Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2613 Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу Технологія та технохімічний контроль галузі, НУХТ

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу Технологія та технохімічний контроль галузі, НУХТ

« Назад

Міністерство освіти і науки України 

Національний університет харчових технологій 

 

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу Технологія та технохімічний контроль галузі 

для студентів спеціальності 5.05170104

"Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів

і харчоконцентратів"

денної та заочної форм навчання

 

Схвалено

на засіданні кафедри технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів 

Протокол № 26

від 15 травня 2007 р.

  

Київ НУХТ 2008

 

Технологія та технохімічний контроль галузі: Метод. вказівки до викон. курсового проекту для студ. спец. 5.091714 "Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів" ден. та заоч. форм навч. / Уклад.: В.І. Дробот, В.Г. Юрчак, В.М. Ковбаса, Ю.В. Устинов, Л.І. Удворгелі, В.Б. Сандурський, В.П. Рак, С.Д. Паливода. ― К.: НУХТ, 2008. ― 72 с. 

Рецензент Т.О. Степаненко, к.т.н., доцент. 

Укладачі: В.І. Дробот,

В.Г. Юрчак,

В.М. Ковбаса, доктори техн. наук, проф.,

Ю.В. Устинов,

Л.І. Удворгелі, кандидати техн. наук,

В.Б. Сандурський,

В.П. Рак,

С.Д. Паливода, викладачі 

Відповідальний за випуск В.М. Ковбаса, д-р техн. наук, проф.

 

Вступ 

Курсовий проект з дисципліни "Технологія та технохімічний контроль галузі" є самостійною роботою студентів.

Метою курсового проекту є:

поглиблення знань студентів із технології, обладнання хлібопекарського виробництва, технохімічного контролю сировини, напівфабрикатів і готових виробів;

формування вміння обирати й обгрунтовувати вибір технологічних схем виробництва: способів приготування тіста, технологічних режимів і обладнання для заданого асортименту виробів;

набуття навичок проектування, засвоєння основних норм проектування згідно вимог ГОСТ та ЕСКД;

удосконалення вміння користуватися навчальною, довідковою та періодичною літературою з метою відображення у проекті новітніх досягнень у технології та технічному переоснащенні галузі.

Завдання для курсового проекту видають студентам перед технологічною практикою. Під час виробничої практики студенти працюють над вибором способів приготування тіста і технологічної схеми виробництва заданого їм асортименту, частково виконують технологічні розрахунки.

Після технологічної практики матеріали, підготовлені студентами, перевіряє викладач і дає вказівки для подальшої роботи.

Під час навчання студенти продовжують виконувати проекти за встановленим графіком. Кожного тижня вони звітують про виконану роботу. Виконані розділи проекту перевіряє викладач і дає вказівки щодо подальшої роботи. Після закінчення всього проекту його перевіряє викладач. Студенти доопрацьовують проект згідно з зауваженнями викладача. Після доопрацювання їх допускають до захисту.

Під час захисту курсових проектів студенти роблять доповідь, в якій дають характеристику виконаної роботи, з обгрунтуванням прийнятих рішень, відповідають на запитання викладачів, пов’язані з темою курсового проекту.

Оцінка курсового проектування враховує якість виконаної роботи, вчасність її виконання, самостійність роботи студента, якість доповіді та відповідей на запитання.

У даних методичних вказівках дається характеристика курсового проекту і вимоги до виконання окремих його розділів.

При написанні даних методичних вказівок були використані нормативні документи по оформленню: ДСТУ БА.2.4.–4–99, вимоги Вищої атестаційної комісії до оформлення дисертацій та стандартів, що стосуються книговидання, в яких є певні відмінності між собою.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!