Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2620 Розрахунок виробничих рецептур і вибір технологічних параметрів, Технологія та технохімічний контроль галузі, НУХТ

Розрахунок виробничих рецептур і вибір технологічних параметрів, Технологія та технохімічний контроль галузі, НУХТ

« Назад

3.4. Розрахунок виробничих рецептур і вибір технологічних параметрів

Якщо напівфабрикати готують в устаткуванні безперервної дії, при розрахунку виробничих рецептур визначають витрати сировини і напівфабрикатів за хвилину.

Якщо напівфабрикати готують порційним способом в обладнанні періодичної дії, виробничі рецептури складають на одну порцію завантаження апарату (діжі, заварювальної машини).

Для розрахунку виробничої рецептури обчислюють коефіцієнт перерахунку, на який потім перемножують дані таблиці пофазної рецептури.

У разі приготування напівфабрикатів безперервним способом визначають витрати борошна за годину при роботі однієї печі , кг/год

де Ргод – годинна продуктивність печі, кг/год; Вх – плановий вихід хліба.

Потім розраховують коефіцієнт перерахунку пофазної рецептури.

У випадку порційного приготування напівфабрикатів коефіцієнт перерахунку обчислюють залежно від допустимої величини завантаження діжі борошном Ет

де ет кількість борошна, кг, що завантажують на 100 дм3 геометричного об'єму діжі; Vд – геометричний об'єм діжі, дм3.

Коефіцієнт перерахунку пофазної рецептури.

Якщо першу фазу готують безперервним способом, а другу – порційним, або навпаки, то для кожної фази обчислюють свій коефіцієнт перерахунку.

У разі приготування тіста в діжкових конвеєрах Ш2-ХБВ і Ш2-ХББ під час розрахунку Ет у формулу (3.85) підставляють геометричний об'єм діжі конвеєра Vд, що дорівнює 330 дм3. Можна також у формулу (3.85) підставити об'єм діжі тістомісильної машини Р3-ХТИ (Vд = 200 дм3), у цьому випадку завантаження борошна на 100 дм3 геометричного об'єму збільшується приблизно в 1,5 рази, оскільки тісто в діжі тістомісильної машини не бродить.

У розрахунку виробничої рецептури для приготування напівфабрикатів у заварювальній машині коефіцієнт перерахунку пофазної рецептури розраховують згідно з формулою

де Енф – кількість напівфабрикату в заварювальній машині, яку приймають на 25-30 % меншою за ємність апарату або обчислюють, виходячи з об'єму апарата для бродіння напівфабрикату та ритму його заповнення (див. розділ «Розрахунок обладнання»); Gнф – маса напівфабрикату відповідно до пофазної рецептури.

Результати розрахунку виробничих рецептур зводять у табл. 3.25.

Таблиця 3.25

 Виробнича рецептура приготування тіста для ……. 

Сировина

І напівфабрикати

Фази технологічного процесу

опара, на один заміс, кг

або за хвилину, кг/хв

тісто, на один заміс, кг

або за хвилину, кг/хв

Борошно

 

 

Дріжджі

 

 

Розчин солі

 

 

Вода

 

 

Опара

 

 

Разом …

 

 

Температуру води на замішування напівфабрикатів (опари, закваски) , ºС, розраховують за формулою

де tнф, tб відповідно температура опари або закваски і борошна, ºС; сб, св ― теплоємність борошна, води, кДж/кг·К (відповідно сб = 1,257, св = 4,19); n ― поправка, яка залежить від пори року (влітку приймають 0 - 1º С, навесні та восени ― 2º С, взимку ― 3º С).

Температуру води для замішування тіста , ºС, обчислюють за формулою

де tТ ― задана температура тіста, ºС; ― кількість борошна в тісті, кг; tб ― температура борошна, ºС; снф ― теплоємність напівфабрикату, кДж/кг·К, обчислюють за формулою (3.90); Gнф ― кількість напівфабрикату, кг; tнф ― температура напівфабрикату на момент замішування тіста, ºС; ― кількість води, внесеної у тісто, кг.

Теплоємність напівфабрикату обчислюють за формулою

де ― кількість борошна в напівфабрикаті, кг; ― кількість води, внесеної в напівфабрикат, кг; Gнф ― кількість напівфабрикату, кг; сб і св― теплоємність відповідно борошна і води, кДж/кг·К.

У проекті для кожного сорту виробів наводять технологічні параметри приготування за фазами: тривалість, температура, вологість, кислотність, які беруть за технологічними інструкціями або за досвідом роботи підприємств залежно від прийнятої технології приготування тіста. Параметри технологічного процесу наводять у вигляді таблиці (табл. 3.26). 

Таблиця 3.26

 Технологічний режим приготування ………… 

Параметри

процесів

Одиниці

виміру

Опара

Тісто

Початкова температура

º С

 

 

Кінцева кислотність

град

 

 

Вологість

%

 

 

Тривалість бродіння

хв

 

 

Маса шматків тіста

кг

 

 

Тривалість вистоювання

хв

 

 

Температура у вистійній шафі

º С

 

 

Відносна вологість у вистійній шафі

 

%

 

 

Тривалість випікання

хв

 

 

Температура пекарної камери

º С

 

 

У таблицю технологічних режимів вносять розрахункову величину маси шматків тіста , кг, з урахуванням прийнятих технологічних затрат на упікання та усихання

де Gхлмаса готового виробу, кг; Gуп – упікання, %; Gус – усихання, %.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!