Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2610 Заліковий тест №3 з дисципліни Страхування, Національна академія управління, НАУ

Заліковий тест №3 з дисципліни Страхування, Національна академія управління, НАУ

« Назад

Заліковий тест №3 з дисципліни Страхування

1. Які з перерахованих нижче ознак правильно характеризують страховика?

 1. Це суб'єкт підприємництва зі статутним фондом не менше 1000 тис. євро.

 2. Це суб'єкт підприємництва зі статутним фондом не менше 1500 тис. євро (для окремих видів страхування)

 3. Це суб'єкт підприємництва зі статутним фондом не менше 100 тис. євро.

 4. Це фінансова установа у формі акціонерного або госптовариства, що має ліцензію на необхідні види страхування.

2. Обов'язкове державне соціальне страхування - це:

 1. Діяльність, що виконується за договором страхування між страхувальником і державою за рахунок останньої.

 2. Захист особи за рахунок виплат з страхових фондів, що контролюються державою і створюються за його вимогою з внесків (відрахувань) фізичних і юридичних осіб та коштів державного бюджету.

 3. Страхування відповідно до законодавчих актів держави виключно за рахунок державних бюджетних коштів.

 4. Спосіб одержання державою страхового відшкодування від страховика в безумовному порядку.

3. В України встановлені наступні форми страхування:

 1. Письмовий договір страхування.

 2. Усний договір страхування.

 3. Добровільне й обов'язкове страхування.

 4. Державне страхування.

 5. Проїзний квиток, товарна накладна, багажна квитанція.

4. Ризик, прийнятий на добровільне страхування, повинен бути:

 1. Випадковим, ненавмисним і ймовірним з боку страхувальника.

 2. Бути очевидним до моменту видачі поліса.

 3. Визначатися законодавчими актами держави.

 4. Випадковим і ненавмисним в першу чергу з боку страхової компанії.

5. Страхова сума, визначена договором страхування, це:

 1. Реальні витрати страхувальника на придбання страхової гарантії.

 2. Фактичні витрати страховика по відшкодуванню збитків або шкоди по договору страхування.

 3. Імовірність втрат страхувальника протягом строку дії договору страхування.

 4. Максимальна запланована сума можливої страхової виплати при виникненні страхового випадку.

6. Майно вартістю 5000 грн. застраховано по системі першого ризику. Страхова сума 3000 грн. Безумовна франшиза 5% (від страхової суми). Прямий збиток 4150 грн. Сума страхового відшкодування становить:

A.   4000 грн.          В. 3000 грн.    С. 2850 грн.

7. Майно застраховано по пропорційній системі. Страхова сума 2000 грн. Реальна вартість 4000 грн. Умовна франшиза 10% (від страхової суми). Прямий збиток 3000 грн. Сума страхового відшкодування становить:

А. 3000 грн. В. 2000 грн. С. 1500 грн.

8. Майбутній річний доход застраховано за системою граничної відповідальності. Середній рівень річного доходу (по даних за 5 років) склав 10000 грн. Реально отримано за рік 8000 грн. Коефіцієнт покриття збитку 50%. Сума страхового відшкодування становить:

А. 4.000 грн. В. 3.000 грн. С. 1.000 грн.

9. Страховий брокер - це:

 1. Суб'єкт підприємництва (юридична особа), що зареєстрований у встановленому порядку і здійснює посередницьку професійну діяльність на користь страхувальника/перестрахувальника-цедента від свого імені на підставі доручення страхувальника/перестрахувальника-цедента.

 2. Фізична особа, що виконує функції посередника на ринку цінних паперів.

 3. Організація, що пропонує клієнтам великий вибір різних власних страхових послуг.

 4. Суб'єкт підприємництва (фізична особа) з функціями та повноваженнями по варіанту “А”.

 5. Юридична особа – агент з нерухомості, туристичний агент, фінансовий агент. 

10. Страховий брокер може розмістити за рік:

 1. у одного страховика - не більше 35% страхових премій по укладених ним за рік договорах .

 2. У одного страховика - не більше 50% страхових премій по укладених ним за рік договорах .

 3. Будь-яку кількість страхових премій по всіх договорах страхування у будь-якої кількості страховиків.

 4. Страхових премій на суму не більше 2500 мінімальних зарплат, якщо брокер –фізична особа.

11. Задано кількість об'єктів страхування n = 1000, кількість страхових випадків m=100, середня страхова сума на 1 об'єкт So=2000 грн і середня сума страхового відшкодування на 1 об'єкт Sb=1000грн. Величина нетто-ставки страхового тарифу складає:

А. 0,5%.                         В. 5%                     С.50%                    D. 0,05%

12. При страхуванні професійної відповідальності 2000 аудиторів було встановлено середню страхову суму So=30000 грн. та навантаження на ведення справи Но=20%. Протягом року відбулося 10 страхових випадків з виплатою середньої суми відшкодування Sb=15000 грн. Річна брутто-ставка страхового тарифу згідно з наведеними даними складає:

 1. 4,5%.
 2. 0,3125 %
 3. 0,45 %
 4. 4. 3,125%

13. Складова страхового тарифу, призначена для формування страхового резерву - це:

 1. Страховий нетто-тариф.

 2. Страховий брутто-тариф.

 3. Норматив чистого прибутку страховика.

 4. Навантаження (норматив витрат на ведення справи).

 5. Сума необхідних страхових виплат.

14. Страхова брутто-премія при страхуванні декількох ризиків з загальною страховою сумою:

 1. Дорівнює добутку страхового брутто-тарифу на страхову суму мінус навантаження;

 2. Дорівнює добутку страхового нетто-тарифу на страхову суму;

 3. Дорівнює добутку загальної страхової суми на суму страхових брутто-тарифів по страхових ризиках, страхування яких передбачено договором страхування.

15. Імовірність страхового випадку для майнового страхування визначається як:

 1. співвідношення кількості однотипних об'єктів, потерпілих від конкретної страхової події, до їх загальної кількості;

 2. співвідношення загальної кількості однотипних об'єктів, до кількості об’єктів, потерпілих від конкретної випадкової події;

16. Основні податки на фінансові результати страхової діяльності мають ставки:

 1. 3% від суми валового доходу від страхової діяльності, крім доходів отриманих за договорами довгострокового страхування життя.

 2. 0% для валового доходу по договорах довгострокового страхування життя.

 3. 6% для валового доходу по договорах страхування життя терміном 10 і більш років.

 4. 3% для валового доходу по договорах страхування життя терміном 5 і більш років.

17. Оподатковування страхової компанії провадиться:

 1. Особливим чином для результатів будь-яких видів діяльності страховика.

 2. Особливим чином тільки для результатів страхової діяльності.

 3. На загальних підставах, як для будь-яких суб'єктів підприємництва.

18. Страховик зобов'язаний формувати і вести облік таких видів страхових резервів:

 1. Резерви по ризикових видах страхування (технічні резерви).

 2. Резерви по страхуванню життя.

 3. Резерв зароблених премій.

19. Резерви по страхуванню життя формуються:

 1. З резервів довгострокових зобов'язань (математичних резервів).

 2. Здійснюється окремо від інших видів страхування.

 3. З резервів належних виплат страхових сум.

20. Резерв незароблених премій - це:

 1. Частка отриманих страхових премій, що відповідають ризикам, що вже закінчилися.

 2. Частки від сум отриманих страхових премій, що відповідають страховим ризикам, що не минули на звітну дату.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!