Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2668 Завдання до практичної роботи 22 на тему Інтерфейс MS Excel, Форматування елементів робочої книги та Дані - форматування та обчислення, ПУЕТ

завдання до практичної роботи 22 на тему Інтерфейс MS Excel, Форматування елементів робочої книги та Дані - форматування та обчислення, ПУЕТ

« Назад

Практична робота 22 на тему Інтерфейс MS Excel, Форматування елементів робочої книги та Дані - форматування та обчислення

Завдання 1. В своїй мережевій папці створити папку Excel. Всі виконані практичні роботи зберігати в папці Excel. Завантажте Excel доступним Вам способом.

Завдання 2. Ознайомитися з Інтерфейс MS Excel.

1. Переміщуючи курсор миші по різних елементах аркуша та натискуючи ліву клавішу миші, розгляньте, як змінюється його вигляд.

2. Використовуючи команди основного меню та встановлюючи параметри системи вимкніть/ввімкніть відображення наступних елементів аркуша (Сервис / Параметри / Вид):

 • рядок формул;

 • рядок стану;

 • нумерацію рядків та стовпчиків;

 • смуги прокрутки;

 • ярлики аркушів;

 • сітку таблиці.

4. Змінити стиль посилань на клітинки.

5. Змінити назву першого аркуша з Лист 1 на Аркуш 1.

6. Додати новий аркуш та помістити його перед Аркушем 1. Знищити створений аркуш.

7. Перефарбуйте ярлики аркушів в різні кольори.

8. Виділити перший та третій аркуші і приховати їх (Формат / Лист / Скрыть). Відобразити приховані аркуші.

9. Встановити фон першого аркуша (Формат / Лист / Подложка / вибрати файл рисунку). Видалити встановлений фон.

10. З допомогою мишки та команд меню змінити висоту/ширину рядка/стовпчика. Проробити це для групи рядків/стовпчиків.

11. Вставити/видалити рядок/стовпчик. Виконайте ці операції для групи рядків/стовпців.

12. Перемістити один/групу рядків/стовпців.

13. За допомогою мишки та команд основного меню збільшити/зменшити розміри клітинки А1 в два рази (ширину і висоту).

14. Ввести наступний фрагмент таблиці (рис. 1):

Рис. 1. Фрагмент таблиці MS Excel

15. На місце клітинки F6 вставити нову клітинку із зсувом праворуч. Видалити її із зсувом вліво.

16. На місце клітинки F6 вставити нову клітинку із зсувом вниз. Видалити її із зсувом вгору.

17. Ввести в клітинку А1 значення 25.

18. В клітинку В2 ввести формулу =А1.

19. Скопіювати (Ctrl + C) цю формулу у клітинку C2 та у клітинку B3.

20. Проаналізувати і пояснити отримані результати.

21. Повторити попередні дії, починаючи з уведення формул наступних формул: = $A1; =A$1; =$A$1.

22. Задати ім'я „Група” для клітинки А1.

23. Для таблиці D3:H8 створити іменовані інтервали стовпчиків з іменами, наведеними в рядку 3.

24. Вставити перед таблицею (ліворуч та зверху) один стовпчик і один рядок. Перевірити відповідність створених імен інтервалам клітинок.

Завдання 3.

1. В новій книзі створити на першому аркуші наступну таблицю (рис. 2): 

Рис. 2. Середня місячна температура в містах України

2. Вирівняти заголовок таблиці по центру виділеного інтервалу клітинок А1:G1 (Формат / Ячейки / Выравнивание по горизонтали).

3. Вирівняти заголовки стовпців таблиці по центру по горизонталі і по центру по вертикалі, з переносом слів.

4. Вирівняти назви місяців по правому краю.

5. Встановити межі всієї таблиці та заголовків рядків і стовпців напівжирними лініями, всі інші межі - тонкими лініями. В клітинці А2 встановити діагональну межу (зліва зверху вниз праворуч) (Формат / Ячейки / Граница).

6. Через один рядок встановити заливку клітинок іншим кольором.

7. Зберегти книгу з ім’ям „Температура”

Завдання 4. На новому аркуші створити наведену нижче таблицю множення (рис. 3). Для введення значень в стовпчик А та в рядок 2 використовуйте заповнення клітинок з допомогою миші та команд основного меню. В клітинку В3 ввести формулу =$А3*B$2. Заповнити цією формулою („буксируючи” маркер заповнення) інтервал клітинок С3:J3. „Буксируючи” маркер заповнення виділеного інтервалу С3:J3 заповнити рядки 4:11. 

Рис. 3. Таблиця множення

Проаналізувати формулу в клітинці В3, яка дала можливість отримати попарний добуток („таблицю множення”) для чисел в заголовках рядків та стовпців.

Завдання 5. Використовуючи можливості копіювання даних і форматів на новому аркуші створити таблицю „Виконання обсягу робіт” (рис. 4).

 • в клітинку В3 ввести текст „Назва дільниці”;

 • в клітинку С3 ввести текст „Планове завдання”;

 • в клітинку Е3 ввести текст „Фактичне виконання”;

 • в клітинку G3 ввести текст „Процент виконання”;

 • в клітинку С4 ввести текст „в одиницях виміру”;

 • в клітинку D4 ввести текст „в грошових одиницях”;

 • скопіювати С4:D4 і вставити звичайною вставкою в клітинки Е4:F4; 

Рис. 4. Таблиця "Виконання обсягу робіт"

 • виділити клітинки В3:В4 і встановити наступні параметри форматування (рис. 5, а);

 • виділити клітинки С3:D3 і встановити наступні параметри форматування (рис. 5, б);

 • встановити в клітинці С4 наступні параметри форматування (рис. 5, в); 

Рис. 5. Параметри форматування

 • скопіювати формати із клітинки В3 в клітинку G3;

 • скопіювати формати із клітинок С3:D3 в Е3:F3;

 • скопіювати формат клітинки С4 в інтервал D4:F4;

 • виділити стовпчик С та встановіть форматування даних:Числовой → число десятичных знаков → 1;

 • скопіювати формати стовпчика С в стовпчик Е;

 • виділити стовпчик D та встановити форматування даних Денежный → число десятичных знаков → 2;

 • скопіювати формати стовпчика D в стовпчик F;

 • аркушу надати ім’я «Виконання обсягу робіт»;

 • заповнити інформацією таблицю (рис. 4);

 • використовуючи умовне форматування виділити іншим кольором клітинки стовпця „Процент виконання” із значеннями більше 100%.;

 • для показників ”Планове завдання в грошових одиницях” та “Фактичне виконання в грошових одиницях ” побудувати стовпчикову діаграму. Доповнити діаграму назвою, легендою, підписами даних. Розташувати її на окремому аркуші

 1. виконати команди Вставка / Диаграмма;

 2. вибрати тип діаграми - "Гистограмма" та натиснути кнопку "Далее";

 3. у вікні "Исходные данные" на вкладці "Диапазон данных" натиснути кнопку  та вказати діапазон клітинок;

 4. перейти на вкладку "Ряд" та вказати імена рядів, підпис осі Х, натиснути кнопку "Далее"

 5. на вкладці "Заголовки" ввести назву діаграми "Виконання обсягу робіт", вказати інші необхідні параметри. Натиснути кнопку "Далее";

 6. вибрати розташування діаграми на окремому аркуші та натиснути кнопку "Готово".

 • аркушу з діаграмою надати ім’я «Діаграма»;

 • зберегти робочу книгу під поточним ім’ям.

Завдання 6. В новій робочій книзі створити таблицю "Пропозиції туристичних фірм" (рис. 6-7). Ввести дані у клітинки, відформатувати таблицю. У клітинки з номером телефону введіть дані у форматі, який необхідно задати самостійно. Цей формат повинен зберігати дані у вигляді послідовності цифр, які розділені дефісом так, щоб відбувалося групування по дві цифри (наприклад, 11-11-11, 1-11-11, 111-11-11). (Формат / Ячейки / Число / все форматы / ввести потрібний формат ###-##-##) 

Рис. 6. Приклад формату даних 

Рис. 7. Таблиця "Пропозиції туристичних фірм"

Між стовпчиками "Тривалість" і "Відправлення" вставити стовпчики "Програма" і "Транспорт", між "Відправлення" і "Вартість" - стовпчик "Проживання". Заповнити нові стовпчики.

Зафіксувати стовпчик В (Окно / Закрепить области). Переглянути інші стовпчики за допомогою лінійок прокрутки. Зняти фіксацію стовпчика.

Застосувати до таблиці автоформатування.

Зберегти робочу книгу під ім’ям «Пропозиції туристичних фірм».

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!