Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2693 Завдання до практичної роботи 11 на тему Робота з групою об'єктів, Комп'ютерна графіка

Завдання до практичної роботи 11 на тему Робота з групою об'єктів, Комп'ютерна графіка

« Назад

Практична робота 11 на тему Робота з групою об'єктів

Мета роботи: Розглянути команди, що маніпулюють об’єктами у групі: взаємне розташування, взаємне вирівнювання, об’єднання, підрізка.

Завдання 1. Зміна взаємного розташування об’єктів.

1. Створити 9 простих об’єктів (3 рядка по 3 об’єкти).

2. Виділити 3 лівих об’єкта (1 стовпець).

3. Вирівняти (натиснути кнопку Выравнивание и распределение (Aling and Distribute) панелі властивостей (Property Bar)).

4. У діалоговому вікні налагодження вирівнювання об’єктів у опції Выравнивание (Align) встановити прапорець Центр (Center) – вирівнювання об’єктів відносно центрів у горизонтальному напрямку.

5. У опції Распределение (Distribute) встановити прапорець Пропуск (Spacing) щоб розташувати об’єкти вертикально через однакові інтервали – об’єкти будуть вирівнюватись відносно лінії, що проходить через їх центри.

6. Виділити 2 правих об’єкти із верхнього рядка.

7. Натиснути клавішу Shift і клацнути мишею на першому об'єкті у рядку, щоб виділити і його, щоб вирівнювання проводилось стосовно нього, а він не змінював би свого розташування.

8. Натиснути кнопку Выравнивание и распределение (Aling and Distribute) панелі властивостей (Property Bar) і у діалоговому вікні Выравнивание и распределение (Align and Distribute) встановити прапорець Центр (Center), перейти до опції Распределение (Distribute) і встановити прапорець Пропуск (Spacing), виділений рядок буде вирівняний за вертикаллю відносно центру першого об’єкту. Окрім того об’єкти будуть розташовані горизонтально на однаковій відстані.

9. Виділити два правих об’єкти з другого рядка.

10. Натиснути клавішу Shift і клацнути на першому об'єкті в рядку.

11. Натиснути кнопку Выравнивание и распределение (Aling and Distributе) і у діалоговому вікні встановити прапорець Центр (Center) – другий рядок вирівняний вертикально (горизонтальні об’єкти ще не вирівняні).

12. Аналогічно вирівняти останній рядок.

13. Виділити два нижніх об’єкти з другого стовпця, натиснути клавішу Shift і клацнути мишею на верхньому об’єкті стовпця.

14. Натиснути кнопку Выравнивание и распределение (Aling and Distribute) і у діалоговому вікні встановіть прапорець Центр (Center) – два об’єкти другого стовпця тепер вирівняні за верхнім об’єктом.

15. Аналогічно вирівняйте об’єкти останнього стовпця.

– Вирівнювати об’єкти можна також відносно центру сторінки.

– Виділити всі 9 об’єктів.

– Натиснути кнопку Выравнивание и распределение (Aling and Distribute).

– Встановити прапорець Центр страницы (Center of Page).

– Натиснути кнопку Просмотр Preview (Перегляд) – всі виділені об’єкти будуть розміщені у центрі сторінки один на одному (якщо об'єкт не видно за діалоговим вікном – перетягнути його вбік).

– Натиснути кнопку Отмена (Cancel), діалог закриється і всі об’єкти повернуться на свої місця.

Завдання 2. Об’єднання об’єктів у групи.

Якщо слід працювати з кількома об’єктами, як з одним – їх слід згрупувати.

1. Виділити 9 об’єктів із попереднього завдання.

2. Натиснути кнопку Группа (Group) панелі властивостей Property Bar.

3. Клацнути мишею на вільному місті, щоб відмінити виділення, після чого клацнути на будь-якому об'єкті – буде виділеною вся група.

4. Вирівняти об’єкти відносно центру сторінки (вони перемістяться до центру, не змінюючи взаємного розташування).

5. Виділити окремий об’єкт із групи - для цього слід виділяти об’єкт у групі з затисненою клавішею Ctrl.

6. Знищити виділений об’єкт.

7. Розгрупувати об’єкти – натиснути кнопку Разгруппировать (Ungroup) у контекстному меню (права кнопка миші на виділених згрупованих об’єктах) або на панелі властивостей (Property Bar).

Corel Draw надає можливість об’єднувати кілька груп об’єктів у одну групу. Щоб розгрупувати всі підпорядковані групи слід натиснути кнопку Разгруппировать все (Ungroup All).

Завдання 3. Накладення об'єктів.

Об’єкти CorelDRAW можуть бути розташовані один над одним – у цьому випадку верхні об’єкти закривають ті, що розташовані нижче. Порядок накладення об’єктів визначається їх створенням, але послідовність розташування можна змінити.

1. Знищити всі раніше створені об’єкти.

2. Створити 3 простих об’єкта - квадрат, прямокутник та еліпс (з точною послідовністю створення і розташуванням каскадом).

3. Зафарбувати об'єкти різними кольорами.

4. Виділити квадрат і натиснути комбінацію клавіш Shift + Page Up – квадрат розташується над іншими об’єктами.

5. Натиснути комбінацію клавіш Shift + Page Down. Квадрат знову опиниться позаду інших об’єктів.

6. Натиснути комбінацію клавіш Ctrl + Page Up . Квадрат розташується над прямокутником, але під еліпсом.

Комбінація клавіш Ctrl + Page Up переміщує виділений об’єкт вище на один об’єкт. Відповідно комбінація клавіш Ctrl + Page Down – на один об’єкт вниз.

Всі дії стосовно порядку накладення об’єктів можна здійснити за допомогою команд меню Компоновать/Порядок (Arrange/Order), або за допомогою команди Порядок (Order) у контекстному меню об’єкта.

7. Виділити прямокутник, що зараз розташований нижче всіх фігур.

8. Вибрати команду меню Компоновать/Порядок/Вперед на один (Arrange/Order/In Front of), або Вибрати у контекстному меню прямокутника команду Порядок/Вперед на один (Order/In Front of). Покажчик миші зміниться.

9. Клацнути мишею на еліпсі – прямокутник буде розташований над еліпсом.

10. Вибрати команду меню Компоновать/Порядок/Назад на один (Arrange/Order/Behind). Покажчик миші зміниться.

11. Клацнути мишею на еліпсі – прямокутник розташується над еліпсом.

12. Вибрати у контекстному меню прямокутника команду Порядок/На передний план (Order/To Front) – прямокутник розташується над всіма іншими об’єктами.

Завдання 4. Захист об’єктів від пошкодження.

У деяких випадках існує необхідність заборонити зміну властивостей обраних об’єктів. така операція має назву блокування об’єктів. Заблоковані об’єкти можна переглядати на екрані, але їх не можна редагувати та переміщувати. Щоб заблокувати об’єкт або декілька об’єктів потрібно їх виділити і застосувати команду Компоновать/Заблокировать объект (Arrange/Lock Object). Зняти блокування виділеного об’єкту можна командою Компоновать/Разблокировать объект (Arrange/UnLock Object). Можна зняти блокування одразу для всіх заблокованих об’єктів документу, якщо застосувати команду Компоновать/Разблокировать все (Arrange/UnLock All Object).

Завдання 5. Формування одного об’єкту з кількох об'єктів.

Найзручнішим способом створення складних об’єктів є складання їх із простих. На відміну від групування об’єктів в процесі з’єднання створюється один новий об’єкт.

У CorelDRAW існують три команди формування об’єктів із кількох інших: Соединение (Weld), Подрезка (Trim) і Пересечение (Intersect), що виконуються за допомогою відповідних кнопок   Intersect, Trim i Weld, які розташовані на Панеле свойств (Property Bar) (Панель властивостей) або у меню Компоновать/Формирование.

1. Нарисувати прямокутник, еліпс и п’ятикутник.

2. Розташувати їх таким чином, щоб об'єкти частково перекривали один одного.

3. Залити різними кольорами всі об’єкти.

4. Виділити.

5. Натиснути кнопку Соединение (Weld) панелi Property Ваг (Панель властивостей) – був створений новий об'єкт, що поєднує всі 3 об’єкта. Заливка об’єкта буде визначатись способом виділення об’єктів.

6. Натиснути кнопку Отменить (Undo) в панелі Стандарт (Standard), щоб відмінити об’єднання і виконати з об’єктами іншу операцію.

7. Знову виділити 3 об’єкта.

8. Натиснути кнопку Подрезка (Trim) панелi Property Bar (Панель властивостей) – в наслідку операції виключення із вихідних об’єктів вирізаються області, що перекриваються - всі приховані частини одного із об’єктів видалені.

9. Розтягнути об’єкти, щоб пересвідчитись у цьому.

Якщо у процесі виділення користуватись пунктирною рамкою, то обрізаним буде нижній об’єкт, якщо послідовно виділяти об’єкти то обрізаним буде останній виділений об’єкт.

10. Натиснути кнопку Отменить (Undo) в панелі Стандарт (Standard) кілька разів, щоб відмінити переміщення об’єктів і операцію виключення.

11. Виділити усі три об’єкти, після чого Натиснути кнопку Пересечение (Intersect) панелi Property Bar (Панель властивостей). В наслідку операції пересікання буде створений новий об’єкт, що містить область, спільну для всіх виділених об’єктів.

Якщо у процесі виділення користуватись пунктирною рамкою, то заливка нового об’єкта буде аналогічною нижнього об’єкта, якщо послідовно виділяти об’єкти то буде застосована заливка останнього виділеного об’єкту.

За допомогою наведених операцій, а також за допомогою операції з’єднання об’єктів можна створювати нові об’єкти або знищувати непотрібні частини об’єктів. Також можна створювати об’єкти складної геометричної форми на основі простих об’єктів.

Завдання 6. Намалювати чебурашку, з використанням простих об'єктів. 

Література [1], [2], [3], [5], [6], [7], [8], [9], [12].

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!