Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2629 Методичні вказівки до виконання графічної частини проекту, Технологія та технохімічний контроль галузі, НУХТ

Методичні вказівки до виконання графічної частини проекту, Технологія та технохімічний контроль галузі, НУХТ

« Назад

6. Методичні вказівки до виконання графічної частини проекту

Виконуючи та оформлюючи графічну частину проекту, слід дотримуватись вимог нормативних документів, які діють у технічному кресленні й передбачені ЕСКД.

Графічну частину проекту виконують олівцем або на комп’ютері за програмою Автокад на аркушах формату А1 (594 х 841 мм). За потреби формат можна збільшити нарощуванням меншої сторони аркуша, але його формат має відповідати форматам, встановленим ГОСТ 2.301―68.

На аркуші креслять рамку на відстані 5 мм зверху, знизу, справа і 20 мм - зліва. У нижньому правому кутку зображають основний напис встановленого виду.

6.1. Технологічна схема 

Апаратурно-технологічну схему виконують на одному аркуші формату А1. На ньому креслять схему зберігання і підготовки сировини, яка є спільною для всього асортименту виробів, що випускає завод, та технологічну лінію виготовлення виробу і зберігання хліба.

Для виконання схеми спочатку треба нанести на аркуші лінії рівнів поверхів, на яких потім розміщують контурне зображення обладнання. Устаткування на поверхах розміщують за ходом технологічного процесу. Для продуктів бажано забезпечити самотік або транспортування. Устаткування зображають у вигляді контуру, який відповідає зображуваному апарату чи машині. Для обладнання масштабу можна не дотримуватись, але обов’язково слід зберігати певну пропорційність.

У технологічній схемі зображенням обладнання характеризують певну стадію технологічного процесу; якщо на одному й тому самому обладнанні здійснюють дві або більше операції, обладнання для зображення кожної операції повторюють. Наприклад, замішування опари, замішування тіста і оздоблення тіста - операції, які здійснюються на одній і тій же тістомісильній машині, тому в схемі в даному випадку вона має бути зображена тричі.

Рух продуктів на схемі зображають лініями. Крім продуктових комунікацій, на схемі показують подавання холодної та гарячої води, пари, повітря, зображують підігрівання води й отримання пари на заводі.

Основний продукт (борошно, напівфабрикати, готові вироби) показують суцільною лінією. Воду, пару, повітря позначають відповідно лініями з цифрами 1, 2, 3. У розривах ліній позначають інші продукти номерами, починаючи з 28-го.

Продуктові лінії підводять і відводять в апаратах у тих місцях, де вони підводяться насправді. Напрям руху показують стрілками.

У нижній лівій частині аркушу у вигляді таблиці наводять умовні позначення трубопроводів (Додаток Е).

Обладнання на схемі нумерують і далі складають перелік елементів (експлікацію). На ці номери обладнання потрібно посилатися під час описування технологічної схеми в пояснювальній записці. Перелік елементів на технологічній схемі виконують на полі креслення над основним написом або поряд з ним і заповнюють зверху вниз (ДодатокД).

У розділі "Позиція" записують номер, під яким значиться обладнання у технологічній схемі; в розділі "Назва" пишуть назву обладнання. У розділі "Марка, тип" ― марку типового обладнання. Наприклад: ВУ-4/6; ХТД; А2-ХТН тощо. У розділі "Кількість" вказують загальну кількість, передбачену розрахунком.

Експлікацію елементів пишуть по відділеннях відповідно до послідовності ходу технологічного процесу. Назву кожного відділення в експлікації вказують у вигляді заголовка і підкреслюють. Щоб не допустити помилок під час її складання, треба подати на аркуші креслення потрібну кількість рядків, а далі приступити до її оформлення.

У разі зображення однотипного обладнання треба відмітити специфіку його використання і позначити різними позиціями. Наприклад, "живильник для подачі борошна у просіювальну машину" і "живильник для подавання борошна у виробничі силоси"; "шнек для транспортування опари" й "шнек для механічного оброблення і транспортування тіста".

По ходу технологічного процесу проставляють місця контролю технологічних параметрів. При цьому від обладнання вниз проводять виносну лінію з колом діаметром 8-10 мм і в ньому проставляють умовне позначення параметру, що контролюється.

Рекомендуються такі позначення:

ОП ― органолептичні показники;

t ― температура;

Т ― тривалість;

W ― масова частка вологи продукту;

φ ― відносна вологість повітря;

К ― кислотність;

С ― концентрація;

G ― маса;

Gд ― масова частка металодомішок.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!