Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2606 Змістовний модуль 3 на тему Види страхової діяльності, Страхування, Національна академія управління, НАУ

Змістовний модуль 3 на тему Види страхової діяльності, Страхування, Національна академія управління, НАУ

« Назад

Змістовний модуль 3 на тему Види страхової діяльності

ТЕСТ №7_10 “ОСНОВНІ ВИДИ СТРАХУВАННЯ”

(“Особисте страхування”, “Майнове страхування”, “Страхування відповідальності”)

1. Договір страхування пенсії може бути укладений:

1) лише з юридичною особою - страхувальником;

2) лише з фізичною дієздатною особою - страхувальником;

3) з дієздатною фізичною або юридичною особою - страхувальником;

4) тільки особисто з дієздатною застрахованою особою як страхувальником.

2. Функція накопичення страхової суми не характерна для таких ви­дів страхування:

1) страхування дітей від нещасних випадків;

2) страхування дітей до весілля (одруження);

3) змішаного страхування життя;

4) страхування на випадок захворювання;

5) пенсійного страхування.

 

3. Основні страхові випадки для страхування життя:

1) народження дитини у застрахованої особи;

2) одруження застрахованої особи;

3) дожиття застрахованого до закінчення строку страхування;

4) смерть застрахованого під час дії договору

4) перше і друге разом;

5) третє та/або четверте.

4. Таблиця смертності обов’язково складається на основі:

1) показників статистичного обліку населення у країні та регіоні;

2) тільки матеріалів самої страхової компанії;

3) тільки матеріалів зарубіжних страхових компаній.

5. Страхування від нещасних випадків характеризується наступним:

1) по закінченні дого­вору без страхового випадку сплачені страхувальником страхові премії йому не повертаються;

2) при настанні страхового випадку до­говір продовжує діяти після виплати страховиком частки страхової суми або припиняється, якщо розмір страхової виплати досягне розміру страхової суми;

3) по закінченні договору страхування без настання страхового випадку сплачені страхові премії повертаються страхувальнику;

4) при настанні страхового випадку до­говір обов’язково автоматично закінчується після виплати страховиком частки страхової суми незалежно від розміру сплаченої суми.

6. Страховими випадками при обов'язковому особистому страхуванні на транспорті є:

1) одержання застрахованим травми внаслідок нещасного випадку на транспорті;

2) смерть внаслідок нещасного випадку на транспорті;

3) постійна або тимчасова втрата працездатності від н/випадку на транспорті з будь-яких причин.

7. Страховий випадок при страхуванні громадян від нещасних випадків - це:

1) смерть або непрацездатність застрахованої особи з будь-якої причини;

2) смерть або непрацездатність застрахованої особи тільки внаслідок нещасного випадку;

3) дожиття застрахованої особи до закінчення строку дії договору страхування. 

8. При страхуванні здоров'я на випадок хвороби страховим випадком є:

1) звернення застрахованої особи за наданням медичної послуги;

2) захворювання застрахованої особи визначеною в договорі страхування хворобою;

3) травма, опік, отруєння застрахованої особи;

4) перше, друге та третє разом .

9. При страхуванні здоров'я на випадок хвороби виплата страхової суми може здійснюватись:

1) застрахованій особі;

2) в лікувально-профілактичний заклад при наявності письмової заяви застрахованої особи;

3) визначеному в договорі отримувачу належної страхової суми;

4) перше, друге або третє відповідно до умов, визначених в договорі страхування.

10. При пожежі в готельному номері в стелі виникла дірка, а стіни закіптявилися. Страховик відшкодує по полісу вогневого страхування готелю від прямих збитків:

А. Вартість ремонту дірки на стелі, очищення стін від кіптяви та відновлення інтер”єра номера.

Б. Вартість капітального ремонту всього номера (стін, стелі, підлоги, вікон, системи опалення тощо).

В. Втрата хазяїном готелю суми доходу за час, коли номер готелю ремонтується.

Г. Збитки, завдані вогнем майну осіб, що мешкали в номері.

Д. А і Г разом.

11. Типовим полісом страхування від крадіжки покриваються збитки:

А. Якщо злодій проникнув в приміщення з застосуванням сили (з використанням технічних засобів).

Б. Якщо злодій проникнув в приміщення без застосування сили.

В. Тільки збитки від крадіжки коштовностей з сейфу. Г. Тільки збитки від крадіжки грошей.

12. Яке майно підприємства не приймається на страхування згідно з типовими умовами страхування?

А. Грошові кошти (готівка).

Б. Готова продукція, інвентар, сировина, комплектуючі та матеріали.

В. Деревина під час сплаву. Г. Устаткування та обладнання виробничого процесу.

13. В яких із перелічених далі випадків страхова компанія може від­мовити підприємству у відшкодуванні збитків від втрати майна?

А. Збитки завдані вогнем, який виник з вини будівельників (погана ізоляція електрошнура).

Б. Майно вкрадене невідомими особами (довідки правоохоронних органів немає).

14. Яку суму становить страхове відшкодування по системі першого ризику за втрачене вна­слідок стихійного лиха майно вартістю 250 тис. гри., якщо в договір страхування було включено майно вартістю 800 тис. грн., а страхова сума дорівнювала 400тис. грн.?

А. 250 тис. грн;

Б. 125 тис. грн.;

В. 400 тис. грн.

Г. 800 тис. грн.

Д. 150 тис.грн.

15. Майно підприємства загальною вартістю 280 тис. грн. застра­ховано на 140 тис. грн. Через пожежу знищено майна на 60 тис. грн. Яку суму страхового відшкодування отримає підприємство по системі пропорційної відповідальності?

А. 30 тис. грн;

Б. 42 тис. грн.;

В. 60 тис. грн.

Г. 80 тис. грн.

Д. 140 тис.грн.

16. Полісом страхування будівель покриваються ризики:

А. Пов’язані з будівництвом приміщень та споруд.

Б. Пов’язані з конструкцією будівельної техніки.

В. Пов’язані з використанням неякісних будматеріалів та помилками проектів будівництва.

Г. Пов’язані з втратою документації по проекту.

Д. А, Б, В разом.

17. Обладнання застраховано по системі відновлювальної вартості. Страхова сума 25.000 грн. Повна (реальна) вартість обладнання 40.000 грн. Безумовна франшиза по прямому збитку складає 10%. Прямий збиток становить 18.000 грн. Сума страхового відшкодування становить:

А. 14.000

Б. 22.500

В.16.200

Г. 15.500

Д. 12.600

18. Коли при страхуванні будівельно-монтажних ризиків починається, як правило, страховий захист?

1) 3 моменту затвердження плану будівництва;

2) у момент початку будівельних робіт або після вивантаження застрахованих предметів на будівельному майданчику;

3) після затвердження кошторису будівництва.

19. Страхова сума при страхуванні монтажних ризиків являє собою:

1) вартість установок та матеріалів, необхідних для монтажу;

2) вартість установок, включаючи витрати з перевезення, митний збір та інші збори;

3) вартість установок, включаючи витрати з перевезення, митний збір, інші збори та витрати з монтажу.

20. Чи забезпечується страховий захист від майнових збитків влас­ника електронних пристроїв як споживача (користувача) цих пристроїв?

1) Ні;

2) Так;

3) Так, але якщо виробник не несе відповідальності по своїх гарантійних зобов'язаннях.

21. Смирнов має спільний з Петровим будинок. Петров на своїй частині двору робив шашлики. Вогонь з мангалу перекинувся на будинок, який став швидко горіти. Смирнов при цьому був у відрядженні. Для отримання відшкодування збитків Смирновим вірними будуть такі його дії:

А. Поліс страхування від вогню майна Смирнова відшкодує збитки, завдані майну Петрова.

Б. Смирнов законно заявить претензії своєму страховику i Петрову та через першого буде домагатися виконання своїх законних прав на отримання відшкодування завданих йому Петровим майнових збитків.

В. Смирнов буде діяти самостійно через суд проти Петрова для відшкодування завданих йому збитків.

Г. Поліс страхування від вогню майна Петрова відшкодує збитки, завдані майну Смирнова.

22. Страхування об’єктів нерухомості найбільш часто здійснюється за системою:

1) першого ризику;

2) нове за старе;

3) пропорційної відповідальності;

4) граничної відповідальності.

23. До укладання договору майнового страхування нерухомості страховик повинен:

1) з'ясувати вартість будівлі;

4) з'ясувати наявність майнового інтересу страхувальника;

2) оглянути будівлю;

5) обчислити суму страхового відшкодування;

3) скласти страховий акт;

6) скласти розрахунок вартості відновлення будівлі.

24. При пошкодженні будівлі збиток визначається так:

1) з вартості реконструкції пошкодженої будівлі вираховуються витрати на рятування будівлі;

2) вартість залишків від пошкодженої будівлі зменшується на вели­чину зносу;

3) з суми (1) вираховується сума зносу (амортизації) будівлі;

4) з вартості матеріалів та робіт, необхідних для ремонту будівлі, вираховується сума зносу.

25. Страховик відмовить у виплаті страхового відшкодування, якщо:

1) договір страхування майна від крадіжки укладено за дві доби до настання страхового випадку;

2) страхувальник із страховою заявою звернувся через тиждень після крадіжки майна;

3) двері садового будиночка пошкоджено при викраденні майна із нього;

4) при крадіжці завдано збиток новій споруді, що була прибудована без відома страховика.

26. Які з названих ризиків є страховими при страхуванні врожаю від його пошкодження:

1) мороз;

2) хвороби рослин;

3) град;

4) гризуни;

5) внесення неякісних добрив;

6) повінь.

27. Страхування тварин здійснюється від таких подій або ризиків:

1) загибелі або забою тварини внаслідок нещасних випадків та сти­хійного лиха;

2) викрадення третіми особами;

3) хірургічних операцій або іншого медичного втручання;

4) перевезення водним, повітряним або наземним транспортом;

5) інфекційних хвороб.

28. Страхове відшкодування при страхуванні тварин виплачується:

1) у разі викрадення, загибелі або вимушеного забою — у розмірі страхової суми;

2) у разі лікування тварини — у розмірі вартості лікування, але в межах страхової суми.

3) У будь-якому разі – обов’язково в розмірі страхової суми.

29. У зв’язку зі зміною місця проживання страхувальника раніш застраховане домашнє майно перевозиться трансагентством. Внаслідок ДТП воно пошкоджено. Страховик відшкодує збиток?

1) Так.

2) Ні.

3) Так, але необхідно пред’явити страховий поліс страхування вантажу.

30. На вірогідність настання яких страхових випадків впливають такі фактори, як стаж та вік водія, пора року та доби, колір транс­портного засобу?

1) На протиправні дії третіх осіб або крадіжку транспортного за­собу;

2) На настання дорожньо-транспортної пригоди.

3) На настання стихійних лих.

31. Що є об'єктом каско страхування наземного транспорту?

1) Транспортний засіб з його обладнанням та причепами до нього;

2) транспортний засіб з його обладнанням і причепами до нього та цивільна відповідальність власників транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам внаслідок дорожньо-транспортної пригоди;

32. На які законодавчі документи необхідно посилатися при ук­ладанні комбінованих договорів морського страхування в Україні?

1) на Закон України «Про страхування»;

2) на Кодекс торговельного мореплавства;

3) на друге і перше разом;

4) на Цивільний Кодекс України;

5) на Правила ІНКОТЕРМС.

6) на все перераховане

33. Страхова сума при страхуванні вантажів визначається як:

1) розмір страхової вартості вантажу, збільшений на величину стра­хової премії;

2) дійсна вартість страхового інтересу (ціна вантажу, прибуток, страхова премія тощо);

3) ціна вантажу плюс очікуваний прибуток від його реалізації.

34. Які з перелічених факторів мають найбільший вплив на ви­значення розміру тарифу при наземному страхуванні вантажів?

1) Вид вантажу; вид транспортного засобу; маршрут;

2) вид вантажу; вид транспортного засобу; охорона; умовна франшиза; правильність пакування.

35. Які з наведених вантажів є небажаними для страхо­вика при транспортуванні залізницею?

1) автомобілі, мотоцикли, комп'ютери, аудіо- та відеотехніка;

2) ліс, руда, вугілля, сировина;

3) трактори, будівельна техніка;

4) устаткування.

36. Страхування валютних ризиків міжнародного контракту дає відшкодування таких збитків:

А. Витрат на виробництво продукції, що експортується, в разі відмови від її оплати зарубіжним партнером.

Б. Збитків від неплатежу за поставлені товари при банкрутстві іноземного партнера та політичної нестабільності країни-iмпортера.

В. Збитків від коливань валютних курсів за час контракту.

Г. Все перераховане вище.

37. Страхування відповідальності за неповернення кредиту призначене:

А. Для покриття відповідальності банку, який видає кредит.

Б. Для відшкодування збитків Національного банку.

В. Для створення фонду відшкодування кредитних ризиків в країні.

Г. Для страхування ризиків неповернення кредиту позичальником згідно з кредитною угодою.

38. Спекулятивний фінансовий ризик, за який страхувальник згоден заплатити велику страхову премію, страховик повинен:

А. Не страхувати.

Б. Застрахувати з високим страховим тарифом.

В. Застрахувати з низьким страховим тарифом.

Г. Застрахувати на окремих умовах і тільки в окремих випадках.

39. Які з перерахованих нижче форм забезпечення кредиту мають право­вий характер?

1) Порука третьої особи;

2) гарантія;

3) цесія кредиторської заборгованості позичальника;

4) застава (але не заклад) нерухомого майна;

5) застава валютних засобів;

6) блокада коштів на рахунках;

7) страхування.

40. Страхування бізнесу від його переривання покриває:

А. Матеріальні збитки, завдані майну фірми-виробника внаслідок пожежі.

Б. Збитки чистого прибутку плюс фіксовані в полісі витрати на відновлення виробництва.

В. Збитки внаслідок падіння попиту на продукцію фірми (несезонність продажу, низька якість).

Г. Збитки від зупинки виробництва внаслідок пошкодження сировини та матеріалів.

Д. Все наведене вище.

41. Хто в умовах делькредерної форми страхування кредитів віді­грає роль страхувальника?

1) Позичальник;

2) Банк;

3) Гарант позичальника;

4) Міжбанківський фонд взаємного страхування.

42. Які з характеристик мають становити основу систе­ми депозитного страхування (СДС)?

1) Однаковість страхових внесків усіх банків — учасників СДС до фонду страхування;

2) необмеженість страхової відповідальності за депозитами;

3) диференціація страхових тарифів (внесків) в залежності в ризикованості діяльності банку;

4) власна участь застрахованих осіб – вкладників банку у покритті депозитних ризиків банку;

5) добровільність участі банків у цій системі.

43. Згідно з українським цивільним правом правопорушник вважається:

1) винним за будь-яких обставин;

2) винним, поки не доведе інше;

3) невинним, якщо не буде доведена його вина.

44. Який з видів відповідальності не страхується?

1)     Відповідальність товаровиробника за якість продукції;

2) моральна відповідальність;

3) відповідальність за договором;

4) професійна відповідальність.

45. Договір страхування на основі «заявлених позовів» покриває по­зови:

1) що були подані після ретроспективної дати і до закінчення продовженого періоду;

2) що виникли внаслідок шкоди, яка виявилася під час дії догово­ру чи продовженого періоду;

3) що були подані під час дії договору чи продовженого періоду за умови, що шкода виявилася після ретроактивної дати і до закінчен­ня договору.

46. Страхування відповідальності праценадавача передбачає:

1) Відповідальність його фірми за якість продукції перед клієнтами.

2) Виплату пенсії його працівникам.

3) Вiдшкодування шкоди, завданої особисто найманим ним працівникам на умовах, обумовлених в страховому полісі.

47. Через помилки в розрахунках міцності бетону, що ви­користаний при будівництві балконів, виникла небезпека настання не­щасного випадку. Балкони необхідно перебудувати. Збитки можуть бути відшкодовані при наявності договору страхування:

1) відповідальності за якість продукції підрядчика;

2) відповідальності домовласника;

3) відповідальності роботодавця-архітектора;

4) професійної відповідальності інженера-конструктора.

48. Які країни входять до міжнародної системи страхування ци­вільної відповідальності автовласників «Зелена картка»?

1) будь-які країни світу, якщо кількість автотранспортних засобів в них перевищує 10 млн одиниць;

2) європейські країни та країни, що мають з ними спільні ко­рдони;

3) будь-які країни світу, якщо кількість населення в них більш як 7 млн;

4) країни-члени ООН.

49. Хто має право звертатися до страховика з вимогою про випла­ту страхового відшкодування при страхуванні відповідальності автовласників?

1) Як страхувальник (водій) транспортного засобу, так і потерпілий;

2) тільки водій транспортного засобу;

3) тільки судовий виконавець.

50. До кого має звертатися власник авторефрижератора для отримання страхового відшко-дування по договору обов'язкового страхування його цивільної відповідальності при псуванні товарів, що перевозились цим рефрижератором, внаслідок поломки холодильного агрегату?

1) До страховика, що уклав договір страхування цивільної відпо­відальності цього автовласника.

2) до покупця;

3) до постачальника товарів;

4) вартість зіпсованих товарів не є об'єктом страхування цивільної відповідальності автовласника.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!