Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2701 Теми рефератів для семінарського заняття 4, Історія української культури

Теми рефератів для семінарського заняття 4, Історія української культури

« Назад

Теми рефератів для семінарського заняття

Шановні студенти! Виберіть, будь ласка, тему реферату та надішліть викладачу.

 1. Початок козацької доби (утворення козацького стану, козацька демократія, козаки і віра).

 2. Іван Федоров як першодрукар.

 3. Український іконостас ХVІ – першої половини ХVІІ ст.

 4. Проблематика і стильова специфіка полемічної літератури ХVІ – першої половини ХVІІ ст.

 5. Герасим Смотрицький як видатний діяч української культури другої половини ХVІ ст.

 6. Культура Литовсько-Польської доби на Полтавщині.

Теми навчальних завдань

Шановні студенти! Дайте відповіді на запитання нижче та надішліть їх, будь-ласка, викладачу відповідь у вигдяді файлу.

1) Розвиток друкарства в Україні.

2) Острозька Біблія як пам’ятка культури і національна святиня.

3) Міська архітектура другої половини ХVІ – початку ХVІІ ст.

4) Петро Могила та його спадщина.

Питання для самостійної роботи

Напишіть есе на одне із запропонованих питань. Обсяг до 1 сторінки. Відповідь надішліть у вигляді файлу.

 1. Особливості організації ремісничого життя в Україні Х V І – першої половини Х V ІІ ст.

 2. Українське дерев’яне зодчество.

 3. Музичне і театральне мистецтво.

Питання для поточного контролю знань

Оберіть одне із запропонованих питань і зробіть короткий конспект відповідь. Надішліть файлом.

 1. Яке значення Великого князівства Литовського у розвитку освіти і культури України?

 2. З яких причин у ХІV – ХV ст. випускники шкіл України здобували освіту в європейських університетах? Пригадайте українських гуманістів, які працювали на теренах європейських культур.

 3. Розкрийте роль братств у національному відродженні України.

 4. У чому полягає вплив виникнення друкарської справи в Україні на розвиток освіти, українського письменства та культури загалом?

 5. Яке значення мала Острозька школа для української культури?

 6. Яку роль відіграли Пересопницьке Євангеліє та Острозька Біблія у культурному житті України? Чому їх шанують нині як національні святині?

 7. Назвіть артефакти оборонної архітектури ХІ V – першої половини Х V ІІ ст.

 8. Що сприяло розвитку міської архітектури Х V І – першої половини Х V ІІ ст. Перелічіть відомі вам пам’ятки світського будівництва.

 9. Які фрески ХІ V – першої половини Х V ІІ ст. ви знаєте?

Питання для дискусії

Аргументовано доведіть власну точку зору з однієї обраної вами проблеми. Надішліть текст відповіді окремим файлом.

 1. Чи відбувалося культурне взаємозбагачення різних етносів у межах Великого князівства Литовського?

 2. Яку роль відігравала руська (староукраїнська) мова у культурному житті Великого князівства Литовського?

 3. Як пояснити ополячення і покатоличення представників значних православних родів після Люблінської унії? Які культурні проблеми породжував цей процес асиміляції?

 4. Наскільки виразно представлений Ренесанс в українському мистецтві? Чи був в Україні Ренесанс?

 5. Чи можна віднайти світські елементи у малярстві ХVІ – першої половини ХVІІ ст.? Обґрунтуйте свою думку.

 6. Чи вплинуло Магдебурзьке право на розбудову міст? Підкріпіть свої висновки прикладами.

 7. Чого домагалися письменники-полемісти? Якою вони бачили сучасну їм Україну?

 8. Чому пам’ятки писемності середньовіччя є водночас пам’ятками образотворчого мистецтва? Які пам’ятки української рукописної книги вам відомі?

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!