Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2648 Методичні вказівки до розв’язування наскрізної задачі, Фінансовий облік, ЧНУ ім. Федьковича

Методичні вказівки до розв’язування наскрізної задачі, Фінансовий облік, ЧНУ ім. Федьковича

« Назад

Методичні вказівки до розв’язування наскрізної задачі

Для розв’язування практичного завдання необхідно:

  • Скласти початковий баланс.

  • Заповнити Журнал реєстрації господарських операцій відповідно до наведеної форми.

  • При заповненні Журналу реєстрації господарських операцій провести розрахунки для визначення необхідних сум.

  • Заповнити первинні документи за даними господарських операцій..

  • Обчислити фактичну собівартість продукції.

  • Відкрити необхідні Журнали та Відомості і рознести в них операції.

  • Скласти Головну книгу.

  • Скласти баланс підприємства, звіт про фінансові результати. 

Кожна господарська операція фіксується у відповідному первинному документі. Студент повинен заповнити на свій вибір 25 форм первинних документів, що наведені нижче (кожний в одному примірнику), або інші. Первинні документи заповнюються тільки за даними господарських операцій, які відбувалися у звітному кварталі.

Необхідно заповнити такі форми первинних документів: ПКО, ВКО, звіт касира, платіжна відомість, платіжне доручення, заява на акредитив, розрахунково-платіжна відомість, табель обліку використаного робочого часу, особовий рахунок працівника підприємства, інвентарна картка основних засобів, акт приймання-передачі основних засобів, акт введення в експлуатацію основних засобів, акт на списання основних засобів, податкова накладна, рахунок-фактура, довіреність, прибутковий ордер, накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів, лімітно-забірна карта, карта складського обліку матеріалів, довідки та розрахунки бухгалтерії.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!