Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2619 Розрахунок виходу виробів, Технологія та технохімічний контроль галузі, НУХТ

Розрахунок виходу виробів, Технологія та технохімічний контроль галузі, НУХТ

« Назад

3.3. Розрахунок виходу виробів

Вихід хліба Вх, %, залежить від виходу тіста, виготовленого з сировини, передбаченої рецептурою, технологічних затрат і втрат. Його обчислюють за формулою.

де Вб ― втрати борошна до замішування напівфабрикатів; Вт втрати борошна та тіста від початку замішування до посадки тістових заготовок у піч; Збр затрати при бродінні напівфабрикатів; Зобр затрати при обробленні тіста; Зуп затрати при випіканні (упікання); Зукл зменшення маси хліба під час транспортування його від печі та укладанні на вагонетки або у контейнери; Зус ― затрати під час зберігання хліба (усихання); Вкр ― втрати хліба у вигляді крихт або лому; Вшт ― втрати від неточності маси хліба при приготуванні штучних виробів; Вбр ― втрати від переробки браку.

Всі втрати і затрати виражають у перерахунку на масу тіста у кілограмах.

Фактично перераховані втрати і затрати встановлюють для кожного виду виробів залежно від умов виробництва й періодично контролюють. Розміри втрат і затрат приймають на підставі заводських даних або за даними джерел [8, табл. 114; 12].Середні величини втрат і затрат наведені в додатку Л.

Розрахунок виходу хлібних і булочних виробів проводять за методикою, наведеною у табл. 3.22.

Таблиця 3.22

 Розрахунок виходу хлібних і булочних виробів

Показники

і розрахункові формули

Розрахунок

 для виробів

1

2

Середньозважена вологість сировини Wсир, %:

, (3.67)

де Wб + Wдр + Wс + … вологість борошна, дріжджів, солі

 та іншої сировини, %.

 

Продовження табл. 3.22

1

2

Маса тіста із 100 кг борошна Gт, кг:

де Gсир ― маса сировини у тіста з 100 кг борошна, кг;

К - маса сировини на оздоблення та включення, кг.

 

Втрати борошна до замішування тіста Вб, кг:

 

Втрати борошна і напівфабрикатів від замішування до випікання, Вт, кг:

де ― вологість відходів, %.

 

Затрати при бродінні напівфабрикатів Збр, кг:

або *.

 

Затрати на оброблення тіста Зобр, кг

 

Затрати від упікання Зуп, кг:

 

Затрати при укладанні Зукл, кг:

 

Затрати від усихання, Зус, кг:

 

Втрати від неточності маси штучних виробів, Вшт, кг:

 

Втрати від крихт і лому Вкр, кг:

 

Втрати від переробки браку, Вбр, кг

 

Вихід виробів, Вх, кг

Вх=Gт-(Вбтбр+Зобрупуклусшткрбр). (див. 3.66)

 

*Примітка. У формулі Ссп - вміст спирту в тісті, %; Слк- вміст летких кислот у тісті, % (для пшеничного тіста не враховується). 

Для бубличних і сухарних виробів вихід розраховують із врахуванням втрат сухих речовин. Спочатку розраховують середньозважену вологість сировини за формулою (3.67).

Вихід виробів Вс, кг, розраховують за формулою

де Вср – сума втрат сухих речовин на всіх стадіях виробництва, %; Wв – вологість виробів, %.

Для сухарних виробів розраховують також вихід сухарних плит за методикою, наведеною в табл.3.22, і вихід сухарів з плит , кг, за формулою

де Вс – вихід сухарів, %; Вх – вихід сухарних плит, %.

Для всіх виробів, передбачених завданням, обчислені виходи порівнюють з плановими, які нині діють у промисловості, й складають зведену таблицю виходів 3.23.

Таблиця 3.23

Зведена таблиця виходів 

Назва

виробу

Вихід

тіста

Вихід хліба, %

розрахунковий

плановий

1

2

3

4

 

 

 

 

Розрахунковий вихід має бути вищим за плановий на 0,5-1,5 %, це свідчить про наявність резервів для економії сировинних ресурсів. У подальших розрахунках використовують плановий вихід хліба.

Приклад 10. Обчислити вихід хліба "Червоносільський" із борошна першого сорту за такими вихідними даними.

Тісто готується, кг, із борошна Gб = 100; дріжджів пресованих Gдр = 1,0; солі Gс = 1,5; цукру Gцук = 3,0. Вологість, %: тіста Wт = 44,5; дріжджів Wдр = 75; солі Wс = 0,0; Wцук = 0,0.

Зберігання борошна передбачається безтарним способом, приготування тіста - на великій густій опарі зі скороченим періодом бродіння у тістоприготувальному агрегаті, випікання поштучного хліба - у печах ППП-50. Величини витрат і втрат приймаються за літературними даними відповідно до прийнятих показників технологічного процесу.

Обчислюємо загальну кількість сировини. У нашому прикладі вихідні дані до розрахунку наведені в табл. 3.24.

Gсир = 100 + 1,0 + 1,5 + 3,0 = 105,5 кг.

Середньозважену вологість сировини визначаємо за формулою: 

Вихід тіста визначаємо за формулою (3.68).

Втрати борошна до замішування тіста визначаємо за формулою (3.69).

Втрати борошна і тіста в період від замішування тіста до посадки його в піч визначаємо за формулою (3.70).

Витрати при бродінні напівфабрикатів обчислюємо за формулою (3.72).

Втрати борошна при обробленні тіста розраховуємо за формулою (3.73).

Витрати під час випікання хліба (3.74).

Витрати під час укладання гарячого хліба визначаємо за формулою (3.75).

Витрати від усихання хліба (формула 3.76).

Втрати з крихтами і ломом визначають за формулами (3.78). Якщо втрати qкр.хл становлять % до маси хліба.

Втрати за рахунок неточної маси штучних виробів визначають за формулою (3.77).

Втрати від переробки браку визначають за формулами (3.79). Якщо втрати qбр.хл становлять  до маси хліба.

Обчислені значення втрат і затрат вносять до табл. 3.24, округлюючи до 0,01 %, і підсумовують їх. Віднявши суму втрат і витрат від величини виходу тіста, одержуємо значення виходу хліба:

163,00 - 24,04 = 138,96 %.

Плановий вихід хліба "Червоносільський" із борошна першого сорту становить 137-138 %.

Таблиця 3.24

Вихідні дані для розрахунку виходу хліба "Червоносільського" із борошна першого сорту масою 0,8 кг 

Види втрат і витрат

при заданих технологічних умовах

Вихідні дані для

розрахунку виходу хліба

Втрати і витрати

у перерахунку до тіста

Позначення, розмірність

Величина

Позначення

Величина

1

2

3

4

5

Вихід тіста

т, %

163,0

-

-

Втрати борошна до приготування тіста за умови безтарного зберігання

б, % до маси борошна

0,03

 

Вб

0,04

Втрати борошна і тіста у разі приготування в тістовому агрегаті

∆т, % до маси борошна

0,05

Вт

0,08

Витрати сухих речовин на бродіння за умови приготування тіста на ВГО

Ссух, % до СР тіста

3,10

Збр

2,41

Витрати борошна під час оброблення тіста

обр, % до маси борошна

0,70

Зобр

0,38

Витрати на упікання в печах ППП-50

уп, % до маси тіста

8,40

Зуп

13,52

Витрати під час укладання гарячого хліба

укл, % до маси гарячого хліба

0,70

Зукл

1,03

Витрати від усихання хліба

ус, % до маси гарячого хліба

4,00

Зус

5,82

Втрати з крихтами і ломом

кр, % до маси борошна

0,03

Вкр

0,03

Втрати за рахунок неточної маси виробів

шт, % до маси гарячих виробів

0,50

Вшт

0,69

Втрати від перероблення браку

бр, % до маси борошна

0,02

Вбр

0,02

Всього втрат і витрат у розмірності виходу тіста

 

 

 

24,04

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!