Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2649 Складання журналу реєстрації господарських операцій за звітний період, Фінансовий облік, ЧНУ ім. Федьковича

Складання журналу реєстрації господарських операцій за звітний період, Фінансовий облік, ЧНУ ім. Федьковича

« Назад

Складання журналу реєстрації господарських операцій за звітний період

Журнал реєстрації господарських операцій необхідно скласти на основі вихідних даних за варіантами  (таблиці 15-17) по формі, наведеній у табл.2.

Таблиця 2

Журнал реєстрації господарських операцій

за ________ місяць 201__ р.

№з/п

Дата

Первинний документ

 

 

 

 

Зміст господарської операції

Сума, грн.

Кореспондуючі рахунки

Реєстри обліку

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

У графі 3 необхідно вказати назву первинних документів, на підставі яких складається Журнал реєстрації господарських операцій.

У графі 5 проставляються суми, вказані в завданні або визначені студентами самостійно. При цьому кількість операцій в Журналі реєстрацій може не співпадати з їх кількістю у вихідних даних для його складання, оскільки ряд показників студенти розраховують самостійно.

У графі 6 і 7 слід вказати коди рахунків, які кореспондують за господарськими операціями.

У графі 8 необхідно вказати реєстри обліку, в яких відображаються господарські операції. 

Складання реєстрів аналітичного та синтетичного обліку за звітний період 

При виконанні цього розділу потрібно навести загальну схему бухгалтерського обліку з журнальної форми, розглянути послідовність та порядок складання облікових регістрів передбачених даною формою обліку.

На основі даних про залишки на рахунках на початок місяця і Журналу реєстрації господарських операцій необхідно відкрити регістри аналітичного та синтетичного обліку з журнальної форми обліку, записати в них проведені за місяць операції, підрахувати обороти, а в необхідних випадках – сальдо на кінець місяця.

На основі даних Журналів зробити записи в Головній книзі з бухгалтерських рахунків, підрахувати обороти по дебету усіх відкритих рахунків і вивести кінцеві залишки.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!