Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2678 Індивідуальна робота на тему Робота з вбудованими функціями, Інформатика для спеціальності Економічна кібернетика, ПУЕТ

Індивідуальна робота на тему Робота з вбудованими функціями, Інформатика для спеціальності Економічна кібернетика, ПУЕТ

« Назад

Індивідуальна робота. Робота з вбудованими функціями

Завдання 1. Створити таблицю для обчислення основних платежів, плати за проценти, загальної щорічної плати і залишку боргу на прикладі позики 500000 грн. терміном на 10 років при річній ставці 28%.

Для розрахунку щорічної плати використовується функція ПЛТ(), основної плати - ОСПЛТ(), плати за % - ПРОЦПЛАТ(). Занотувати формати потрібних функцій.

а)  Створити наступні таблиці:

Відсоток

Термін

Щорічна плата

Розмір позики

 

Рік

Плата за %

Основна плата

Залишок боргу

б)  Ввести необхідні дані:

  • відсоток- 28%;

  • термін - 10;

  • розмір позики - 500000 грн.;

  • в стовпчику "Рік" ввести дані з 1 по 10.

в) Для того, щоб було легше орієнтуватися в аргументах фінансових функцій та спростити копіювання формул доцільно присвоїти коміркам з вхідними даними відповідні імена: відсоток,термінрозмір_позики.

г) Ввести необхідні формули:

  • щорічна плата =ПЛТ(Відсоток;Термін;-Розмір_позики;;);

  • плата за % =ПРОЦПЛАТ(Відсоток;A7;Термін;-Розмір_позики);

  • основна плата =ОСПЛТ(Відсоток;A7;Термін;-Розмір_позики);

  • залишок боргу =Розм_позики-C7.

Завдання 2. На аркуші "Путівки" підготуйте таблицю з даними про результати продажу туристичних путівок і обчисліть загальну вартість проданих путівок. Побудувати діаграму та графік. Напрям туру – назви країн, повторюються.

Напрям туру

Тривалість днів

Вартість путівки, $

Кількість проданих путівок

Загальна вартість проданих путівок

?

Завдання 3.Оцінити вартість однієї доби перебування в кожній країні за допомогою функцій СУММЕСЛИ().

Країна

Вартість доби перебування, $

?

Завдання 4. Визначити найпопулярніший тур, обчисливши кількість проданих путівок у кожному напрямку за допомогою функції СУММЕСЛИ().

Кількість проданих путівок

Напрям туру

*

*

Разом

Завдання 5. Визначити частку (питому вагу) кожної країни в загальній вартості проданих путівок.

Країна

Вартість, $

Частка, %

?

?

Разом

*

Частка вартості визначається за формулою Вартість/Разом

Завдання 6. Визначити середню, мінімальну та максимальну вартість путівок для кожного напряму туру.

а) скопіювати таблицю та відсортувати її по стовпчику напрям туру за зростанням;

б) скористатися функціями СРЗНАЧ(), МИН(), МАКС();

в) Данные – Итоги.

Завдання 7. Для реалізації пропонується кілька проектів з розвитку нових напрямів турів. Проекти потребують однакової суми інвестицій, що становлять $3000, розраховані на 5 років, але характеризуються різними рівнями прибутків/збитків для кожного року реалізації. Визначте найприбутковіший проект. Рівень процентної ставки - 8%.

Напрям туру

Прибутки/збитки за роками, $

ЧПС

1

2

3

4

5

=ЧПС(8%;B3:F3)

*

Завдання 8. Порівняти розміри виплат з погашення позики розміром $3000, узятої на 5 років, якщо вони виплачуватимуться наприкінці кожного місяця, кварталу, року. Обчислення здійснити для рівнів процентної ставки 6, 8, 10 та 12 %.

Ставка

Періодичність виплат, $

місяць

квартал

рік

6%

*

*

*

8%

*

*

*

10%

*

*

*

12%

*

*

*

Наприклад, при ставці 6% і щоквартальній виплаті розмір виплат обчислюється за формулою =ПЛТ($A$3/4;5*4;3000).

Завдання 9. Визначити, при якому розмірі щомісячних виплат позику розміром $3000 буде погашено менш як за рік. Розгляньте рівень процентної ставки 6, 8, 10 та 12 %.

Ставка

Щомісячні виплати , $

$100

$200

$300

$400

$500

6%

*

*

*

*

*

8%

*

*

*

*

*

10%

*

*

*

*

*

12%

*

*

*

*

*

Наприклад, термін виплати (у роках) для розміру виплат 100 і рівня процентної ставки 6% обчислюється за формулою =КПЕР($A$3/12;-B3;3000)/12.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!