Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2602 Тест №2 на тему Принципи страхування, класифікація, Страхування, Національна академія управління, НАУ

Тест №2 на тему Принципи страхування, класифікація, Страхування, Національна академія управління, НАУ

« Назад

Тест №2 на тему Принципи страхування, класифікація 

1. Обов'язкове страхування - це:

А. Діяльність, що виконується за договором страхування між страхувальником і державою.

Б. Страховий захист страхувальника за рахунок бюджетних державних фондів.

В. Страхування, що здійснюється відповідно до законодавчих актів держави, а умови його здійснення встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Г. Спосіб одержання страхового відшкодування від страховика в безумовному порядку.

2. Страхова компанія може здійснювати обов'язкове страхування:

А. На підставі рішення Загальних зборів засновників страховика.

Б. При наявності відповідної Постанови Кабінету Міністрів.

В. При наявності ліцензії на подібний вид добровільного страхування і досвіду роботи в ньому 3 роки.

Г. Після одержання відповідної ліцензії на даний вид обов'язкового страхування.

3. Ризик, прийнятий на добровільне страхування, повинен бути:

А. Випадковим, ненавмисним і ймовірним з боку страхувальника.

Б. Бути очевидним до моменту видачі поліса.

В. Визначатися законодавчими актами держави.

Г. Випадковим і ненавмисним в першу чергу з боку страхової компанії.

4. Що буде в першу чергу застраховано Страховиком по системі дійсної (повної) вартості?

А. Особистий новий житловий будинок.

Б. Старий сімейний рояль.

В. Старий автомобіль.

Г. Старий гараж, що планується під реконструкцію.

5. Принцип граничної сумлінності означає:

А. Юридично і фінансово обґрунтовану зацікавленість страхувальника в страхуванні.

Б. Можливість оцінки об'єкта страхування за згодою сторін договору страхування.

В. Обов'язок страховика ознайомити страхувальника з умовами страхування та обов'язок страхувальника повідомляти страховику всю інформацію, що має пряме відношення до об'єкта страхування і його ризиків при укладанні договору страхування і на всіх етапах його виконання.

М. Право страховика відмовити у виплаті страхового відшкодування.

6. Принцип страхового інтересу означає:

А. Наявність відповідного правовим нормам майнового інтересу страхувальника до схоронності об'єкта страхування.

Б. Можливість оцінки страхової вартості об'єкта страхування за згодою сторін.

В. Наявність об'єктивного й однозначного критерію кількісної оцінки обсягу майнового інтересу страхувальника на етапі укладання договору страхування.

Г. Наявність ймовірної і випадкової першопричини виникнення страхового випадку.

Д. Перше, третє і четверте одночасно.

7. Принцип суброгації припускає:

А. Право страховика, що виплатив страхове забезпечення по полісу особистого страхування, зажадати відшкодування виплати від прямого винуватця в обсязі нанесеної шкоди.

Б. Право страховика, що виплатив страхове відшкодування по будь-якому страховому полісу, зажадати відшкодування виплати прямим винуватцем збитку в обсязі виплати.

В. Право страховика, що виплатив страхове відшкодування по полісу майнового страхування, зажадати відшкодування виплати прямим винуватцем збитку в обсязі виплати.

Г. Право страховика, що виплатив страхове відшкодування по полісу майнового страхування, зажадати відшкодування збитку з його прямих винуватців у повному обсязі.

Д. Одночасно перше і четверте.

8. Головна причина (першопричина) страхового випадку повинна визначатися:

А. Нормативними актами міністерств і відомств.

Б. По розсуду страхувальника.

В. Як головна причина настання страхового випадку, що наносить можливу шкоду, поза залежністю від волі і бажання сторін.

Г. Як страховий ризик, зазначений в страховому полісі.

Д. Третє і четверте одночасно.

9. Принцип сприяння стверджує:

А. Будь-який страховик, що одержав звістку про настання страхового випадку по його полісу, має право звернутися до інших страховиків для спільного покриття отриманих збитків.

Б. Будь-який страховик, що виплачує відшкодування по об'єкту, що застрахований у декількох страховиків одночасно, має право звернутися до них з вимогою спільного пропорційного покриття збитків.

В. Усі страховики, що одночасно прийняли однакові ризики різних страхувальників, мають право звернутися до них, вимагаючи спільного пропорційного покриття збитків.

Г. Будь-який страховик, що виплачує відшкодування по тому самому об'єкті, що застрахований від однакових ризиків у декількох страховиків одночасно, має право звернутися до цих страховиків з вимогою спільного пропорційного покриття збитків.

10. Принцип відшкодування реалізується без обмежень:

А. При особистому страхуванні і страхуванні відповідальності за нанесення шкоди особистості.

Б. При майновому страхуванні.

В. При страхуванні відповідальності за нанесення шкоди майну і майновому страхуванню

Г. У будь-яких випадках, наведених вище.

11. Страхові правовідносини відносяться до:

А. Цивільно-правовим відносинам.

Б. Зобов'язального права.

В. Господарчого права.

Г. Праву власності.

Д. Перше і друге.

12. Страхове зобов'язання на користь третьої особи означає:

А. Юридично і фінансово обґрунтовану зацікавленість страхувальника в страхуванні.

Б. Можливість одержання страхової виплати спадкоємцем померлого страхувальника.

В. Необхідність вказівки в договорі страхування вигодонабувача (одержувача страхової виплати) й умов одержання їм належної суми.

Г. Право потерпілої особи одержати суму по договору страхування відповідальності іншої особи - винуватця без подачі позовної претензії на адресу цього винуватця нанесення потерпілому збитку чи шкоди.

Д. Усе перераховане вище

13. Складовими страхового зобов'язання є:

А. Договір страхування чи страховий поліс, оформлений відповідно до вимог закону.

Б. Умова, що виникає при наявності визначених юридичних фактів і правовідносин.

В. Зобов'язання страхувальника оплатити визначену вартість страхового полісу страховику.

Г. Право страховика відмовити у виплаті страхового відшкодування в обговорених випадках.

Д. Усе перераховане вище.

14. В України встановлені наступні форми страхування:

А. Письмовий договір страхування.

Б. Усний договір страхування.

В. Добровільне й обов'язкове страхування.

Г. Державне страхування.

Д. Проїзний квиток, товарна накладна, багажна квитанція.

15. Майно застраховано повністю по системі дійсної вартості. Страхова сума 10000 грн. Безумовна франшиза 10% (від страхової суми). Прямий збиток 3000 грн. Сума страхового відшкодування становить:

А. 10.000 грн. Б. 3.000 грн. В. 2.000 грн.

16. Майно застраховано по системі першого ризику (застраховано прямий збиток повністю, а непрямий - не більше 30% від прямого). Загальна страхова сума 4000 грн. Безумовна франшиза - 5% (від страхової суми). Прямий збиток 1000 грн. Непрямий збиток 400 грн. Сума страхового відшкодування становить:

А. 1400 грн. Б. 1200 грн. В. 1100 грн.

17. Майно вартістю 5000 грн. застраховано по системі першого ризику. Страхова сума 3000 грн. Безумовна франшиза 5% (від страхової суми). Прямий збиток 4150 грн. Сума страхового відшкодування становить:

А. 4000 грн. Б. 3000 грн. В. 2850 грн.

18. Майно застраховано по пропорційній системі. Страхова сума 2000 грн. Реальна вартість 4000 грн. Умовна франшиза 10% (від страхової суми). Прямий збиток 3000 грн. Сума страхового відшкодування становить:

А. 3000 грн. Б. 2000 грн. В. 1500 грн.

19.Майбутній річний доход застраховано за системою граничної відповідальності. Середній рівень річного доходу по даних за 5 років склав 10000 грн. Реально отримано за рік 7000 грн. Коефіцієнт покриття збитку 50%. Безумовна франшиза 10% (від середнього рівня річного доходу за 5 років). Сума страхового відшкодування становить: А. 4.000 грн. Б. 3.000 грн. В. 1.000 грн.

20. Обладнання застраховано по системі відновлювальної (відбудовної) вартості. Страхова сума 20.000 грн. Повна (реальна) вартість обладнання 40.000 грн. Безумовна франшиза 5% (від страхової суми). Прямі витрати на відновлення становлять 10.000 грн. Сума страхового відшкодування при відновленні майна до попереднього стану становить: А. 19.000 грн. Б. 9.000 грн. В. 4.500 грн.

21. На визначеному періоді страхування один і той же ризик одного майнового об’єкту можна багаторазово страхувати:

А. До повної реальної вартості майна по будь-якій системі страхування.

Б. До повної реальної вартості майна тільки по системі першого ризику або по системі граничної відповідальності.

В. До повної реальної вартості майна тільки по системі відновлювальної вартості "нове за старе".

Г. Варіант “А” за виключенням системи "нове за старе" та граничної відповідальності.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!