Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2698 Теми рефератів для семінарського заняття 1, Історія української культури

Теми рефератів для семінарського заняття 1, Історія української культури

« Назад

Теми рефератів для семінарського заняття

Шановні студенти! Виберіть, будь ласка, тему реферату та надішліть викладачу.

 1. Історія вивчення української культури.

 2. Джерела х історії української культури.

 3. Культура і суспільство.

 4. Українська культура у контексті світової.

 5. Концепції цивілізації у світовій культурології.

 6. Форми культури.

 7. Субкультури в Україні.

 8. Культура і контркультура в Україні.

 9. Теорія культурних хвиль і культурно-історичних епох Д.Чижевського

Теми навчальних завдань

Шановні студенти! Дайте відповіді на запитання нижче та надішліть їх, будь ласка, викладачу відповідь у вигдяді файлу.

1) Концепція культури і цивілізації Освальда Шпенглера.

2) Закони розвитку і функціонування культури.

3) Глобалізаційні процеси і світова культура.

4) Феномен масової культури.

Питання для самостійної роботи

Напишіть есе на данне запитання. Обсяг — до 1 сторінки. Відповiдь надішліть у вигляді файлу.

Джерела вивчення історії української культури.

Питання для поточного контролю знань

Оберіть одне із запропонованих питань. Зробіть короткий конспект відповідь. Надішліть файлом.

 1. Дайте визначення поняття “культура”.

 2. Що таке матеріальна і духовна культура?

 3. Як ви розумієте поняття “артефакт”?

 4. Охарактеризуйте поняття “цивілізація”.

 5. Висвітліть функції культури.

 6. Назвіть рівні і форми культури.

 7. Що таке елітарна культура?

 8. Визначте риси і функції масової культури.

 9. З’ясуйте особливості національної культури.

 10. Назвіть періоди у розвитку української культури.

Питання для дискусії

Аргументовано доведіть власну точку зору з однієї обраної вами проблеми. Надішліть текст відповіді окремим файлом.

 1. Чи можна виховати культурою?

 2. Наскільки важлива державотворча функція культури? Як вона реалізується в українській державі?

 3. Чи можна різко розмежувати матеріальну і духовну культуру? Поясніть їх взаємозв’язок.

 4. Чи поняття “культура” і “цивілізація” тотожні? Обґрунтуйте свою думку.

 5. Чи згодні ви з концепцією цивілізації Освальда Шпенглера?

 6. Яка роль елітарної культури у сучасному світі?

 7. Чому виникають молодіжні субкультури? Чи слід офіційній культурі реагувати на її виклики?

 8. Наскільки сучасній українській людині важливо ідентифікувати себе з національною культурою?

 9. Яку роль у формуванні національної культурної ідентичності відіграє мова? 

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!