Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2642 Захист курсової роботи, Фінансовий облік, ЧНУ ім. Федьковича

Захист курсової роботи, Фінансовий облік, ЧНУ ім. Федьковича

« Назад

Захист курсової роботи

Виконана студентом курсова робота реєструється на кафедрі.

Роботу повинен прорецензувати керівник. На курсові роботи за ухвалою ЧНУ дається рецензія, яка оформлюється на спеціальному бланку викладачем (рецензентом від кафедри),  виставляється оцінка курсової роботи.

Рецензент відзначає її позитивні сторони та недоліки, а у випадку необхідності вказує, що необхідно доопрацювати. Рецензія закінчується висновком, чи може бути робота допущена до захисту, а також можуть бути сформовані пропозиції, в якому напрямку студенту продовжити дослідження.

Як заохочення кращі курсові роботи можуть рекомендуватися до друку, а також до участі в накових конференціях, конкурсах і дослідницьких грантах.

У випадку незадовільної оцінки курсова робота до захисту не допускається та повертається на доопрацювання. Студент повинен усунути вказані у рецензії недоліки і повернути роботу для повторного рецензування. При цьому попередня рецензія обов'язково додається.

Якщо роботу допущено до захисту, студент повинен ознайомитися з рецензією та підготуватися до захисту. При цьому він повинен підготувати відповіді на зауваження, згадані у рецензії, та показати виправлені у роботі недоліки, зазначені рецензентом.

Захист курсової роботи проводиться перед початком сесії. Захист приймає комісія у складі двох-трьох викладачів кафедри за участю наукового керівника. За 10-15 хв. студент повинен коротко викласти мету, зміст і висновки з теми проведеного дослідження. Потім відповісти на запитання комісії.

При оцінці курсової роботи береться до уваги :

- зміст роботи;

- якість роботи;

- відповідність оформлення роботи вимогам;

- навички студента пов'язувати теоретичні питання з практикою господарювання;

- повнота і точність відповіді на запитання.

Оцінка курсової роботи виставляється у заліковій книжці та реєструється на спеціальному бланку відомості.

Студент, який одержав на захисті незадовільну оцінку, до іспиту з курсу “Бухгалтерський фінансовий облік” не допускається.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!