Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2674 Завдання до практичної роботи 30 на тему Створення та редагування запитів, ПУЕТ

Завдання до практичної роботи 30 на тему Створення та редагування запитів, ПУЕТ

« Назад

Практична робота 30 на тему Створення та редагування запитів

Мета роботи: отримати основні навички створення запитів для перегляду, зміни та аналізу даних, набути навичок редагування запитів

Завдання 1. Створити запит, що містить відомості про студентів Вашої групи.Прізвища відсортувати по зростанню.

 • перейти на вкладку "Запросы", вибрати команду "Создание запроса в режиме конструктора";

 • у вікні "Добавление таблицы" виділити таблицю "Відомості про студентів" та натиснути кнопку "Добавить". Закрити вікно;

 • перемістити в рядок "Поле:" потрібні поля ("Прізвище", "Ім_я", "По батькові", "Група");

 • в рядку "Сортировка:" у стовпчику "Прізвище" вибрати опцію "по возрастанию"

 • в рядку "Условие отбора:" у стовпчику "Група" ввести назву групи;

 • переглянути створений запит за допомогою кнопки "Вид"  ;

 • перейти в режим конструктора (натиснути на кнопку "Вид"  );

 • в рядку "Вывод на экран:" відключити виведення на екран групи;

 • зберегти запит під назвою "Група_назва" та закрити його.

Завдання 2. Створити запит, що містить інформацію про студентів певної групи (запит з параметром).

 • скопіювати запит "Група_назва" та надати йому ім'я "Група";

 • відкрити  запит "Група" в режимі конструктора;

 • в рядку "Условие отбора:" у стовпчику "Група" ввести параметр відбору [Введіть групу];

 • переглянути створений запит за допомогою кнопки "Вид"  ;

 • у діалоговому вікні (рис. 1) ввести потрібну групу

 • зберегти запит та закрити його. 

Рис. 1. Вікно введення параметрів запиту

Завдання 3. Створити запит, що містить інформацію про студентів які отримують стипендію.

Завдання 4. Вивести на екран відомості про результати сесії студентів 1 курсу.

Завдання 5. Підрахувати середнє арифметичне оцінок студентів всіх  груп з усіх дисциплін

 • у запит додати поля "Група", "Дисципліна", "Оцінка";

 • натиснути на кнопку "Групповые операции" ;

 • у рядочку "Групповая операция:" в полі "Оцінка" вибрати функцію Avg - середнє значення.

Завдання 6. Підрахувати середнє арифметичне оцінок з усіх дисциплін студентів своєї групи.

Завдання 7. Нарахувати допомогу студентам, які мають дітей у розмірі 50 грн. на кожну дитину

 • у запит додати поля "Прізвище", "Ім_я", "Група", "Кількість дітей";

 • у рядку "Условие отбора:" в стовпчику "Кількість дітей" ввести умову відбору  >0;

 • зберегти запит;

 • натиснути на кнопку "Построить" ;

 • у вікні "Построитель выражений" ввести вираз

Допомога: [Кількість дітей]*50

Завдання 8. Побудувати перехресний запит в якому підрахувати середню оцінку з кожної дисципліни кожного студента 1 курсу (маючи на увазі, що з деяких дисциплін може бути більше одного іспиту).

 • у запит додати поля "Прізвище", "Дисципліна", "Оцінка", "Курс";

 • виконати команди Запрос / Перекрестный;

 • в рядочку "Перекрестная таблица" стовпчика "Прізвище" вибрати "Заголовки строк";

 • в рядочку "Перекрестная таблица" стовпчика "Дисципліна" вибрати "Заголовки столбцов";

 • в рядочку "Перекрестная таблица" стовпчика "Оцінка" вибрати "Значение";

 • в рядочку "Групповая операция" стовпчика "Оцінка" вибрати "Avg" (середнє значення);

 • в рядочку "Условие отбора" стовпчика "Курс" ввести 1.

Завдання 9. Вивести на екран відомості про результати сесії з певної дисципліни студентів певної групи (не своєї). Прізвище, ім'я та по-батькові вивести у скороченому варіанті - Прізвище та ініціали. Для цього в першому стовпчику запиту за допомогою „Построителя выражений” (рис. 2) створити вираз

Прізвище студента: [Відомості про студентів]![Прізвище] & " " & Left([Відомості про студентів]![Ім_я];1) & "." & Left([Відомості про студентів]![По батькові];1) & "." 

Рис. 2. Побудова складного виразу

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!