Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2604 Тест №3_2 на тему Ризик-менеджмент, Страхування, Національна академія управління, НАУ

Тест №3_2 на тему Ризик-менеджмент, Страхування, Національна академія управління, НАУ

« Назад

Тест №3_2 на тему Ризик-менеджмент 

1. Яке з наступних тверджень щодо страхових ризиків справедливо:

А. Це імовірність збитку, у результаті настання події, що обмовлена в страховому полісі.

Б. Це поняття , у якому одна сторона - страхова компанія – робить добро іншій стороні - клієнтові - тим, що компенсує йому його втрати.

В. Це визначення небезпеки клієнтом, виходячи з рівня його ціннісних представлень.        

2. Ризик, прийнятий на страхування повинен бути:

А. Випадковий ненавмисний і ймовірним з боку Страхувальника (Застрахованого, Вигодонабувача).

Б. Бути заздалегідь очевидним в його обов’язковому прояві до моменту видачі поліса.

В. Визначати законодавчими актами держави.

Г. Випадковим і ненавмисним у першу чергу з боку страхової компанії

Ж. Усі перераховані вище визначення, крім визначень по п.Б и п.Г.

З. Усі перераховані вище визначення.

3. Чисті ризики - це:

А. Стихійно-природні ризики

Б. Екологічні ризики.

В. Майнові ризики

Г. Фінансові ризики

Д. Транспортні ризики.

Е. Ризики азартних ігор.

Ж. Усі перераховані вище ризики, крім ризиків по п.Г и п.Е.

З. Усі перераховані вище ризики.

4. Страхування відповідальності власника транспортного засобу передбачає захист від таких ризиків:

А. Ризику дорожньо-транспортного випадку(ДТП), що призвів до ушкодження і загибелі автомобіля.

Б. Ризику нанесення шкоди автомобілем Страхувальника здоров'ю, життю і(або) матеріального збитку майну третіх осіб.

В. Ризику нещасного випадку з водієм автомобіля Страхувальника при ДТП.

Г. Усі перераховані вище випадки.

5. Менеджмент ризику припускає:

А. Випуск страхових полісів і їхній продаж

Б. Рекламу страхових послуг .

В. Ідентифікацію, аналіз, оцінку і зниження ступеня ризику.

Г. Розподіл великих ризиків між страховиками         

6. Спекулятивний ризик:

А. Ніколи не може бути застрахованим, тому що дає тільки виграш.

Б. Є причиною збитку або виграшу в залежності від певних умов, і страхується на особливих умовах і в окремих випадках.

В. Не має значення для страхування

Г. Страхується завжди, тому що може нанести тільки збиток.

7. Політичні ризики включають:

А. Імовірність утрат унаслідок негативних результатів науково-дослідних робіт.

Б. Ризики націоналізації й експропріації без адекватної компенсації.

В. Ризики трансферу, пов'язані з можливими обмеженнями на конвертування місцевої валюти.

Г. Усі перераховані вище ризики.

8. Страховими випадками при страхуванні громадян від нещасних випадків є:

А. Смерть Застрахованого від будь-якої причини

Б. Смерть або втрата здоров'я Застрахованим тільки від нещасного випадку.

В. Дожиття Застрахованого до закінчення терміну дії договору страхування.

Г. Усі перераховані вище випадки.

9. Способи управління внутрішніми ризиками компанії - це:

А. Бізнес-планування своєї діяльності.

Б. Підбор і навчання персоналу.

В. Організація захисту комерційної таємниці.

Г. Страхування ризиків.

Д. Усе перераховане вище. Е. Усе перераховане вище, крім дій по п.Г. 

10. Якісна оцінка ризиків - це:

А. Визначення можливих видів ризиків, а також факторів, що впливають на рівень ризику при виконанні визначеного виду діяльності.

Б.Статистичний метод оцінки ризиків.

В. Це підхід до оцінки ризиків, що використовується тільки в бізнесі-плануванні.    

11. Інноваційні ризики виникають при:

А. При впровадженні більш дешевого способу виробництва, ніж що застосовується.

Б. При створенні нового товару(послуги) на старому устаткуванні.

В. При виробництві нового товару(послуги) на новій техніці і технології.

Г. Усе перераховане вище. 

12. Диверсифікованість страхової діяльності знижує наступні ризики:

А. Ризики розміщення страхових резервів.

Б. Ризики здійснення перестрахування.

В. Ризики воєнних дій.

Г. Ризик зміна дисконтної ставки НБУ.

Д. Усі перераховані вище ризики.

Е. Усі перераховані вище ризики, крім ризиків по пп.В и Г.

13. Передача ризиків будь-якої фірми може здійснюється при укладанні наступних контрактів:

А. Будівельних контрактів.

Б. Договорів здачі майна в оренду.

В. Контрактів на збереження і перевезення вантажів.

Г. Договорів страхування.

Д. 2-х сторонніх контрактів на виконання робіт(послуг) без залучення субпідрядників.

Е. Усіх перерахованих вище контрактів.

Ж. Усіх перерахованих вище контрактів, крім контрактів по п.Д.

14. Прикладами поділу ризиків є:

А. Збереження коштів страхових резервів у різних банках.

Б. Розподіл Страховиком зусиль і капіталовкладень між різноманітними видами страхування, безпосередньо не зв'язаними один з одним.

В. Страхування автотранспортних засобів шляхом продажу полісів по страхуванню тільки від окремих ризиків(ДТП; викрадення; стихійні лиха).

Г. Усе перераховане вище, крім п.Б.

Д. Усе перераховане вище.

15. Чи відносяться до факторів зовнішнього впливу на діяльність Страховика наступні умови:

А. Стан економіки країни підприємства.

Б. Відсутність системи андеррайтинга ризиків.

В. Плановані вибори в головний законодавчий орган країни.

Г. Рівень професійної підготовки персоналу.

Д. Усе перераховане вище, крім факторів по пп.Б и Г. Е. Усе перераховане вище.

16. Відносна оцінка ризиків шляхом аналізу фінансових показників діяльності Страховика використовує:

А. Показники платоспроможності.

Б. Показники математичної статистики.

В. Коефіцієнт ліквідності.

Д. Усе перераховане вище, крім п.Б.

17. Ідентифікація ризиків включає:

А. Визначення того, що може бути піддано ризикові.

Б. Виявлення діючих причин і небезпек, що можуть привести до ризику.

В. Розрахунок страхового тарифу.

Г. Дії тільки по п.А и п.В.

Д. Дії тільки по п.А и п.Б.

18. Прикладами об'єднання ризиків з метою оптимального управління ними є:

А. Збільшення кількості філій Страховика, що здійснює один вид страхування.

Б. Об'єднання ризиків, що дозволяє зменшити передбачуваність дії ризиків на об'єкти.

В. Злиття декількох страх. компаній у загальну, котра буде володіти значними загальними активами

Г. Усе перераховане вище, крім п.Б.

Д. Усе перераховане вище.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!