Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2659 Завдання до практичної роботи 5-6 на тему Програмування алгоритмів розгалуженої структури, ПУЕТ

Завдання до практичної роботи 5-6 на тему Програмування алгоритмів розгалуженої структури, ПУЕТ

« Назад

Практична робота №5 на тему Програмування алгоритмів розгалуженої структури

Мета роботи: отримати навички складання програм для алгоритмів розгалуженої структури. Навчитися складати блок-схеми алгоритмів розгалуженої структури.

Завдання

1. Вивчити логічні операції OR AND. XOR, NOT та операції відношення (=, >, <, >=, <=, <>).

2. Вивчити синтаксис умовного оператору: скороченої форми (IF-THEN), повної форми (IF-THEN-ELSE).

3. Вивчити синтаксис оператору поліваріантного вибору CASE.

4. Скласти програму розв’язування завдання (див. табл. 2) за допомогою умовного оператору IF-THEN-ELSE і вивести результати на екран. Введення та виведення результатів організувати в зручній для користувача формі. Синтаксис умовного оператору викладено в додатку В.

5. Підготовити тести (їх число дорівнює числу гілок обчислювального процесу) для перевірки правильності роботи програми.

6. За допомогою програм MS Excel або «Калькулятор» обчислити значення функції на тестових прикладах і перевірити результати програми.

7. Скласти програму розв’язування завдання за допомогою оператору поліваріантного вибору CASE і вивести результати на екран. Введення та виведення результатів організувати в зручній для користувача формі. Синтаксис оператору CASE викладено в додатку В.

Завдання. Користувач вводить число від 0 до 100. Якщо введена парна або непарна цифра, то вивести відповідне повідомлення на екран; інакше вивести повідомлення про те, що користувач помилився і число в не діапазоні [0, 100].

8. Скласти блок-схему програми в пакеті MS Visio.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!