Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2692 Завдання до практичної роботи 10 на тему Робота з текстом, Комп'ютерна графіка

Завдання до практичної роботи 10 на тему Робота з текстом, Комп'ютерна графіка

« Назад

Практична робота 10 на тему Робота з текстом

Мета роботи: Ознайомлення з основними можливостями роботи з текстом.

У графічному редакторі CorelDRAW існує можливість роботи з двома різновидами текстових об’єктів: з фігурним (Artistic) і звичайним (Paragraph) текстом.

Фігурний текст являє собою графічний об’єкт, з яким можна працювати як з будь-яким іншим об’єктом CorelDRAW.

На відміну від фігурного, звичайний текст є масивом тексту у рамці, який впроваджено до рисунку. Можна змінювати межі рамки звичайного текста або надавати їй вигадливу форму, але впроваджений у рамку текст буде розташований так само, як і у будь-якому текстовому редакторі, наприклад, у Word.

Фігурний текст використовується для введення невеликого тексту від одного символу до декількох слів. Звичайний текст призначений для введення великих обсягів текстової інформації і часто використовується при створенні рекламних листівок.

Використання фігурного тексту

Введення фігурного тексту. Для введення фігурного тексту слід вибрати Инструмент Tекст (Text tool) у панелі інструментів Графика (Toolbox) - Панель свойств (Property Ваг) яка схожа на панель форматування текстового редактора.

Вибрати тип тексту, що вводиться за допомогою відповідної кнопки (фігурний/звичайний)  . Встановити покажчик миші на тому місці, де слід ввести текст (покажчик прийме вигляд хрест).

Клацнути кнопкою миші, і на місці покажчика миші з’явиться мигаюча вертикальна позначка - текстовий курсор, який вказує, куди буде вставлятися наступний символ при введенні з клавіатури. Користувачеві надається можливість вибору типу та розміру шрифту.

Після введення тексту навкруги з’являться маркери виділення, для подальшої роботи користувача з текстом, як з будь-яким іншим об’єктом - форматування тексту: вибрати шрифт, встановити його розмір і відображення (напівжирне, курсив), задати вирівнювання тексту. Форматувати можна як окремі символи, так і слова або речення.

Простіше за все виконувати форматування за допомогою панелі Панель свойств (Property Bar), яка під час роботи з текстом вміщує кнопки форматування. Додаткові можливості по форматуванню тексту можна отримати у спеціальному діалозі, який викликається за допомогою кнопки Форматировать текст (Format text) панелі властивостей (Property Bar). Можливості форматування не відрізняються від форматування у текстовому редакторі (наприклад у редакторі Word).

Якщо виділено весь текстовий об’єкт, то зміниться форматування усіх символів. У випадку якщо вибрано Инструмент текст (Text tool) є можливість виділити частину тексту, і змінити тільки його форматування. В списках панелі Панели свойств (Property Bar) вибирається шрифт і його розмір.

Особливістю CorelDRAW є можливість встановлення будь-якого розміру шрифту, наприклад 13,13 (Розмір шрифта встановлюється в пунктах).

Праворуч в Панели свойств (Property Bar) розташовані кнопки вибору відображення. Кнопка B змінює шрифт на напівжирний, кнопка I встановить курсив, а за допомогою кнопки U можна підкреслити текст. При цьому допускається натиснення декількох кнопок одночасно, для отримання різних комбінацій відображення.

За допомогою списку, який розташований праворуч кнопок відображення, можна задати спосіб вирівнювання рядків тексту. Якщо відкрити список, можна встановити вирівнювання за правим або за лівим краєм, за центром або за шириною. При виборі вирівнювання за двома сторонами розрізняють два варіанта. Якщо вибрати Полное по ширине (Force Full), ви вирівняєте по обом краям всі, без виключення, рядки тексту, а якщо вибрати По ширине (Full), останній рядок не буде вирівнюватися у випадку якщо він закороткий.

Інколи бажано побачити на екрані керуючі символи в тексті, наприклад символи кінця абзацу. Натиснувши кнопку Не печатаемые символы (Non printing Characters) ви включите відображення усіх символів (навіть невидимих). При друкуванні ці символи будуть сховані, вони призначені тільки для зручності при редагуванні і оформленні тексту.

Редагування тексту

Якщо вибрати інструмент текст та клацнути мишею перед будь-яким символом в тексті - на місці покажчика з’явиться текстовий курсор. У цьому режимі можна переміщувати текстовий курсор фігурним текстом за допомогою клавіш керування курсором. Видаляти символи можна за допомогою клавіш Delete або Backspase.

Існує можливість розташувати фігурний текст в кілька рядків. Для переходу на наступний рядок потрібно натиснути клавішу Enter. З фігурним текстом можна виконувати усі дії як і з іншими графічними об’єктами.

Технологія роботи із звичайним текстом

Перед введенням символів звичайного тексту необхідно визначити область, у якій він буде розташований.

Підвести покажчик миші до верхнього лівого краю області, де слід розмістити текст, натиснути ліву кнопку миші, і, утримуючи її переміщувати мишу. На екрані з’явиться пунктирна рамка, розміри якої змінюються разом з переміщеннями миші.

Підібрати потрібний розмір пунктирної рамки і відпустити кнопку миші. Рамка залишиться на екрані, а на її початку з’явиться текстовий курсор. Натиснути  кнопку  Вставить буквицу (Hide Drop Cap) Панели свойств (Property Bar) для отримання ефекту буквиці Горизонтальное выравнивание (Horizontal Alignment) і кнопку для повного вирівнювання тексту по ширині.

Ввести декілька довільних слів. Текст буде відформатовано обраним способом.

Під час роботи із звичайним текстом у є декілька додаткових можливостей зміни формату. Кнопки   Уменьшение отступа (Decrease Indent) і Увеличить отступ (Increase Indent) панелі Property Bar дозволяють зменшити і збільшити відступ тексту від краю рамки. Кнопка   Показать/Скрыть маркеры списка (Show\Hide Bullet) додасть маркери списку до виділених абзаців. Якщо знову натиснути кнопки то маркери зникнуть. Щоб застосувати до абзацу ефект буквиці, потрібно натиснути кнопку  Показать/Скрыть буквицу (Show \Hide Drop Cap). Ще одне натиснення видалить цей ефект.

Завдання 1. Ввести фігурний текст – прізвище ( шрифт Arial, розмір - 26). Ввести іншим кольором назву групи, розмір 34.

Завдання 2. Ввести звичайний текст, вписаний в прямокутник - ім'я (шрифт Arial, розмір - 26). Ввести назву групи, вписану в прямокутник.

Завдання 3. Ввести звичайний текст, вписаний в прямокутник – назву факультету (шрифт Arial, розмір – 14).

Завдання 4. Розміщення тексту продовж кривої.

1. З використанням інструменту Свободная рука (Freehand Tool) нарисуйте дві кривих лінії у вигляді частин кола (рис. 1). 

Рис. 1. Результат виконання команди Свободная рука (Freehand Tool) 

2. Ввести слово «ПУЕТ» напівжирним шрифтом 36 пунктів.

3. Виділити слово і побудовану верхню криву. Виконати команду Текст/Текст вдоль пути (Text\Fit text to Path). Слово “ПУЕТ" розміститися впродовж кривої.

4. Ввести слова «Факультет Е і М».

5. Виділити ці слова та іншу криву.

6. Виконати команду Текст/Текст вдоль пути (Text\ Fit text to Path) (рис. 2). 

Рис. 2. Результат виконання команди Текст/Текст вдоль пути (Text\ Fit text to Path) 

Інструментальна панель, яка з’явилася після виконання команди Текст вдоль пути надає можливість за допомогою команд, що розташовані на цій панелі змінювати параметри  взаємного розташування лінії та тексту. Вказати у переліку Ориентация текста (Orientation) варіант орієнтації тексту, прийнятий за замовчуванням.

За допомогою інструменту Вертикальное положение (Vertical Placement) можна задати другий варіант, що зображує розташування тексту під кривою.

7. Вибрати у переліку, що розкривається Text Placement (Положення тексту) третій пункт – текст під колом.

8. Натиснути кнопку на панелі інструментів Place on Other Side (Розмістити з іншої сторони).

Завдання 5. Розміщення тексту вздовж траєкторії еліпсу.

Нарисувати еліпс за допомогою інструменту Эллипс  (Ellipse). Виконати команду Текст/Текст вдоль пути (Text/ Fit text to Path). Тепер є можливість вводити текст, який буде розміщуватися уздовж траєкторії еліпсу.

Якщо зняти виділення з отриманого об’єкту, після чого знову виділити його, то у панелі атрибутів з’являться елементи, які дозволяють змінити розташування тексту відносно траєкторії.

Відобразити назву групи їх зовнішньої та внутрішньої  сторони еліпсу.

Завдання 6. Редагування введеного тексту.

1. Клацнути на слові ПУЕТ (завдання 4.) за допомогою інструменту Указатель (Pick), щоб виділити текст на кривій.

2. Утримуючи натиснутою клавішу CTRL, клацнути на слові ПУЕТ один раз – навкруги слова з'являться 8 маркерів і буде відображена панель властивостей тексту - це означає, що текст ізольований від кривої, на якій він розміщений.

3.Вибрати команду меню Текст/Редактировать текст (Text/ Edit Text) і Натиснути комбінацію клавіш CTRL+SHIFT+T, щоб викликати діалогове вікно Редактирование текста (Edit Text).

5. Замінити слово ПУЕТ на повну назву ВУЗу. Виділити увесь текст.

6. Прокрутити список типів шрифту и вибрати інший шрифт.

7. Клацнути на кнопці зі стрілкою, що вказує вниз, в рядку переліку, що розкривається Размер (Size) і вибрати новий розмір шрифту.

8. Клацнути на кнопці ОК, щоб побачити результат виконаних дій. Зверніть увагу на те, що якщо введене слово має не таку кількість букв, як слово ПУЕТ – воно все одно буде належно відцентроване відносно верхньої частини кривої.

9. Клацнути на словах Факультет Е и М і повторити кроки.

Завдання 7. Розміщення тексту всередині кола.

1. Нарисувати коло діаметром біля 5 дюймів ( 13 см ).

2. Ввести рядок з привітанням з найближчим поточним святом напівжирним шрифтом розміром 26 пунктів.

3. Виділити рядок тексту і коло.

4. Залишити прийнятий за замовчуванням варіант у переліку Ориентация текста (Text Orientation).

5. Вибрати другий варіант у переліку Вертикальное положение (Vertical Placement), що вказує розміщення тексту під лінією траєкторії.

6. Використовувати вибраний за замовчуванням квадрант розміщення тексту.

7. Додати ще кілька слів тексту для розміщення їх в колі в нижній її частині. Ввести для цього слова всередині кола.

8. Виділити коло та уведений текст.

9. Залишити у переліку Ориентация текста (Text Orientation) варіант, що прийнятий за замовчуванням.

10. Вибрати перший варіант у переліку Вертикальное положение (Vertical Placement), що вказує розміщення тексту над лінією траєкторії, в якому елементи, що виступають знизу будуть нижче лінії (варіант приймається за замовчуванням).

11. Клацнути на кнопці у переліку Положение текста (Text Placement).

12. Клацнути на кнопці Разместить с другой стороны (Place on Other Side).

Завдання 8. Розміщення тексту впродовж замкнутої кривої.

1. Нарисувати еліпс.

2. Вибрати інструмент Текст (Text) на панелі графіки.

3. Утримуючи клавішу SHIFT, встановити курсор текстового режиму в формі перехрестя на контур еліпсу в його верхній частині (покажчик миші прийме I-образну форму з буквами АВ в квадратику під ним).

4. Поки покажчик має форму букви I, клацнути один раз лівою кнопкою миші. Всередині еліпсу в середині його верхньої частини з'явиться позначка точки вставки тексту, а впродовж периметру у внутрішній частині еліпсу протягнеться пунктирна лінія.

5. Ввести символи. Заповнити весь еліпс текстом – створити власну візитку.

6. Коли текст заповнить весь внутрішній простір, клацнути на кнопці інструменту Указатель (Pick) для завершення введення. В якості фону можна використати будь-яку заливку, виділивши еліпс.

Для знищення лінії контуру еліпса, щоб залишився тільки блок тексту еліптичної форми слід виділити еліпс та у панелі властивостей вибрати білий колір для лінії обраної фігури. 

Завдання 9. З використанням набутого досвіду створити рекламне зображення власної фірми. 

Література [1], [2], [3], [5], [6], [7], [8], [9], [12].

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!