Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2616 Технологічні розрахунки, Розрахунок продуктивності печей, Технологія та технохімічний контроль галузі, НУХТ

Технологічні розрахунки, Розрахунок продуктивності печей, Технологія та технохімічний контроль галузі, НУХТ

« Назад

3. Технологічні розрахунки

3.1. Розрахунок продуктивності печей

У цьому і кожному наступному підрозділі, пов’язаному з розрахунками, необхідно дати обгрунтування вибраної схеми розрахунку, навести розрахункові формули з їх розшифруванням і наведенням одиниць вимірювання в системі СІ. Результати розрахунків треба наводити, за можливості, у вигляді таблиць.

У даному розділі слід дати коротке обгрунтування вибору печей, виходячи з їх вартості, продуктивності, технічних та експлуатаційних переваг, якості продукції, що виготовляється, обраного асортименту тощо [5, 15, 18, 19, 26].

Для розрахунку або уточнення виробничої потужності хлібозаводу та побудови графіка роботи печей необхідно обчислити їх продуктивність за годину , кг/год:

де ― кількість рядів по довжині поду в тунельній печі або кількість робочих колисок у конвеєрній (тупиковій) печі, шт; n ― кількість виробів по ширині поду в тунельній печі або на одній колисці в колисково-подиковій печі, шт; ― стандартна маса виробу, кг;  ― тривалість випікання, хв.

Необхідні для розрахунків дані приймають згідно [5, 6, 7, 15, 17, 18] і зводять у табл. 3.1. 

Таблиця 3.1

Вихідні дані для розрахунку виробничої потужності печей 

 

Вироби

Маса

виробу, кг

Кількість виробів на поду, шт.

Тривалість випікання, хв.

по довжині

по ширині

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Кількість виробів на колисці або кількість виробів по ширині поду в тунельній печі n, шт, розраховують, виходячи з довжини й ширини виробів і відстані між ними

де В, b ― ширина відповідно колиски чи поду печі та виробу, мм;  ― відстань між виробами, мм. Зазвичай = 30…40 мм.

Кількість рядів виробів по довжині поду тунельної печі N, шт, визначають за формулою

де L, l ― довжина відповідно поду печі та виробу, мм.

Кількість колисок в печі приймають з технічної характеристики печі [6, 15].

Якщо вироби випікають на листах, спочатку розраховують кількість виробів, які випікаються на одному листі.

Кількість виробів по ширині листа , шт, розраховують за формулою

де ― ширина листа, мм; ― ширина або довжина виробу, мм (по ширині листа); ― відстань між виробами, мм (20 - 40).

Кількість виробів по довжині листа , шт, розраховують за формулою

де  ― довжина листа, мм; ― довжина або ширина виробу, мм (по довжині листа).

Кількість виробів по ширині та довжині листа округлюють до цілого числа в меншу сторону (відкидаючи цифри після коми).

Кількість листів на колисці Nл приймають, виходячи з довжини листа і довжини колиски. Розміри колиски приймають за технічною характеристикою печі, яка є в довідковій літературі.

Кількість виробів на колисці печі n, шт, визначають за формулою

Продуктивність за годину , кг/год, шафних печей розраховують за формулою

де ― кількість листів на візку шафної печі, шт. (беруть з технічної характеристики печі та візка).

Густина та порядок посадки тістових заготовок на під печі в комплексно-механізованих лініях має своє, чітко визначене, значення, яке залежить від способу випікання (на поду, на листах, у "злип", у формах), конструкції посадчика, що необхідно враховувати у розрахунках.

Довжину і ширину поду приймають з технічної характеристики печі [5, 6, 7, 15].

Якщо вироби випікають у тунельній печі на листах, обчислюють спочатку кількість виробів на листі за формулами (3.4), (3.5). Кількість листів по довжині та ширині поду печі розраховують за формулами (3.2), (3.3), в які підставляють відповідно не довжину  і ширину  виробу, а довжину і ширину листа ― залежно від того, як їх вкладають на під печі.

Після розрахунку продуктивності печей за годину розробляють графік роботи печей протягом доби. Зразок виконання графіка наведено на рис. 3.1. 

 

печі

 

Марка

печі

Години доби

Перша зміна

Друга зміна

Третя зміна

7

 

15

 

23

 

1

ФТЛ-2

************

 

*************

 

************

 

2

ПХС-25М

--------------------

 

---------------------

 

--------------------

 

3

ППП-50

ІІІІІІІІІІІІІІІІІ

 

ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ

 

ІІІІІІІІІІІІІІІІІ

 

Рис. 3.1. Графік завантаження печей протягом доби

** - випікання булки ярославської з борошна пшеничного першого сорту масою 0,2 кг;

-- - випікання хліба білого подового масою 0,8 кг з борошна пшеничного першого сорту; ІІІІІ - випікання хліба дарницького подового масою 1,0 кг. 

Графік роботи печей розробляють із врахуванням спеціалізації печей і технологічних ліній для певного асортименту виробів, терміну реалізації готової продукції та режиму реалізації продукції в даному населеному пункті.

Після цього визначають добову продуктивність печей по даному виробу , кг/добу

де  ― кількість годин роботи печі за добу.

Далі розраховану виробничу продуктивність печей зводять у табл. 3.2 і визначають продуктивність заводу. 

Таблиця 3.2

Виробнича продуктивність заводу в заданому асортименті (приклад) 

 

№ печі

 

Марка

печі

 

Асортимент

виробів

Продуктивність за годину,

кг

Тривалість роботи печей протягом доби, год.

Продуктивність

за добу,

кг

1

ФТЛ-2

Булка ярославська масою 0,2 кг

 

380

 

23

 

8740

2

ПХС-25М

Хліб білий подовий масою 0,8 кг з борошна пшеничного першого сорту

 

 

420

 

 

23

 

 

9660

3

БН-50

Хліб дарницький подовий масою 1,0 кг

 

1050

 

23

 

24150

 

Всього …

 

 

42550

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!