Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2699 Теми рефератів для семінарського заняття 2, Історія української культури

Теми рефератів для семінарського заняття 2, Історія української культури

« Назад

Теми рефератів для семінарського заняття

Шановні студенти! Виберіть, будь ласка, тему реферату та надішліть викладачу.

 1. Архаїчні культури України ІІІ – ІІ тис.до н.е.

 2. Матеріальна і духовна культура кіммерійців.

 3. Вікентій Хвойка – першовідкривач трипільської культури.

 4. Скіфсько-античні взаємовпливи.

 5. Артефакти скіфської культури на Полтавщині. Більське городище.

 6. Відгуки міфології давніх слов’ян в українській календарно-обрядовій поезії.

 7. Міфологічний простір давніх слов’ян: архетипи в сучасній українській культурі.

 8. “Велесова книга” як пам’ятка слов’янської культури дохристиянської доби.

 9. Римська колонізація та поширення християнства.

Теми навчальних завдань

Шановні студенти! Дайте відповіді на запитання нижче та надішліть їх, будь-ласка, викладачу відповідь у вигдяді файлу.

1) Ранні форми культури на українських землях.

2) Специфіка трипільської кераміки.

3) Звіриний стиль скіфського мистецтва.

4) Міфологія дохристиянського періоду слов’янської культури.

Питання для самостійної роботи

Напишіть есе на одне із запропонованих питань. Обсяг до 1 сторінки. Відповідь надішліть у вигляді файлу.

 1. Культура античних міст-держав Північного Причорномор’я.

 2. Мистецтво Криму раннього Середньовіччя.

 3. Музична і театральна культура східних слов’ян.

Питання для поточного контролю знань

Оберіть одне із запропонованих питань і зробіть короткий конспект відповідь. Надішліть файлом.

 1. Яке значення спадкоємності, культурного генофонду у формуванні і розвитку культури?

 2. Назвіть періоди у розвитку архаїчної культури.

 3. Визначте особливості трипільської культури.

 4. Схарактеризуйте міфологію і релігійні вірування трипільців.

 5. Встановіть основні риси культури кіммерійців.

 6. Які характері ознаки скіфської культури?

 7. З’ясуйте особливості звіриного стилю скіфського мистецтва.

 8. Що таке міфологія?

 9. Які форми ранніх релігійних вірувань ви знаєте?

 10. Які слов’янські міфи про створення світу збереглися донині?

Питання для дискусії

Аргументовано доведіть власну точку зору з однієї обраної вами проблеми. Надішліть текст відповіді окремим файлом. 

 1. Доведіть, що, незважаючи на чужоземні культурні впливи Х – ХІ ст., давньоруська культуравідзначалася самобутністю?

 2. Чому, на вашу думку, Володимир Святославич асоціював візантійську культуру з духовним прогресом, інтелектуальним прогресом? Підсильте свої міркування прикладами.

 3. Чи змогло християнство нівелювати попередню культурну традицію? Обґрунтуйте свою думку.

 4. Чим пояснити багатомовність давньоруської культури?

 5. У чому, на вашу думку, полягає значення мистецтва Київської Русі для подальшого розвитку української культури?

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!