Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2694 Завдання до практичної роботи 12 на тему Створення заливок та спецефекти у CorelDraw, Комп'ютерна графіка

Завдання до практичної роботи 12 на тему Створення заливок та спецефекти у CorelDraw, Комп'ютерна графіка

« Назад

Практична робота 12 на тему Створення заливок та спецефекти у CorelDraw

Мета роботи: Розглянути застосування різних способів заливок у векторній графіці – однорідних заливок, градієнтних заливок, заливок візерунками і текстурами, інтерактивних заливок.

Завдання 1. Однорідна заливка.

Найпростішим способом заливки об’єкта є використання палітри. Таким самим способом можна зафарбувати об’єкт однорідним кольором, що є в палітрі.

1. Створити прямокутник.

2. Натиснути Заливка (Fill Tool) на панелі інструментів Графика (Toolbox) (рис. 1) – поруч з’явиться допоміжна панель з інструментами, що призначені для різноманітної заливки об’єкта (перші 5 кнопок). Кнопка Удалить заливку (No Fill) прибирає заливку об’єкта. Остання кнопка викликає спеціалізоване діалогове вікно – Окно докера цвета для налагодження додаткових параметрів заливок. 

Рис. 1. Панель з інструментами, що призначені для різноманітної заливки об’єктів 

3. Натиснути кнопку Диалог однородная заливка (Fountain Fill Dialog).

У діалоговому вікні налагодження заливки Однородная заливка (Uniform Fill) із переліку моделей кольорів можна вибрати необхідну модель, для будь-якої моделі можна вибрати колір, вказавши співвідношення базових кольорів CMYK.

4. Ввести у поле С значення 20, в полі М значення 80, в поле Y значення 0, а в поле К значення 20. В полі Новый цвет (New) з’явиться зразок вибраного кольору, а в полі Имя (Name) його назва – Purple (Пурпуровий).

5. Вибрати у переліку Model (Модель) значення RGB.

6. Визначити співвідношення кольорів для вибраного кольору: R - 152, G - 68 i В – 121.

Є інший спосіб отримання потрібного кольору для однорідної заливки за допомогою вкладки Смесители (Mixers) – поля цієї вкладки дозволяють змішувати кольори для створення відтінків. В залежності від налагоджень вкладка може мати різний вигляд.

Завдання 2. Створення градієнтних заливок.

Поступові зміни одного кольору іншим називається градієнтними заливками. Є кілька варіантів заливок - лінійна, радіальна, конічна і квадратна.

1. Натиснути кнопку Заливка (Fill Tool) і у допоміжній панелі видів заливок натиснути кнопку Диалог градиентная заливка (Fountain Fill Dialog).

2. У діалоговому вікні Градиентная заливка (Fountain Fill), у переліку Тип (Type) можна вибрати необхідний варіант заливки. Вибрати Квадрат (Square). Зразок заливки у правій частині вікна діалогу змінить вигляд.

3. Підвести покажчик миші до зразка заливки – він змінить форму на хрестик. З затисненою лівою кнопкою миші змістіть центр заливки. Такий же результат можна отримати шляхом уведення числових значень в поля Сдвиг центра (Center offset).

4. В полі Угол (Angle) ввести значення 45 градусів. Квадрати різних кольорів, що створюють градієнтну заливку, будуть розташовані під кутом 45 градусів.

5. Змінити кольори заливки у полі Смесь цвета (Color Blend) з використанням елементів управління Из (From) і К (То).

6. Застосувати обраний варіант градієнтної заливки (Натиснути Ok).

7. Аналогічно створити ще 3 прямокутника з іншими варіантами градієнтних заливок.

Завдання 3. Заливка з використанням візерунків.

1. Нарисувати прямокутник.

2. Натиснути кнопку Заливка (Fill Tool) і у допоміжній панелі видів заливок натиснути кнопку Диалог заливка узором (Patern Fill Dialog).

3. У відповідному діалоговому вікні встановити перемикач візерунка – 2-цветный (2-color).

4. З переліку візерунків вибрати візерунок цегляної стіни.

5. З переліку Сзади (Back) вибрати помаранчевий колір.

6. Створити ще 3 прямокутника з іншими видами заливки.

Завдання 4. Заливка текстурою.

Процедурні текстури – це зображення, створені з використанням спеціальних алгоритмів і генераторів спеціальних чисел. Такі зображення нагадують природні явища, такі як хмаринки, мінерали тощо.

1. Нарисувати прямокутник.

2. Натиснути кнопку Заливка (Fill Tool) і у допоміжній панелі видів заливок Натиснути кнопку Заливка текстурой (Texture Fill Dialog).

3. У відповідному діалоговому вікні є можливість обрати бібліотеку текстур та у Список текстур (Texture list) вибрати потрібний від текстури – Cosmic Clouds.

4. Створити ще 3 прямокутника з іншими видами заливки.

Завдання 5. Створення лінійних градієнтних заливок.

1. Нарисуйте на робочому полі прямокутник.

2. Клацнути на кнопці інструмента Interactive Fill (Інтерактивна заливка)  . З використанням інструменту інтерактивної заливки, клацнути і перетягнути курсор в межах прямокутника. За замовчуванням буде створена лінійна градієнтна заливка. У списку, який розташований на панелі властивостей інтерактивної заливки можна обрати один з десяти типів заливки.

Лінійна градієнтна заливка — це початковий тип заливки, що встановлений за замовчуванням.

4. З використанням щойно створеної заливки, клацнути на лівому квадратику і перетягнути його вгору і всередину прямокутника та клацнути на правому квадратику і перетягти його вниз і всередину прямокутника. Спробувати перетягнути повзунок, щоб змінити положення середньої точки кольорового переходу.

5. Клацнути на зразку червоного кольору у палітрі, що розташована за замовчуванням вздовж правого краю екрану CorelDRAW, і утримувати кнопку миші. Перетягнути зразок кольору на сторінку рисунка і розмістити його прямо на пунктирну лінію інтерактивної заливки. Якщо ви не виконаєте цю операцію за один прийом, тобто якщо відпустите кнопку миші, то весь прямокутник буде залито рівномірним червоним кольором і вам потрібно буде повернутися назад до першого пункту і повторити усе спочатку.

6. Продовжувати перетягувати з палітри інші кольори і розміщувати їх вздовж пунктирної лінії. Можна замінити початковий і кінцевий кольори, якщо перетягнути потрібні кольорові зразки та розмістити їх прямо на квадратики на кінцях лінії інтерактивної заливки, або обравши початковий, кінцевий або проміжний кольори на панелі властивостей Цвет узла градиентгой заливки (Fountain Fill Node Color) - якщо заливка вміщує більше 2-х кольорів - і обравши початковий колір на панелі властивостей у палітрі що розкривається Наносит заливку (First Fill Picker), а кінцевий колір – у Последний указатель заливки (Last Fill Picker) – коли заливка вміщує 2 кольори.

7. Видалити всі додаткові кольори, що розміщені на лінії заливки. Для цього слід клацнути на квадратиках кольорових зразків правою кнопкою миші.

Завдання 6. Створення радіальних заливок.

1. Нарисувати на робочому полі коло с використанням інструмента Эллипс (Ellips).

2. Клацнути на кнопці інструмента Интерактивная заливка (Interactive Fill), а потім клацнути кнопкою миші в межах кола і протягніть курсор. Коло заповниться лінійною градієнтною заливкою з плавною зміною кольору зліва направо, як і у попередньому випадку.

3. При обраному інструменті інтерактивної заливки у списку Тип заливки Вибрати Радиальная (Radial Fill).

4. Клацнути на білому квадратику інтерактивної заливки и перетягнути його у ліву верхню чверть кола.

5. Клацнути на квадратику чорного кольору і перетягнути його у праву нижню чверть кола.

6. При обраному інструменті інтерактивної заливки клацнути на зразку червоного кольору в палітрі (знаходиться праворуч від робочого поля) і перетягнути його на сторінку рисунка, розмістивши зверху пунктирної лінії інтерактивної заливки. Тепер перетягнути червоний квадратик ближче до білого (коло має виглядати як тривимірна сфера). Спробувати перетягнути додаткові кольори на пунктирну лінію заливки и досягти картини, яка нагадує текстуру мармуру.

7. Видалити всі додані додаткові кольори, за допомогою клацання на квадратиках кольорових зразків правою кнопкою миші. Залишити тільки ті кольори, що були на початку роботи: білий початковий і чорний кінцевий кольори, а також червоний колір, доданий у шостому пункті, з метою підготовки до створення конічної заливки у наступному завданні.

Завдання 7. Створення конічних заливок.

1. Використати радіальну заливку, вибрати з списку, що розкривається Тип заливки пункт списку Коническая заливка (Conical Fill) при обраному інструменті інтерактивної заливки. Радіальна заливка кола перетвориться у конічну, побудовану плавним переходом білого, червоного і чорного кольорів. До прямої пунктирної лінії інтерактивної заливки додається пунктирна дуга. Усі квадратики кольорових зразків зображуються впродовж цієї дуги. Пряма лінія, що залишилася також має квадратики на своїх кінцях, але її початковий квадратик тепер просто відповідає вершині конуса и не має кольору.

2. Клацнути на зразку кольору із складу палітри і перетягти його, шляхом розміщення на пунктирну дугу так само, як це здійснювалось під час додавання нових кольорів до радіальної заливки.

3. Обрати додаткові кольори у палітрі і розмістити їх вздовж лінії дуги. Потім виділити порожній квадратик на початку прямої пунктирної лінії і перетягніть його в центр кола.

Завдання 8. Створення квадратних заливок.

1. Клацнути на кнопці інструменту Прямоугольник (Rectangle) на панелі графіки и нарисуйте на робочому полі квадрат.

2. Обрати інструмент Додати заливку до об’єкта, клацнути кнопкою миші у межах контуру квадрата и протягти курсор.

3. При обраному інструменті інтерактивної заливки у списку Тип заливки вибрати Квадрат (Square Fill).

4. Клацнути на квадратику, на правому кінці пунктирної лінії і перетягніть його у лівий нижній кут квадрата. Тепер клацнути на квадратику, на лівому кінці пунктирної лінії і перетягніть його до правого нижнього краю квадрата. 

Література [1], [2], [3], [5], [6], [7], [8], [9], [12].

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!