Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2653 Методичні вказівки з курсу Інформатика для студентів напряму Економічна кібернетика, ПУЕТ

Методичні вказівки з курсу Інформатика для студентів напряму Економічна кібернетика, ПУЕТ

« Назад

"Інформатика" для студентів напряму "Економічна кібернетика"

Загальні відомості 

ВСТУП ДО КУРСУ

Основною метою вивчення дисципліни «Інформатика» є формування знань, умінь і практичних навичок складання алгоритмів та програм з використанням алгоритмічної мови Object Pascal в середовищі Delphi (Turbo Delphi).

Після  вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

- поняття інформації та способи її обробки та використання;

- етапи розробки програм з використанням процедурних мов програмування, такі як: редагування, трансляція, компонування;

- типові алгоритмічні конструкції: послідовність, вибір,  повторення, множинний вибір;

- основні оператори мови Object Pascal;

- основні типи даних;

- структуровані типи даних: масиви, рядки, записи, множини, файли;

- типи функцій, механізми передачі параметрів-значень та параметрів-змінних;

- рекурсивні алгоритми;

- модульний принцип розробки програм;

- графічні засоби мови Object Pascal в середовищі Delphi (Turbo Delphi);

- основні принципи візуального програмування (Delphi, Turbo Delphi);

- етапи розробки програм мовами візуального та об’єктно-орієнтованого програмування;

- основні механізми об’єктно-орієнтованого програмування (наслідування, інкапсуляція, поліморфізм);

- бібліотеки візуальних компонент системи програмування Delphi;

- методи структурного, модульного та об’єктно-орієнтованого програмування;

вміти:

- складати лінійні програми;

- складати розгалужені програми;

- працювати з простими типами даних: цілими,  дійсними,  символьними, логічними;

- складати програми обробки масивів даних;

- використовувати процедури та функції при складанні програм;

- використовувати структуровані типи даних: масиви,  рядки,  записи, файли, списки, множини;

- складати алгоритми пошуку та сортування масивів;

- програмувати графічні алгоритми;

- розробляти алгоритми управління роботою прикладних програм методом візуального програмування;

- реалізувати багатомодульні програми;

- використовувати концепції об’єктно-орієнтованого програмування;

- складати програми мовою Delphi (Turbo Delphi);

- використовувати візуальні компоненти в програмах мовою Delphi (Turbo Delphi);

- налагоджувати програму в середовищі Delphi (Turbo Delphi).

Алгоритм вивчення дисципліни

Спочатку студент знайомиться з теоретичним матеріалом, викладеним в лекції. На підмогу студенту в більшості лекцій, викладені приклади програми. 

Після цього студенту рекомендується виконати практичне заняття за вивченої темою. Завдання беруться згідно свого варіанту.

На перевірку подається все практичне завдання повністю (!). Всі завдання з практичної розмістити в папці, яку називають так:

«Прізвище_» (латинськими літерами) +номер групи. 

Наприклад, Yemets_I11. 

Програми на перевірку подаються з усіма файлами проекту (в тому числі з виконуваним файлом – файлом з розширенням .exe), створеному в середовищі Delphi або Turbo DelphiКожну програму зберігаються в окремій папці, яка повинна мати строго визначену назву:

«Lab»+номер лабораторної+ «_Zavd»+ номер завдання. 

Наприклад, Lab2_Zavd3 означає, що представлено з другої практичної роботи третє завдання.

Програму подають на перевірку в папці з правильною назвою в заархівованому вигляді!

В одному проекті пишуть одну програму! 

Блок-схеми створюються в середовищі MV Visio (розширення файлу .vsd).

В одному файлі .vsd подають одну блок-схему.

Називати файли з блок-схемами слід так само, як папки з програмами:

«Lab»+номер лабораторної+ «_Zavd»+ номер завдання. 

Всі інші файли, наприклад, файл з розрахунками в MS Excel, називати аналогічно.

На рис. 1 показано, в якому вигляді слід здавати другу (для прикладу) практичну роботу. 

В разі потреби, папку з лабораторною (названу своїм прізвищем) також заархівувати.

Після виконання практичного заняття переходять до тестування з лекції. 

В кінці модулів виконуються підсумкові модульні роботи згідно варіанта. 

Також студенти виконують курсовий проект. Перелік тем до курсового проекту представлений в методичних рекомендаціях. Тема курсового проекту обов’язково узгоджується з керівником, при цьому підписуються заява та завдання. Вимоги до курсового проекту викладені в методичних рекомендаціях. 

Щотижня студент звітує по тому, що зроблено по курсовому проекту.

Курсовий проект здається до 14 тижня, після перевірки викладачем захищається. 

В кінці  семестру іспит.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!