Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2603 Тест №3 на тему Страхові ризики та їх оцінювання, Страхування, Національна академія управління, НАУ

Тест №3 на тему Страхові ризики та їх оцінювання, Страхування, Національна академія управління, НАУ

« Назад

Тест №3 на тему Страхові ризики та їх оцінювання

1.  Структура нетто-ставки при майновому страхуванні включає:

 1. Ризиковий внесок.

 2. Гарантійну надбавку.

 3. Ощадний внесок.

 4. Усі перераховані вище компоненти.          

 5. Перше і друге разом.

2.  Для заданої кількості об'єктів страхування Nd=1000, кількості страхових випадків Nb=100, середньої страхової суми об'єкта So=2000 грн і середньої суми страхового відшкодування на 1 об'єкт Sb=1000грн. величина нетто-ставки страхового тарифу складає:

 1. 5%.
 2. 0,5
 3. 500%

 

3. При страхуванні професійної відповідальності 2000 аудиторів було встановлено середню страхову суму So=30000 грн. та навантаження на ведення справи Fa=20%. На протязі року відбулося страхових випадків n=10 і середнє відшкодування Sb=15000 грн. Річна брутто-ставка страхового тарифу згідно з наведеними даними складає:

 1. 0,25 %.
 2. 0,3125 %
 3. 0,45 %

 

4. Розрахувати загальну річну брутто-ставку страхового тарифу для 1000 об'єктів зі страховою сумою на один об'єкт So=2000 грн. при страхуванні майна від ризиків крадіжки, пожежі і затоки водою, якщо надані наступні статистичні дані:

4.1. кількість страхових випадків крадіжки майна Nb1=50 і середня сума страхового відшкодування на 1 об'єкт Sb1=500грн.;

4.2. кількість страхових випадків пожежі майна Nb2=10 і середня сума страхового відшкодування на 1 об'єкт Sb2=1000грн.;

4.3. кількість страхових випадків затоплення водою Nb3=2 і середня сума страхового відшкодування на 1 об'єкт Sb3=800грн.;

4.4. навантаження на ведення справи при страхуванні майна від усіх ризиків складає Fa=15%.

Річна брутто-ставка страхового тарифу згідно з наведеними даними складає:

 1. 1,25 %.
 2. 1,83 %
 3. 2,153 %
 4. 1,98 %

5. Таблиця смертності - це:

 1. Упорядкований ряд взаємозалежних величин, що показують зменшення з віком деякої сукупності одночасно народжених людей.

 2. Система вікових показників смертних випадків, що вимірюють частоту, у різні періоди життя, що доживають до кожного віку.

 3. Усе перераховане вище.

6. Складова страхового тарифу, призначена для формування страхового фонду виплат - це:

 1. Страховий нетто-тариф.

 2. Страховий брутто-тариф.

 3. Чистий прибуток страховика.

 4. Усе перераховане вище.

7. По галузевій ознаці актуарні розрахунки підрозділяються на розрахунки для:

 1. Особистого страхування;

 2. Майнового страхування;

 3. Страхування відповідальності;

 4. Задач регіонального страховика.

8. При страхуванні страховиком отримані наступні статистичні дані: кількість страхових подій L=100, число об'єктів страхування n=1000, число потерпілих від страхових випадків об'єктів m=200, страхове відшкодування на один об'єкт Sb=700грн., середня страхова сума на один постраждалий об'єкт S=1000 грн., сума виплаченого страхового відшкодування на всі об'єкти 100 000грн., страхова сума для всіх об'єктів 1 200 000 грн., сума зібраних страхових премій Р=200 000 грн. Розрахувати страхові статистичні показники: частоту страхових подій (), коефіцієнт кумуляції (), коефіцієнт збитковості (), збитковість страхової суми (Y), норма збитковості (), частота шкоди (Чз).

 1.  
 2.  
 3.  

Yс = 0,1

Yс = 0,1

Yс = 0,2

Kк = 2

Kк = 0,5

Kк = 2

Kз = 0,7

Kз = 1,43

Kз = 0,7

Y = 0, 833

Y = 0,95

Y = 0, 88

Nз =0,5

Nз = 2

Nз =0,5

Чз = 0,2

Чз = 0,1

Чз = 0,2

9. Навантаження - це частина брутто-ставки страхового тарифу, що призначена для:

 1. покриття витрат страховика по організації процесу страхування (укладання, супровід договору страхування, оцінка збитків і організація страхової виплати);

 2. на відрахування в запасні фонди (вільні резерви);

 3. покриття витрат, зв'язаних із проведенням попереджувальних заходів;

 4. реклами і маркетингу страхових послуг;

 5. на утворення планового прибутку страховика;

 6. усе перераховане вище.

10. Страхова премія (страховий платіж) за договором страхування розраховується для ризикових видів страхування як:

 1. страхова премія дорівнює добутку страхового брутто-тарифу на страхову суму;

 2. страхова премія дорівнює добутку страхового нетто-тарифу на страхову суму;

 3. страхова премія дорівнює добутку страхової суми на суму страхових брутто-тарифів по страхових ризиках, від яких укладено договір страхування.

11. Страховий нетто-тариф для ризикових видів страхування розраховується з урахуванням:

 1. кількості страхових випадків, кількості об'єктів страхування, суми середнього страхового відшкодування, середньої страхової суми на один об'єкт страхування;

 2. конкретного страхового ризику, що є причиною страхового випадку;

 3. перше і друге разом.

12. Задачами актуарних розрахунків є:

 1. вивчення і класифікація ризиків по визначених ознаках у рамках страхової сукупності;

 2. розрахунок імовірності настання страхового випадку, частоти і ступеня тяжкості наслідків збитку для окремих ризикових груп і в цілому по страховій сукупності;

 3. математичне обґрунтування резервних фондів страховика і джерел їхнього формування;

 4. математичне обґрунтування необхідних витрат на організацію процесу страхування;

 5. дослідження норми вкладення капіталу (процентної ставки) при використанні страховиком зібраних внесків як інвестиції і тенденцій їхньої зміни в конкретному часовому інтервалі, визначення залежності між процентною ставкою і величиною брутто-ставки;

 6. усе перераховане вище;

 7. перше, друге і третє разом.

13. Імовірність страхового випадку для майнового страхування визначається як:

 1. співвідношення кількості потерпілих від конкретної випадкової події (страхової події) однотипних об'єктів до їх загальної кількості;

 2. співвідношення загального кількості однотипних об'єктів, до кількості потерпілих від конкретної випадкової події;

 3. перше і друге разом.

14. Імовірність страхового випадку для страхування життя визначається:

 1. з використанням показників смертності і тривалості життя населення;

 2. для окремих вікових категорій громадян;

 3. на підставі даних таблиці смертності, де враховуються положення п.А та п.В.

15. Знижки зі страхової премії даються страховиком:

 1. при укладанні комбінованих договорів добровільного страхування майна в громадян і страхування від нещасливих випадків терміном до 5 років;

 2. у випадках, коли договір укладається з застосуванням франшизи;

 3. за безаварійну експлуатацію автотранспорту протягом 5 і більш років;

 4. при страхуванні майна від вогню без наявності протипожежної сигналізації;

 5. перше, друге і третє разом.

16. Надбавки до страхової премії забезпечують кошти для:

 1. формування фондів по ризикових видах страхування, якщо необхідно планувати страхове відшкодування при зрослих витратах, що перевищує середнє заплановане значення відшкодування;

 2. фінансування превентивних(попереджувальних) заходів для стабілізації рівня ризику;

 3. забезпечення процедури сплати страхових внесків декількома частинами, а не одним платежем;

 4. перше і друге разом.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!