Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2700 Теми рефератів для семінарського заняття 3, Історія української культури

Теми рефератів для семінарського заняття 3, Історія української культури

« Назад

Теми рефератів для семінарського заняття

Шановні студенти! Виберіть, будь ласка, тему реферату та надішліть викладачу.

 1. Християнський характер середньовічної культури.

 2. Своєрідність українського християнства.

 3. Освіта Київської Русі.

 4. Наука Київської Русі.

 5. Символіка кольорів давньоруського живопису.

 6. Жанрово-стильові особливості літописів Київської Русі.

 7. Образ людини у “Благанні Даниїла Заточника”.

 8. Проблема авторства “Слова о полку Ігоревім”.

 9. Ужиткове та ювелірне мистецтво Русі.

 10. Зброярство Київської Русі.

Теми навчальних завдань

Шановні студенти! Дайте відповіді на запитання нижче та надішліть їх, будь-ласка, викладачу відповідь у вигдяді файлу.

1) Феномен культури Київської Русі.

2) Соціальні світи Київської Русі.

3) Багатомовність Давньоруської доби.

4) “Слово о полку Ігоревім” – унікальне явище європейської середньовічної культури.

5) Декоративно-прикладне мистецтво Княжої доби.

Питання для самостійної роботи

Напишіть есе на одне із запропонованих питань. Обсяг до 1 сторінки. Відповідь надішліть у вигляді файлу. 

 1. Своєрідність культури Галицько-Волинської Русі.

 2. Містобудування та архітектура Галицько-Волинського князівства.

 3. Особливості Галицько-Волинської іконописної школи.

 4. Писемна творчість. Галицько-Волинський літопис.

Питання для поточного контролю знань

Оберіть одне із запропонованих питань і зробіть короткий конспект відповідь. Надішліть файлом. 

 1. Як вплинула християнізація Київської Русі на культуру України?

 2. Які галузі науки розвивалися у Княжу добу?

 3. Чим зумовлений розквіт мистецтва в Київській Русі? Які нові види мистецтва з’явилися в цей період?

 4. Який тип храмів набув поширення в церковній архітектурі? Що символізував собою давньоруський храм?

 5. Які пам’ятки архітектури та мистецтва можна вважати символом цієї епохи? Чому?

 6. Які провідні жанри літератури Київської Русі?

 7. Яку роль у розвитку оригінальної культури і державності відіграли літописи ХІ – ХІІ ст.?

 8. Які види образотворчого мистецтва представлено у Софійському соборі в Києві?

 9. Які твори мистецтва рукописної книги доби Київської Русі ви знаєте?

Питання для дискусії

Аргументовано доведіть власну точку зору з однієї обраної вами проблеми. Надішліть текст відповіді окремим файлом.

1) Доведіть, що, незважаючи на чужоземні культурні впливи Х – ХІ ст., давньоруська культуравідзначалася самобутністю?

2) Чому, на вашу думку, Володимир Святославич асоціював візантійську культуру з духовним прогресом, інтелектуальним прогресом? Підсильте свої міркування прикладами.

3) Чи змогло християнство нівелювати попередню культурну традицію? Обґрунтуйте свою думку.

4) Чим пояснити багатомовність давньоруської культури?

5) У чому, на вашу думку, полягає значення мистецтва Київської Русі для подальшого розвитку української культури?

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!