва? Як такі настанови відбилися в культурі козацького бароко?

 3. Як ви гадаєте, чому твори відомих українських композиторів ХVІІІ ст. користуються популярністю і в наш час?

 4. Чому, на вашу думку, образ Козака Мамая набув великої популярності серед українськогонароду?

 5. У чому виявляється трагічність постаті Івана Мазепи?

 6. Чим українське бароко відрізняється від загальноєвропейського? Обґрунтуйте свою думку.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!