Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2691 Завдання до практичної роботи 9 на тему Створення та редагування векторних об’єктів, Комп'ютерна графіка

Завдання до практичної роботи 9 на тему Створення та редагування векторних об’єктів, Комп'ютерна графіка

« Назад

Практична робота 9 на тему Створення та редагування векторних об’єктів

Мета роботи: Розглянути функції побудови графічних примітивів у Corel Draw, а також їх редагування.

Завдання 1. Створення прямокутника.

Вибрати інструмент "Инструмент-прямоугольник" у панелі інструментів Графіка (Toolbox) і утримуючи натисненою ліву кнопку миші створити прямокутник. Побудувати квадрат, утримуючи клавішу Ctrl.

Завдання 2. Створення еліпсу.

Вибрати інструмент "Инструмент-Эллипс" в панелі інструментів Графіка (Toolbox)  і побудувати еліпс. Побудувати коло, утримуючи клавішу Ctrl.

Завдання 3. Створення кола, вписаного в квадрат.

Створити потрібні об'єкти з центра (з натисненими клавішами Shift та Ctrl).

Завдання 4. Створення 5-кутника.

1. Вибрати інструмент "Инструмент полигон" у панелі інструментів Графіка (Toolbox).

2. У полі з заголовком зірка у Панелі властивостей (Property Bar) встановити кількість вершин багатокутника – 5.

Завдання 5. Створення зірки.

1.Натиснути кнопку зірка панелі властивостей Панели свойств (Propery Bar), щоб створити зірку -  в поле «кількість вершин» ввести  11.

2. На Панели свойств (Property Bar) біля значка заштрихованого трикутника встановити значення 4. Сегменти поєднають вузли через чотири, тобто кожна п’ята вершина зірки буде поєднана одна з одною.

3. Створити  правильну одинадцятикутну зірку (з натисненою Ctrl. описаним вище способом нарисувати багатокутник.

Завдання 6. Створення спіралі.

1. Натиснути кнопку "Инструмент спираль" (Spiral Tool) у панелі інструментів Графика (Toolbox) та введсти кількість вершин 6, щоб створити спіраль із шести витків.

2. Натиснути кнопку спіраль Панелі властивостей (Property Bar) для створення симетричної спіралі, відстань між сусідніми витками якої постійна.

3. Натиснути кнопку "Инструмент спираль" (Spiral Tool) Панелі властивостей (Property Bar) і створити логарифмічну спіраль, відстані між витками якої збільшуються.  Для цього до поля коефіцієнта розширення спіралі ввести значення 75. Коефіцієнт розширення спіралі визначає наскільки сильно спіраль розширюється з кожним витком.

Завдання 7. Створення решітки.

1. В панелі Графика (Toolbox), у допоміжній панелі інструмента "Инструмент спираль" (Spiral Tool) вибрати інструмент "Инструмент миллиметровка" (Graf Paper Tool).

2. Встановити у полі Панели свойств (Property Ваг) кількість клітинок по горизонталі яка дорівнює 4, а у полі кількість клітинок по вертикалі 3.

Завдання 8. Створення ліній.

1 Вибрати інструмент Свободная рука (Freehand Tool) у панелі Графика (Toolbox) для побудови лінії в режимі довільних кривих.

2. Розмістити покажчик миші на робоче поле. З натисненою лівою кнопкою побудувати криву лінію, що повторює переміщення миші.

Завдання 9. Рисування вертикальних та горизонтальних прямих.

Щоб нарисувати вертикальну або горизонтальну лінію, під час рисування потрібно натиснути і утримувати натиснутою клавішу Ctrl, у цьому випадку відрізок у процесі рисування буде повертатися з дискретним кроком у п’ятнадцять градусів.

Завдання 10. Рисування ломаних ліній.

Побудувати ламану лінію, відмічаючи кінцеву точку кожного відрізка не одинарним, а подвійним клацанням миші, а в останній точці слід один раз клацнути мишею.

Завдання 11. Побудова ліній Без’є.

1. У панелі Графика (Toolbox), у допоміжній панелі інструмента Инструмент-Свободная рука (Freehand Tool)  вибрати інструмент розтягнути.

2. Встановити покажчик миші на робоче поле.( Зовнішній вигляд покажчика зміниться на хрест з лінією). Натиснути ліву кнопку миші і, утримуючи її, перемістити мишу. (На екрані з’явиться пунктирна лінія, довжина і напрямок якої змінюється з переміщенням миші.) Ця пунктирна лінія має назву маніпулятора кривизни, що визначає ступінь кривизни кривої у точці.

3. Відпустити кнопку миші і перемістіти мишу, після чого знову натиснути кнопку миші і утримувати її (з’явиться друга пунктирна лінія). Не відпускаючи кнопки, просувати мишу (зовнішній вигляд кривої зміниться із зміною направлення і розміру пунктирної лінії). Відпустити кнопку миші, і рисування ділянки кривої буде завершено.

4. Клацнути мишею на вільному просторі. Кінець кривої буде з’єднаний лінією з новим вузлом.

5. Клацнути мишею на вільному місці - буде побудована пряма лінія, бо не було проведено налагодження кривизни у вузлах.

6. Перемістити мишу, натиснути кнопку миші, і, утримуючи її, виконати налагодження маніпулятора кривизни, після чого відпустити кнопку миші – додалась ще одна ділянка кривої.

7. Клацнути мишею у початковій точці рисування - буде отримана замкнута фігура.

Завдання 12. Виділення об’єктів.

Щоб виділити будь-який об’єкт, слід скористатися інструментом Указатель (Pick Tool) і клацнути мишею на цьому об’єкті. У випадку випадкового подвійного клацання миші замість маркерів виділення навколо об’єкта з’являються стрілки. У цьому випадку слід клацнути мишею на об’єкті ще раз, щоб знову з’явилися прямокутники.

У випадку наявності багатьох об’єктів, що перекриваються, простіше виконувати їх виділення клацанням на контурі об’єкта.

Щоб відмінити виділення об’єктів, потрібно клацнути мишею на вільному місці у робочій області - на місці де немає об’єктів.

Коли вибрано інструмент Указатель (Pick Tool) і не виділено жодного об’єкта, в Панелі властивостей (Property Bar) є кнопка  . Вважати заповненими (Treat as Filled). Якщо вона натиснута, то виділяти об’єкти можна за допомогою клацання у будь-якому місці об’єкта, а якщо кнопка не натиснута, то виділяються об’єкти тільки після клацання на контурі.

У CorelDRAW можна виділяти об’єкти, якщо покажчик миші має вигляд стрілки. Потрібно зазначити, що покажчик миші (чорний) і покажчик миші (прозорий) це різні покажчики. Якщо покажчик має вигляд, відмінний від покажчика миші (чорного), то це означає, що ви працюєте з іншим інструментом, і для виділення потрібно спочатку натиснути кнопку Указатель (Pick Tool).

1. Створити об'єкти еліпс, коло, квадрат та прямокутник з різними заливками.

2. Вибрати інструмент Указатель (Pick Tool) у панелі Графика (Toolbox), щоб продовжити роботу з об’єктами.

3. Клацнути мишею на вільному місці у робочій області, щоб відмінити виділення усіх об’єктів і натиснутиь кнопку Вважати заповненими (Treat as Filled) Панелі властивостей  (Property Bar), у випадку якщо вона ще не натиснута.

4. Виділити всі об'єкти разом. Для цього здійснити подвійне клацання мишею по кнопці Указатель (Pick Tool). Виділення групи об’єктів позначається маркерами виділення, розташованими навколо об’єктів.

5. Клацнути мишею на вільному місці у робочій області, щоб відмінити виділення усіх об’єктів. Виділіити групу із кількох довільних об’єктів. Для цього потрібно виділити перший об’єкт, натиснути клавішу Shift і, утримуючи її, виділити усі інші об’єкти, клацаючи мишею послідовно на контурі кожного об’єкта. Слід звернути увагу, що у рядку стану виводиться інформація про виділені об’єкти Наприклад, рядок 4 Objects selected (Виділено об’єктів: 4) повідомляє про те, що виділено чотири об’єкти.

6. Відпустити клавішу Shift. Знову натиснути клавішу Shift і, утримуючи її, клацнути мишею на контурі одного із виділених об’єктів. Виділення тільки цього об’єкта буде відмінено. Відпустити клавішу Shift.

Завдання 13. Виділення об’єктів іншим способом.

Ще один спосіб виділення об’єктів. Один або кілька об’єктів можна виділити, якщо обвести їх рамкою виділення.

1. Підвести покажчик миші до місця, яке розташоване вище і ліворуч об’єкта або об’єктів, які слід виділити.

2. Натиснути ліву кнопку миші і, утримуючи її натиснутою, переміщувати мишу (на екрані між початковою точкою і поточним місцем покажчика з’явиться пунктирний прямокутник - цей прямокутник називається рамкою виділення ).

3. Перемістити мишу таким чином, щоб потрібні об’єкти опинилися всередині пунктирного прямокутника, після чого відпустити кнопку миші. Об’єкти, що цілком опинилися всередині пунктирного прямокутника, будуть виділені.

Якщо під час виділення тримати натиснутою клавішу Alt, то виділені будуть не тільки об’єкти, що цілком опинилися всередині пунктирного прямокутника, але і ті що частково потрапили до нього. Після виділення кількох об’єктів, можна працювати з ними , як з одним об’єктом.

Завдання 14. Зміна масштабу перегляду зображення.

Для зміни масштабу слід скористатися допоміжною панеллю інструмента Масштаб (Zoom Tool).   

1. Натиснути кнопку Масштаб (Zoom Tool) панелі Графика (Toolbox) і встановити покажчик миші до центру рисунка. Покажчик миші матиме вигляд збільшувального скла зі знаком “плюс” Увеличить масштаб (Zoom In)  . Після клацання мишею масштаб буде збільшено. Клацнути правою кнопкою миші, щоб зменшити масштаб.

2. Для більш точного встановлення масштабу встановити покажчик миші у верхній лівий кут площини, яку необхідно переглянути у збільшеному масштабі.

Натиснути ліву кнопку миші, і, утримуючи її, переміщувати мишу (виділена область буде відмічатися пунктирним прямокутником).

Підвести покажчик до правої нижньої межі вибраної площини і відпустити кнопку миші (зображення на екрані буде перебудоване таким чином, що об’єкти, які потрапили в пунктирний прямокутник, будуть збільшені).

Завдання 15. Переміщення, копіювання і знищення об’єктів.

1. Виділити об’єкт або декілька об’єктів. Натиснути клавішу Delete. Виділені об’єкти будуть знищені. Відмініти команду знищення (використовувати кнопку відміни панелі інструментів).

2. Перемістити кілька об’єктів. Для цього виділити об’єкт, натиснути кілька разів одну з клавіщ керування курсором - об’єкт переміститься.

3. Перемістити об’єкт іншим способом - з використанням миші. Підвести покажчик миші до центру виділеного об’єкту (покажчик миші прийме вигляд чотири направленої стрілки. Утримуючи натисненою ліву кнопку миші і, не відпускаючи почніть переміщувати мишу (з’являться тонкі контури об’єкта блакитного кольору). Перемістити контур об’єкта на потрібне місце і відпустити кнопку миші. Об’єкт буде перебудований на новому місці (встановлювати покажчик на центрі об’єкту не обов’язково). Таким же чином можна перемістити групу об'єктів.

Примітка: Для переміщення об’єктів чітко в горизонтальному чи вертикальному напрямках слід під час переміщення натиснути і утримувати клавішу Ctrl.

4. Скопіювати об’єкт. Для цього його слід виділити і натиснути клавішу "Плюс", розташовану поруч з цифровим блоком клавіатури. Копія об’єкта буде точно співпадати з початковим об’єктом або буде знаходитися поряд, в залежності від налагоджень вашого редактора.

5. Пересунути копію за допомогою кількох натиснень на клавішу "Ліворуч", щоб побачити два ідентичних об’єкта (так можна скопіювати і виділену групу об’єктів).

6. Скопіювати об’єкт іншим способом – з використанням буфера обміну Windows. Використовувати кнопки Вырезать (Cut), Вставить (Paste) на стандартантній панелі інструментів Стандарт (Standard). Щоб побачити нові об’єкти декілька раз Натиснути клавішу "Праворуч".

Через буфер обміну можна переносити рисунки між різними програмами. Ви можете нарисувати рисунок в CorelDRAW, помістити його в буфер обміну Windows, а після цього вставити в текст документа у редакторі Word. Таким чином, ви зможете прикрасити будь який документ Word професійними ілюстраціями.

Завдання 16. Використання сітки, направляючих і вимірювальних лінійок.

В процесі переміщення і трансформації об’єктів можна скористатися кількома допоміжними засобами, такими як вимірювальні лінійки, що розташовані зверху і зліва, дозволяють визначати розміри і місцезнаходження об’єктів, а направляючі лінії і сітка дозволяють більш точно позиціонувати об’єкти. Якщо на екрані немає вимірювальних лінійок, вибрати команду меню Показать Линейки (View Rulers). 

Одиниці виміру на лінійках відповідають одиницям виміру, які прийнято у документі, який редагується. При вибраному інструменті Указатель (Pick Tool) і не виділеному жодному об’єкті, можна встановити одиниці виміру за допомогою списку Единицы измерения (Drawing Units) Панели свойств (Property Bar). Ви можете два рази клацнути на будь якій з лінійок і налагодити їх у діалозі що з’явиться.

1. Нульові координати на лінійках мають лівий нижній кут робочої області. Змінити точку відрахунку. Перетягнути мишею кнопку загального початку двох лінійок, яка розташована у місці перетину вимірювальних лінійок. Нульове положення на лінійках тепер розташовано в місці, де відпустили кнопку миші.

2. Клацнути правою кнопкою миші на кнопці Загальний початок двох лінійок  і у допоміжному меню Вибрати команду Установки сетки (Grid Setup) (Налагодження сітки). На екрані з’явиться діалог налагодження сітки – він є частиною загальної системи налагодження. Перейти до інших діалогів налагодження можна, якщо клацнути мишею на потрібному рядку у лівій частині діалогу.

3. Встановити прапорець Показать сетку (Show grid Показати сітку), щоб сітка була відображена на екрані, і в перемикачі Вибрати вариант Показать сетку как прямые (Show grid as lines Показати сітку як лінії) для вибору зовнішнього вигляду сітки. Якщо вибрати варіант Показать сетку как точки (Show grid as dots Показати сітку як точки), замість сітки  ідобразяться тільки точки у місцях перетину ліній. За допомогою перемикача, який розташований у верхній частині діалогу, можна вибирати поміж завданням частоти ліній і інтервалами поміж лініями сітки. Натиснути кнопку ОК, діалог закриється, і на екрані з’явиться сітка. (при малому масштабі перегляду не всі лінії сітки відображуються на екрані).

4. Додати направляючі (лінії які не будуть надруковані, але які можуть допомогти при вирівнюванні об’єкта). Перетягнути мишею вертикальну лінійку вниз. На місці, де відпустили кнопку миші, з’явиться пунктирна лінія. Це і є вертикальна направляюча.

5. Перетягнути мишею горизонтальну лінійку - таким чином  створюються горизонтальна направляюча.

6. Підвести покажчик миші до вертикальної направляючої. Покажчик зміниться на "Покажчик стрілки". Перетягніть направляючу ( направляюча, з якою  працюєте, червоного кольору, а інша направляюча – чорного).

7. Натисніути клавішу Delete і вертикальна направляюча буде видалена.

8. Клацнути мишею на направляючій, що залишилась  - вона змінить колір з чорного на червоний. Ще раз клацнутиіть на направляючій і поряд з її кінцями з’являться стрілки.

9. Підвести покажчик миші до будь якої стрілки і покажчик зміниться на "Напівкруглу стрілку".

10. Перетягнути кінець направляючої, і її нахил зміниться – так можна створити будь яку кількість горизонтальних, вертикальних і довільних направляючих. Лінійки, сітка і направляючі допомагають розмістити об’єкти в потрібному місці.

Завдання 17. Прив’язка об’єктів.

CorelDRAW надає користувачам можливість точного позиціонування об’єктів. Для включення режиму прив’язки:

- вибрати інструмент Указатель (Pick Tool) на панелі Графика (Toolbox);

- відмінити виділення об’єктів;

- натиснути одну із кнопок Панели свойств (Property Bar):  . Закрепить за сеткой (Snap To Grid) для прив’язки до сітки, Закрепить за направляющими (Snap To Grideline) для прив’язки до направляючих и Закрепить за объектами (Snap To Object) для прив’язки до інших об’єктів (натиснути будь-яку комбінацію кнопок або всі зразу).

1. Вибрати Указатель (Pick Tool), клацнути мишею на вільному місці для відміни виділення і натиснутиь кнопку Закрепить за сеткой (Snap To Grid).

2. Створити кілька об’єктів (3 кола і один прямокутник з різною заливкою)- всі вони будуть притягатись до вузлів сітки. Під час переміщення об’єкту маркери виділення будуть притягатись до найближчого вузлу сітки.

3. Вибрати інструмент Указатель Pick Tool, клацнути мишею на вільному місті для відміни виділення і натиснути кнопку Закрепить за направляющими (Snap To Grideline) - об’єкти будуть притягуватись до направляючих. Коли вибрані обидва режими, то другий режим має пріоритет.

4. Перемістити створені об’єкти – вони притягуються до направляючої.

5. Клацнути мишею на вільному місці для відміни виділення і натиснути кнопку Закрепить за объектами (Snap To Object) - включені всі режими прив'язки.

6. Перемістити об’єкти для перегляду прив’язок.

7. Вибрати команду меню Вид /Сетка (View/ Grid), щоб прибрати сітку з екрану.

8. Клацнути мишею на вільному місці для відміни виділення і натиснути кнопки Закрепить за сеткой (Snap To Grid), Закрепить за направляющими (Snap To Grideline) i Закрепить за объектами (Snap To Object) щоб відмінити всі прив’язки.

Завдання  18. Блокування об’єктів.

У процесі роботи з групою об’єктів є необхідність їх блокування (для захисту від пошкоджень, переміщення тощо).

1. Створити 2 довільних об’єкти.

2. Виділити один з них і вибрати команду меню Компоновать / Заблокировать объект (Arrange/ Lock Object). Маркери виділення об’єкта зміняться – об’єкт неможливо змінити.

3. Спробувати перемістити об'єкт.

4. Спробувати виділити об'єкти із заблокованим.

Щоб розблокувати об'єкт – виділіть його і виконати команду меню Компоновать / Разблокировать объект (Arrange / Unlock Object) Для разблокування всіх об’єктів слід вибрати команду меню Компоновать / Разблокировать все объекты (Arrange / Unlock All Objects).

Завдання 19. Зміна кольору контуру та заливки.

Для зміни кольору контуру та заливки об’єкту використовується кольорова палітра, розташована у правій частині екрана. (Слід розрізняти відсутність заливки і білий колір – якщо у об’єкта відсутня заливка – то об’єкт прозорий – і за ним будуть видимі інші об’єкти).

1. Нарисувати прямокутник.

2. Над прямокутником нарисувати еліпс.

3. Виділити прямокутник і клацнути лівою кнопкою миші на чорному кольорі палітри – прямокутник буде залитий чорним кольором.

4. Виділити еліпс і клацнути лівою кнопкою миші на білому кольорі палітри – еліпс буде залитий білим кольором. Частину прямокутника, яку закриває еліпс не буде видно.

5. Клацнути правою кнопкою на білому кольорі у палітрі – контур еліпса буде білим.

6. Клацнути лівою кнопкою миші на синьому кольорі – заливка еліпса змінить колір.

7. Виділити прямокутник і вибрати колір заливки зелений, а колір контуру чорний.

8. Виділити еліпс, щоб прибрати заливку клацнути на клітинці «хрест» у палітрі - під еліпсом буде знову видний прямокутник.

9. Клацнути правою кнопкою миші на клітинці «хрест» в палітрі – контур еліпса стане безбарвним. Тепер еліпс зовсім не видно, але над ним можна виконувати ті ж дії, як над будь-яким об’єктом.

10. Виділити еліпс і прямокутник, після чого клацнути на зеленому кольорі у палітрі – заливка обох об'єктів зміниться.

Якщо необхідно використати додаткові відтінки у палітрі слід підвести курсор миші до потрібного кольору, натиснути і не відпускати кнопку миші – поруч з’явиться допоміжна палітра з відтінками вибраного кольору. Якщо  натиснути на відтінку правою кнопкою миші – зміниться колір контуру об’єкта.

Існує інший спосіб зміни кольору контуру і заливки.

Встановити покажчик миші на потрібному кольорі у палітрі.

Натиснути ліву кнопку, і не відпускаючи ліву кнопку просувати мишу – як тільки покажчик розташується над об'єктом, покажчик миші набуде вигляду “Покажчик миші і прямокутник (у прямокутнику поруч із стрілкою зобразиться вибран6ий колір).

Відпустити мишу і обраний об’єкт буде зафарбованим.

Якщо під час виконання даної операції розташувати покажчик миші на контурі об’єкта - покажчик зміниться на “Прямокутник” – відпустивши кнопку миші зміните колір контуру. 

Література [1], [2], [3], [5], [6], [7], [8], [9], [12].

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!