Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2636 Збір інформації, Фінансовий облік, ЧНУ ім. Федьковича

Збір інформації, Фінансовий облік, ЧНУ ім. Федьковича

« Назад

Збір інформації

Після вибору теми курсової роботи необхідно з перших днів перебування на підприємстві орієнтувати себе на поглиблене вивчення всіх питань, пов'язаних з обраною темою. Насамперед ґрунтовно познайомитися з обсягом і специфікою виробництва, обліковою політикою підприємств, структурою обліковою апарату, документообігом, системою обліку, звітності та внутрішньогосподарського контролю, ступенем централізації й автоматизації облікових і обчислювальних робіт.

Одночасно з вивченням стану обліку й звітності на підприємстві з'ясуйте питання про ступінь їх прогресивності, а також можливості удосконалення. Адже вдосконалення методології й організації бухгалтерського обліку – процес безперервний, бо в протилежному разі він буде відставати від зростаючих вимог виробництва. Причому вдосконалення форм і методів обліку, складання періодичної та річної звітності повинно обов'язково супроводжуватись їх спрощенням.

При вивченні цих питань ознайомтеся також із положеннями про відділи та служби підприємства та посадовими інструкціями працівників облікового апарату. Одночасно вивчіть місячні, квартальні та річні звіти й пояснення до них. Деякі матеріали аналітичних записів з дозволу керівництва підприємства можна використати в курсовій роботі, але з обов'язковим посиланням на джерело. Крім того, особливу увагу зверніть на такі основні питання, як ознайомлення з організаційною структурою підприємства, організацією роботи бухгалтерії.

Перед складанням плану курсової роботи визначте об’єкт дослідження, встановіть межі досліджуваного матеріалу в часі, покажіть його розвиток у динаміці. Перед поглибленим вивченням сучасного стану доцільно зробити невеликий історичний екскурс і коротко викласти розвиток досліджуваного явища за більш або менш тривалий період.

Установивши наявність необхідної та достатньої інформації, корисно накреслити макети таблиць для копіювання необхідних даних.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!