Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2651 Розрахунок вартості реалізованої продукції, Складання фінансової звітності, Фінансовий облік, ЧНУ ім. Федьковича

Розрахунок вартості реалізованої продукції, Складання фінансової звітності, Фінансовий облік, ЧНУ ім. Федьковича

« Назад

Розрахунок вартості реалізованої продукції

Ціна продажу встановлюється на основі витрат підприємства, збільшених на певну величину націнки, яка відповідає запланованій нормі прибутковості.

Ціна продажу продукції розраховується за формулою:

Ціна = Витрати + Націнка

Планова норма прибутковості складає:

замовлення А-162 – 22%

замовлення Б-296 – 26% 

Складання фінансової звітності

На основі даних Головної книги, та керуючись вимогами П(С)БО-1, П(С)БО-2, П(С)БО-3, необхідно скласти баланс на початок та кінець звітного періоду (форма № 1) і звіт про фінансові результати за звітний період (форма № 2). 

Матеріали курсової роботи повинні підшиватись у такому порядку:

Титульна сторінка

завдання на виконання курсової роботи

Розділ А:

Зміст

перелік умовних позначень (у разі потреби)

Вступ

Основна частина

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Розділ Б. Практична частина:

Вихідні дані

Журнал реєстрації господарських операцій

Первинні документи

Синтетичні рахунки та відомості

Аналітичні рахунки

Розрахункові таблиці

Розрахунок фактичної собівартості випущеної підприємством продукції

Реєстри обліку

Головна книга

Оборотно-сальдова відомість

Форми звітності (Баланс, Звіт про фінансові результати)

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!