Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2667 Завдання до практичної роботи 20 на тему Робота з таблицями, панелями інструментів, створення змісту, ПУЕТ

Завдання до практичної роботи 20 на тему Робота з таблицями, панелями інструментів, створення змісту, ПУЕТ

« Назад

Практична робота 20 на тему Робота з таблицями, панелями інструментів, створення змісту

Завдання 1.

 1. Завантажити новий документ за власним шаблоном.

 2. Створити таблицю за допомогою автоматичного перетворення тексту.
 • ввести наступний текст:

ПУСКУ

№ з/п; СпеціальностіДисципліни

1; Економічна кібернетикаЕкономічна кібернетикаДослідження операцій

2; ІнформатикаМатематичне програмуванняІмітаційне моделювання

3; Банківська справаГроші і кредитБанківська справа

 • виділити набраний текст, виконати команди Таблица / Преобразовать / Текст в таблицу.

 • у вікні «Преобразовать в таблицу» встановити Разделитель – другой “;

 • натиснути кнопку Автоформат та вибрати стиль Современная таблица.

 • після перетворення тексту в таблицю за допомогою інструментів панелі Таблицы и границы виконати додаткове форматування (об’єднання клітинок, розташування по центру, ширина стовпчиків).

Завдання 2.

 1. В новому розділі встановити орієнтацію сторінки - альбомна. (Файл / Параметры страницы / Размер бумаги / альбомная / Применить / к текущему разделу)

 2. Побудувати наступну таблицю (табл. 1) (Таблица / Добавить / Таблица), в якій

 • ввести назви стовпчиків, внести довільні значення в комірки;

 • виконати об'єднання комірок;

 • змінити параметри шрифту для шапки таблиці;

 • виділити шапку таблиці та встановити шрифт полу жирний, курсив;

 • розрахувати значення стовпчиків "Місячна заробітна плата усіх робітників, грн." та "Річний фонд заробітної плати усіх робітників, грн." (Таблица / Формула);

 • розрахувати суму стовпчиків, які вказані *.

Таблиця 1. Фонд заробітної плати інженерно-технічних робітників

Посада

Кількість, чол.

Місячна заробітна плата

Річний фонд заробітної плати усіх робітників, грн.

1 робітника, грн.

усіх робітників, грн.

1

Начальник цеху

2

Змінний майстер

3

Начальник технічного бюро

4

Інженер-технолог 1 класу

5

Інженер-конструктор 1 класу

6

Майстер з ремонту

7

Диспетчер

8

Контрольний майстер

Разом

*

*

*

*

 Для проведення розрахунків в таблиці необхідно:

 • виділити клітинку, в котру треба помістити результат;

 • в меню Таблица вибрати команду Формула;

 • якщо Word пропонує формулу, що не підходить треба вилучити її та ввести потрібну формулу після знака =;

 • можна вибрати потрібну функцію в списку Вставить функцию.

 • для посилання на клітинки таблиці треба ввести в формулу адресу клітинки (при виконанні обчислень посилання на клітинки таблиці мають вигляд A1, A2, B1, B2, D1 тощо, де буква вказує на стовпчик, а номер – на рядок).

Примітка. Word вставляє результат обчислень в клітинку у вигляді поля. При зміні посилань на клітинки результат обчислень можна оновити, для цього необхідно виділити поле і натиснути клавішу F9.

Завдання 3. В новому розділі побудувати діаграму по стовпчику "Місячна заробітна плата 1 робітника, грн.".

 1. Виділити потрібні дані та виконати команди Вставка / Объект / Документ Microsoft Graph 2000. Додати стовпчик "Посада" для формування легенди.

 2. Зберегти документ.

Завдання 4. Створити таблицю під назвою “Відомість на виплату заробітної плати”.

 1. У рядок-заголовок внести назви стовпців: № з/п, Прізвище та ініціали, Нараховано, Утримано та До видачі.

 2. В стовпчиках № з/пПрізвище та ініціали, Нараховано ввести довільні значення.

 3. У клітинки стовпчика Утримано ввести формули =10%*СN, де С – латинська літера позначення стовпця НарахованоN – номер рядка.

 4. У клітинки стовпчика До видачі ввести формули, які розраховують різницю значень стовпчика Нараховано та Утримано з форматом числа # ###0,00 грн.; (# ###0,00 грн.).

 5. У клітинки рядка Всього ввести формули, що підраховують суми по стовпчиках.

 6. Побудувати відповідну створеній таблиці діаграму нарахувань та утримань.

Завдання 5. Створити власну панель інструментів визначивши доступ до панелі для відкритого документу (Вид / Панели инструментов / Настройки / Создать). Додати кнопки:

 • Сохранить как ...

 • Символ

 • Объект

 • Верхний индекс

 • Разрыв страницы

 • Нижний индекс

 • Примечание

 • Редактор формул

 • Сноска

 • інші потрібні кнопки.

Завдання 6. В новому розділі створити зміст

1. Задати потрібні стилі для текст, що ввійде у зміст:

 • виділити текст, що ввійде у зміст;

 • активізувати список кнопки «Стиль» панелі інструментів «Форматирование». Застосувати  потрібний стиль до виділеного тексту (Заголовок 1, Заголовок 2, тощо). Або скористатися режимом перегляду структури документа (рис. 1) (Вид / Структура); 

Рис. 1. Панель інструментів "Структура"

2. Після формування заголовків перейти в кінець документу, створити новий розділ та виконати команди Вставка / Оглавление и указатели / Оглавление. (Або Вставка / Ссылка / Оглавление и указатели / Оглавление).

 • при необхідності оновлення змісту – викликати контекстне меню на змісті та вибрати команду «Обновить поле».

3. Зберегти файл під ім’ям «Практична робота 15»

Завдання 7. Створення гіпертекстових документів

1. Створення посилань на розділи в тексті:

 • поставити закладки на початку кожного розділу (Вставка ® Закладка);

 • на початку документа ввести перелік розділів, тобто: "Таблиця 1", "Таблиця 2" тощо;

 • додати гіперпосилання до переліку розділів: для цього виділити назву розділу та виконати команди Вставка / Гиперссылка / Закладка;

 • зберегти документ в папці Word під іменем «Практична робота 15_1»;

 • закрити текстовий редактор.

2. Створення посилань на файли:

 • завантажити текстовий редактор Word за своїм шаблоном. Ввести перелік виконаних практичних робіт в 2 колонки;

 • до кожної практичної роботи додати гіперпосилання (Вставка / Гиперссылка / вибрати потрібну практичну роботу);

 • оформити документ темою (Формат / Тема);

 • зберегти документ як web-сторінку під іменем "Перелік практичних робіт";

 • закрити текстовий редактор.

3. Завантажити файл "Перелік практичних робіт" та переглянути його.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!