Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2634 Послідовність виконання курсової роботи, Фінансовий облік, ЧНУ ім. Федьковича

Послідовність виконання курсової роботи, Фінансовий облік, ЧНУ ім. Федьковича

« Назад

Послідовність виконання курсової роботи

Виконання курсової роботи складається з таких етапів:

1) ознайомлення з темою теоретичної частини курсової роботи;

2) добору й аналізу літератури за запропонованою темою, складання попереднього плану курсової роботи;

3) консультації з викладачем, затвердження остаточного плану курсової роботи;

4) написання тексту теоретичної частини роботи згідно з вимогами до її оформлення;

5) розв’язання наскрізної задачі практичної частини роботи;

6) подання роботи для перевірки викладачу;

7) ознайомлення із зауваженнями викладача, виправлення помилок (за їх наявності), повторного подання курсової роботи;

8) захисту курсової роботи.

При виборі теми курсової роботи студент враховує коло своїх інтересів у вивченні певної проблеми, її актуальність, можливість одержання конкретних облікових і звітних даних, наявність спеціальної наукової літератури.

Разом із затвердженням теми кафедра призначає за кожною курсовою роботою наукового керівника.

Курсова робота виконується на практичних матеріалах підприємств і спрямовуються на розв'язання актуальних проблем. Кафедра заохочує виконання тем на прохання підприємств за замовленнями.

При виборі теми курсової роботи студент зобов’язаний оцінити її зв’язок з питаннями сучасного етапу розвитку економіки, врахувати вимоги, які висуваються на сьогодні до працівників обліку.

Зупинившись на обраній темі, студент узгоджує її з науковим керівником.

За згодою керівника студент подає на ім’я завідуючого кафедрою заяву із проханням затвердити тему. Заява (додаток Б) повинна містити точне формулювання теми курсової роботи із зазначенням підприємства, на базі якого буде виконуватись робота.

Перелік тем курсових робіт розробляється й затверджується кафедрою (додаток А).

За студентом залишається право клопотання про уточнення або зміну назви теми курсової роботи протягом перших 10 днів, але тільки за погодженням з науковим керівником. Будь-яка зміна затвердженої назви теми курсової роботи можлива тільки з дозволу завідуючого кафедрою.

Протягом поетапного виконання курсової роботи студент періодично консультується з керівником, звітує про роботу, надає керівникові початкові варіанти частин роботи (згідно з планом-графіком виконання курсової роботи). 

Графік

подання курсових робіт студентів

спеціальності «Облік та аудит»,

денної форми навчання

Затвердження плану курсової роботи керівником до 20 вересня 

- подача керівнику:

 1 розділу до 05жовтня

 2 розділу до 20жовтня

 3 розділу до 05 листопада

 наскрізної задачі до 20 листопада

Курсова робота має бути подана на кафедру до 25 листопада

Час і періодичність консультацій визначається науковим керівником.

Студент зобов’язаний врахувати в роботі зауваження та пропозиції керівника.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!