Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2665 Завдання до практичної роботи 18 на тему Ознайомлення з текстовим редактором MS Word та Створення шаблону документа, ПУЕТ

Завдання до практичної роботи 18 на тему Ознайомлення з текстовим редактором MS Word та Створення шаблону документа, ПУЕТ

« Назад

Практична робота 18 на тему Ознайомлення з текстовим редактором MS Word та Створення шаблону документа

Завдання 1. Ознайомлення з текстовим редактором MS Word

1. Завантажити текстовий редактор Microsoft Word.

2. Встановити параметри аркуша: верхнє, нижнє поля - 2,5; ліве - 3; праве поле - 1 (Файл / Параметры страницы).

3. Встановити параметри шрифту: шрифт - Arial; розмір - 14; колір - авто (Формат / Шрифт).

4. Встановити формати абзацу: вирівнювання – “по ширине”, міжрядковий інтервал – 2, перший рядок – відступ (Формат / Абзац).

5. Ввести текст під назвою "Моя майбутня професія". Текст повинен складатися не менше ніж з 5 абзаців.

6. Перші 3 абзаци скопіювати в кінець документу.

7. До кожного абзацу застосувати різні параметри:

– шрифту - шрифт, розмір, колір, підкреслення тощо;

– абзацу - вирівнювання, абзацний відступ, міжрядковий інтервал тощо;

– взяти абзац в кольорову рамку (Формат / Граница и заливка / Граница);

– змінити фон абзацу (Формат / Граница и заливка / Заливка).

8. Перевірити правопис (Сервис / Правописание).

9. Задати режим автоматичного переносу (Сервис / Язык / Расстановка переносов / Автоматическая расстановка переносов).

10. Виділити перший абзац і вивчити вплив команд із вікна Регистр (команди Формат / Регистр…).

11.Другий абзац відформатувати за допомогою команди автоформат, як звичайний документ із переглядом кожної зміни (Формат / Автоформат).

12. Організувати пошук слова, що зустрічається частіше всього в тексті (Правка / Найти).

13. Додати до тексту нумерацію сторінок: номер сторінки розташувати по центру, знизу (Вставка / Номера страниц).

14. Переглянути документ (Файл / Предварительный просмотр).

15. Зберегти документ в своїй мережевій папці в папці Word під іменем "Практична робота 1" (Файл / Сохранить). Закрити документ.

16. Створити документи з використанням існуючих шаблонів «Стандартная записка» та «Мастер календарей».

Завдання 2. Створення шаблону практичної роботи

Створити шаблон практичної роботи (Файл / Создать / Общие / шаблон / ОК).

а) Розташувати в колонтитулах (Вид / Колонтитулы):

і) в верхньому колонтитулі:

– зліва - поточну дату;

– по центру - прізвище, ім'я та по-батькові;

– справа - поточний час.

іі) в нижньому колонтитулі:

– зліва - ім'я файлу;

– справа - нумерацію сторінок.

б. Встановити параметри шрифту - Times new roman, розмір - 14.

в. Ввести по центру текст: "Практична робота № ".

г. Зберегти шаблон в своїй папці Word під іменем "Шаблон практ".

д. Закрити текстовий редактор.

е. Впевнитися, що шаблон створено вірно. Для цього в папці Word клацнути по своєму шаблону.

Завдання 3. Створення шаблону документа

1. Створити в папці Word новий шаблон під іменем «Avtobiograf» з параметрами:

а. сторінки ( поля − всі 2 см, орієнтація − альбомна);

б. шрифту (тип − Arial, розмір − 14, колір − синій);

в. абзацу (вирівнювання − по ширині, абзацний відступ − на 1,25см, інтервал між рядками − одинарний;

г. колонтитули: верхній − власне прізвище та група, нижній − поточна дата та час.

д. заголовок «Avtobiograf» розмістити по центру та виділити іншим розміром шрифту.

2. За шаблоном «Avtobiograf» створити новий документ, в якому внести власну автобіографію та зберегти даний файл під іменем «Автобіографія (власне прізвище)». Застосувати будь-яку тему оформлення документа (Формат / Тема).

3. Створити текстовий документ − службовий лист, використовуючи наступні параметри: верхнє поле − 3см, нижнє − 2см, ліве − 2,5см, праве − 2см; у верхньому колонтитулі відобразити дату створення документа та адресу відправника, у нижньому - дату відправлення листа, № сторінки та прізвище й ініціали автора. Формат аркуша – А4. Лист повинен мати не менше п’яти абзаців тексту з наведеними нижче параметрами:

а. абзац 1 – звернення до адресата. Відступ ліворуч − 3см, відступ праворуч − 8см. Шрифт Times New Roman, 16 пm, курсив. Інтервал перед першим рядком абзацу − 18 пm, після останнього рядку – 12 пm. Вирівнювання по правому краю;

б. абзаци 2 та 3 − основний зміст листа. Відступ ліворуч та праворуч − 0см, відступ першого рядка 1,25см. Шрифт Arial, 14 пm, звичайний. Вирівнювання по ширині;

в. абзаци 4 та 5: відступ ліворуч − 6см, праворуч − 2см. Шрифт Times New Roman, 14 пm, курсив. Інтервал перед першим рядком абзацу − 18 пm. Вирівнювання по лівому краю.

Завдання 4. Побудова шаблону титульного аркушу

1. Побудувати шаблон титульного аркуша з використанням панелі інструментів «Форма» (Вид / Панели инструментов / Формы).

Для додавання в документ поля форми необхідно помістити курсор в потрібне місце та натиснути необхідну кнопку.

Результат

Кнопка

Додавання текстового поля. Для нього може бути задано значення за умовчанням для цього необхідно натиснути кнопку параметри поля форми

 

Додавання прапорця поруч з незалежним параметром, котрий або встановлюється, або ні

 

Додавання поля зі списком можливих відповідей

 

Встановлення параметрів поля форми

 

Встановлення захисту форми

 

При встановленні параметрів текстового поля бажано встановити текст за умовчанням, що буде введено в форму до її зміни.

2. Після створення титульного аркуша встановити захист документа використовуючи команди Сервис / Установить защиту, або натиснути на кнопку .

На рис. 1 зображено приклад титульного аркуша курсової роботи. Жовтим кольором зображено текст, який буде змінюватися в залежності від кафедри, теми тощо. Тобто, саме в цих місцях необхідно встановити потрібні поля форми.

3. Шаблон зберегти в своїй мережевій папці під назвою "Шаблон титульного аркуша" 

Рис. 1. Приклад титульного аркуша курсової роботи

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!