Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2683 Вступ до курсу, Комп'ютерна графіка для студентів напряму Економічна кібернетика

Вступ до курсу, Комп'ютерна графіка для студентів напряму Економічна кібернетика

« Назад

Вступ до курсу

Основною метою вивчення дисципліни “Комп’ютерна графіка” є формування системи теоретичних знань та практичних навичок професійної роботи, що необхідні для використання сучасної комп’ютерної техніки в процесі розв’язання завдань, пов’язаних з візуалізацією документації.

Предметом є методологія та інструментальні засоби обробки об’єктів комп'ютерної графіки; інструментальні засоби роботи з растровими графічними об’єктами; інструментальні засоби обробки векторних комп’ютерних зображень.

Головним завданням дисципліни є підготовка студентів до ефективного використання сучасної комп’ютерної техніки для розв’язання завдань, пов’язаних з візуалізацією документації; поліпшення наочності прийняття рішень; здобуття навичок практичної роботи з застосуванням графічної інформації на ЕОМ; постановка завдань орієнтованих на використання комп’ютерів і сучасних програмних засобів комп’ютерної графіки.

В дисципліні “Комп’ютерна графіка” розглядаються розділи: растрова комп’ютерна графіка та векторна комп’ютерна графіка. Для вивчення цих розділів використовуються популярні графічні редактори, які реалізують растрову та векторну графіку.

В результаті вивчення студенти повинні знати та вміти:

  • основні методи та етапи комп’ютерного ескізування, моделювання та проектування;

  • програмні засоби розв’язання задач візуалізації;

  • стан і перспективи розвитку комп’ютерної техніки, комп’ютерних систем і мереж та їх програмне забезпечення;

  • переваги та недоліки растрової та векторної графіки;-  визначити та обґрунтувати впровадження комп’ютерної графіки у виробничий процес;

  • обирати методи та етапи комп’ютерного ескізування, моделювання та проектування, які виникають перед спеціалістом з систем автоматизації економіки (економічної кібернетики) в різноманітних галузях діяльності;

  • користуватися програмними засобами розв’язання задач візуалізації.

Алгоритм вивчення дисципліни

Спочатку студент знайомиться з теоретичним матеріалом, викладеним в лекціях (презентаціях).

Після цього студенту рекомендується виконати практичні заняття за вивченим модулем.

На перевірку подається все практичне завдання повністю (!). Всі завдання з практичної роботи поміщають в папку, яку називають так:

«Прізвище_» (латинськими літерами) +номер групи.

Наприклад, Yemets_EK21.

Кожна виконана практична робота зберігається в окремій папці, яка повинна мати строго визначену назву:

«Pr»+номер практичної

Кожне виконане завдання з практичної роботи зберігається в окремому файлі, який повинен мати строго визначену назву:

«Pr»+номер практичної+ «_Zavd»+ номер завдання.

Наприклад, Pr2_Zavd3 означає, що представлено з другої практичної роботи третє завдання.

Разом з виконаним завданням на перевірку подаються усі файли (малюнки), що були використані для виконання завдання.

В разі потреби, папку з практичною роботою (названу своїм прізвищем) можна заархівувати.

Після виконання практичного заняття переходять до тестування з лекції.

В кінці модуля виконується підсумкова модульна робота згідно варіанта.

В кінці семестру підсумковий модульний контроль, який виставляється по балах, набраних протягом семестру.

У разі виникнення питань – звертатися до викладача.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!